Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Uspon i pad generala Mladića (2005) - 45 min

Film "Uspon i pad generala Mladića" predočava kontroverznu ličnost prvog čovjeka srpske vojske iz vremena posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Sada se on krije, nastojeći da izbjegne privođenje Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju, gdje bi morao da odgovori na optužbe za genocid i zločine protiv čovječnosti. Njegov generalštab je već pred Tribunalom. Jedino njega još nema u Hagu. Kasni već deset godina.

Film preispituje mit o Ratku Mladiću kao vojniku, vođi, heroju i izuzetnom čovjeku. Mit je nastao kao instrument političke propagande. Bio je masovno prihvaćen i neosporavan, a sada se održava uglavnom u krugovima poraženih pristalica vojnog i nacionalnog projekta države svih Srba. Poljuljan je sve učestalijim otkrićima o karakteru i razmjerama zločina, javnim priznanjima krivice i osudama neselektivnog granatiranja Sarajeva i masovnog ubijanja civila u Srebrenici. To uveliko otklanja sumnje da su se stvari doista dogodile i da je upravo on stajao iza njih.

Predstavljanjem Ratka Mladića na obuhvatan i koliko je moguće sistematski način, uzimajući u obzir različita mišljenja o njemu i njegovim transformacijama, film nastoji da pruži materijal za razmišljanje svakom zainteresovanom gledaocu, bez obzira na uvjerenja i sklonosti.

Transkript


RATKO MLADIĆ
Ovo nije koševina nego je ovo opstanak srpskog naroda. I nije nas briga da li će nas neko priznati ili ne. Mi sebe kad priznamo ceo svet će videti da smo mi jedan vredan i radan narod...
Naoštri i sa ovakvim razmakom onda sve do onoga drveta. E tako. Ide dobro da pripremamo malo za zimu.


OFICIR I DŽENTLMEN

LJILJANA BULATOVIĆ
Ja znam da su ga sve moje koleginice novinarke gledale sa posebnom zainteresovanošću i kao žene. On je očigledno zgodan muškarac. Isidora Bjelica govori da je on najpoželjniji muškarac Balkana.

MLADIĆ
Ne pušim, nisam pušač ...

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
I on je zamolio kontrolu da uđu u učionicu bataljona i podelio im neke papire. Gruevski je pitao: ”Šta je ovo?”. Kaže Ratko: “To je test”. “Kakav test?” Kaže “Da vidim koliko vi znate o bataljonu.” Naravno to je bio jedan veliki skandal i Gruevski je tražio objašnjenje. Onda je Ratko rekao: “Za mene je komanda armije svetinja, ja jako poštujem kontrole ali pretpostavljam da mnogi ljudi koji su došli u kontrolu ne znaju ništa o bataljonu. Nisu znali kad su bili prošli put, pa bih ja želeo da proverim da li nešto znaju. Ta ekipa je napustila Kumanovo, Gruevski je otišao kod komandanta armije Lambeta Mihaelovskog i ispričao mu to što se dogodilo. Lambe je znao nešto o tim kontrolama kako se one sprovode i rekao Gruovskom: “Među tim tvojim ljudima ima mnogo onih koji idu po selima, skupljaju razne namirnice, ako tako nastavite, pojaviće se neki oficir koji je manje lud od toga kako reče da se zove?, kaže “Ratko Mladić”. Da od njega, pa će vas i oni terati iz jedinica.”

RATKO MLADIĆ
Mora da si Englez čim ne razmišljaš dovoljno. Da si Srbin ... CNN..ovo mi je prva pomoć od CNN.


VOJSKOVOĐA

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Ratko Mladić je veoma dobro procenjivao i rešavao taktičke i operativne situacije ali očigledno nije bio u stanju da sagleda strateški značaj toga što je radio. I na kraju se sve to završilo jednim sveopštim i vojničkim i političkim porazom.

LJILJANA BULATOVIĆ
Mi znamo da u Americi vlada visoko poštovanje Mladićevih vojnih sposobnosti, strateških, odbrambenih. Znamo da u Rusiji postoji izuzetno poštovanje.

JOVAN DIVJAK
Ni govora o tome da je bio dobar komandant.

LJILJANA BULATOVIĆ
Nekad se uplašim da ga nisu jedni ili drugi oteli te da koriste negde i protiv njegove volje, jer postoji sada i ta mogućnost elektronskih uzimanja informacija iz čovečjeg mozga.

JOVAN DIVJAK
Smatram da kao komandant nije uspeo ili nije znao da upotrebi materijalna sredstva sa kojima je raspolagao.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
On je jednostavno od regularne vojske postepeno stvarao jednu dezorganizovanu naoružanu grupaciju koja je bila sve manje vojnička dok su njegovi protivnici iz formacija koje su bile priučene polako stvarali vrlo ozbiljne jedinice, što je konačno i rezultiralo ovakvim ishodom rata.

JOVAN DIVJAK
Kukanjac mi je rekao “Ja sam mu predao granice Republike Srpske a on ih je izgubio.” Ako se vodi računa da je 250.000 građana ubijeno u Bosni i Hercegovini. To su bili građani, nezaštićeni ljudi.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Onda se čitav taj sistem rasparao posle Bihaća i jednostavno je došlo do poraza jedne koncepcije koja je i inače bila utopijska na samom početku. Ona je bila stvorena u glavama ljudi koji su bili potpuno neodgovorni i nesposobni da realizuju čak i svoje najgore ideje.

JOVAN DIVJAK
Kad na ovom mestu pokušavamo da objasnimo njegovu ulogu vojnika koji poštuje zakone, konvencije, onda se vidi da nije nikada to poštovao. Ne samo on nego i njegovi vojnici. Jer posle jednog masakra, drugoga, onda se ne može govoriti o poštovanju i humanom, da kažem, ratu.


SARAJEVO

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Sarajevo je posebna priča u njegovoj biografiji, Mislim da je to posebno tamna mrlja. On je mesecima komandovao vatrom na jedan nezaštićeni grad, nezaštićen u smislu da niko odozdo nije mogao da mu odgovori adekvatnom vatrom.

JOVAN DIVJAK
Mi smo isto tokom rata našli knjigu pravila o artiljerijskom gađanju gde ima oko 2.600 ciljeva u Sarajevu sa X, Y, Z - znači daljina, širina, visina - tako da je on mogao samo elemente da uzme i da gađa bilo koji objekat u gradu.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Mislim pre svega da je on smatrao da u operativnom smislu blokadom Sarajeva vezuje nekoliko korpusa Armije BH za grad, kako se oni ne bi angažovali na frontu dugačkom 1.600 km., koliko je vojska RS u poslednjoj fazi rata držala i postepeno se raspadala.

JOVAN DIVJAK
Nije samo zato što je Beograd želio i pomagao, nego zato što nije imao dovoljno vojnika on je morao dovoditi iz JNA, odnosno u to vreme vojske Savezne Jugoslavije.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
On je jednom prilikom rekao da Sarajevo ostavlja za kraj, kao poslasticu kada sve bude završio. Ali to je bila samo retorika, pošto očigledno kako se rat bližio kraju bilo je sve manje uslova za akciju prema Sarajevu jer bi to bila pogubna borba za veliki grad uz mnogo gubitaka, uz mnogo uličnih akcija koje nose najveće gubitke.

JOVAN DIVJAK
Da su ušli u Sarajevo tih prvih 7, 10 ili mesec dana, onda bi Evropa jednostavno rekla: ”To je problem dole ovih plemena, to nije rat, to nije agresija.”

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Činjenica da je on u tom trenutku na svoj način, u kome ima dosta patološkog otklona, pokušao da bude gospodar Sarajeva, ako ga Sarajevo mnogo godina pre nije primilo kao čoveka koji bi mogao da ima tamo neku važniju ulogu.

JOVAN DIVJAK
Oko grada, znači u krugu negde oko 65 km., čitavog rata dominirao je sa artiljerijom. Vidite ova groblja, evo pogledajte ovde, to je sve nastalo u ratu u odnosu onoga ko je imao tehniku i onoga ko je branio sebe i svoju porodicu. Grad se branio.


PREGOVARAČ

RATKO MLADIĆ
Srbi nikad nisu primali ultimatume ni od koga niti prihvatali pa neće ni u buduće.

JOVAN DIVJAK
Kad počnu pregovori, u to vreme je trebalo da se povuče artiljerija oko Srebrenice na 20 km., on je protestvovao, znao je da izađe pola sata, neće da razgovara, pa se ponovo vraća. Delovao je kao neko ko drži poziciju u rukama, kao dobar šahista koji ima prednost i jednostavno se izrugivao onome ko je slabiji. Na sastancima, svako se predstavljao od komandanata i rekao je “Neću da razgovaram sa muslimanskom delegacijom u kojoj se nalazi izdajnik srpskog naroda i onaj koji je komandovao da se puca na srpski narod”, naravno ne pominjući mi ni ime ni prezime

RATKO MLADIĆ
Danas nam je gospodin general Morillon ponudio jedan dosta solidan plan koji bi mogao biti solidna osnova za rešavanje niza problema u Sarajevu i bliže oko aerodroma. Nažalost muslimanska strana nije došla i mi smo rešavali neke druge stvari sa gospodinom general - bojnikom Petkovićem i sa gospodinom generalom Morillonom.

JOVAN DIVJAK
Naravno, ponašao se ne čudno, nego onako kakva je njegova priroda. On je negde iz tih sela između Nevesinja i Gacka. Ponašao se nadmeno. U martu je, recimo, povremeno dolazio u gunju.


BOŽANOVIĆI

ZIJO JUSUFOVIĆ
Ako želite da dođete gore, budite uvereni da ste već primećeni.

SELJANKA
To selo tamo, Božanovići, ona je živela ali ima 20, 30 godina otišla je. Čuvajte da vas ne štrca krava.

NOVINAR
Neće. A jel ona bila Mandić devojačko.

SELJANKA
Ne, ne Lalović. A ona je tamo živela sa sinovima nekad pre 30 godina, 40 živela je tuj. I onda je otišla sa Ratkom, sa jadnim Milovojem pokojnim i tako.

PRODAVAČ
Možeš ići lijevo a možeš i pravo ići i znači jedno kilometar, dva, videćeš, lijevo samo držite

ZIJO JUSUFOVIĆ
Kako izgleda, odavde kad se budem vraćao desno ili lijevo.

SELJAK
Dole niže u potoku, a inače ne bih dao neki intervju

ZIJO JUSUFOVIĆ
Selo zaboravljeno od sviju u kojem stanovnici ne vole baš puno pričati ni o sebi ni o Ratku Mladiću.
Pre 30 godina njegova porodica je napustila ovu kuću.
Ljudi koji su rođeni u ovakvim krajevima cijeloga života nose dio svog rodnog mjesta u sebi i ponašaju se u skladu sa njim.


RANI RADOVI

LJILJANA BULATOVIĆ
Njega su sukobi u Kninu zatekli na položaju zamenika komandanta za snabdevanje Prištinskog korpusa. U Kninu je on imao zadatak da razdvoji zaraćene strane kao pripadnik JNA, što je u narodu kninskom, posebno srpskom, teško i loše prihvaćeno. U Kninu su već doživljavali JNA kao svog protivnika.

GLAS SA ZVUČNIKA
Predstavnike Kninskog korpusa na čelu sa general majorom Ratkom Mladićem.

MILAN MARTIĆ
Čast svim palim borcima za ovu našu Krajinu.

VOJSKA
Slava im.

ŽELJKO RAŽNJATOVIĆ ARKAN
Protiv ustaša, o pobuni protiv kama, o odbrani srpskog naroda ne samo u Krajini nego širom ove naše krvlju natopljene zemlje Srbije. Ovo nikada nije bila Hrvatska. Srpski narod je platio ovu zemlju krvlju.


SRPSKA VOJSKA

LJILJANA BULATOVIĆ
Istovremeno se dešava da ga nova vlast Srpske republike postavi za komandanta Glavnog štaba oružanih snaga. Tada Mladić dolazi u apsolutno novu poziciju, još uvek nesvestan da iz te pozicije “bratstva i jedinstva” on sada prelazi u komandujućeg čoveka odbrane srpskog naroda od ostalih do juče bratskih naroda. Tu sada postoji nevolja oko deobe komandnih pozicija predsednika republike i njega. Radovan je boem. Pesnik. On sve vreme je boem, pesnik i političar. A Ratko Mladić je ukotvljeni vojnik. Disciplinovan besprekorno. Jedna od tih epizoda gde su oni različiti a zajedno, to je odbijanje Vens – Ovenovog plana. Radovan je pokazao spremnost ukoliko Skupština prihvati, a Mladić je na Skupštini izložio taksativno zašto, na karti obeležavajući, ne može da se prihvati Vens – Ovenov plan.

RATKO MLADIĆ
Ja bih želeo da u ime Glavnog štaba i Vojske RS dam neka moja viđenja ove situacije. Ja bih zamolio da imate strpljenja možda će to trajati jedno 20 minuta ako mogu računati na toliko.

KRAJIŠNIK
Moram generale smanjiti pošto imamo goste koji će duže diskutovati.

MLADIĆ
U redu. Smanjiću.

KRAJIŠNIK
General će smanjiti na 19 minuta i ja se slažem.

RATKO MLADIĆ
Ja bi poštovana gospodo zamolio i pokazao bi jednu kartu.

Ovo je rezultat nametnutog rata srpskom narodu ne samo na prostorima bivše BiH. Ovo je rezultat našega rukovodstva, našega naroda i naše vojske. Dajte sada foliju. Sve ću objasniti posle, predsedniče.

LJILJANA BULATOVIĆ
I ja kažem da je najveći uspeh njih dvojice što su izdržali tih 5 godina zajedno. Dva takva Srbina kao što su oni, a da nisu jedan drugog ubili. Jer je to srpski. To je srpski.


ĐENERAL

LJILJANA BULATOVIĆ
Njemu su zamerali što iz pozicije oficira JNA nije prešao u tu đeneralsku srpsku vojsku. Bila je u BiH jaka namera da to bude na neki način četnička vojska, po onom starom, i da se ponovo stave kokarde. Prirodno je da je Radovan na neki način to hteo, jer bi na taj način revalorizovao svog oca. S druge strane, Mladić je imao mnogo žešći otpor prema tome i nije hteo da stavi kokardu. On je govorio da to mora da bude narodna vojska i da ne treba oživljavati sukobe među Srbima u RS odnosno u Bosni.

RATKO MLADIĆ
Ajde sine uzimaj vojsku i odmah idemo napred. Ovde treba da bude što manje tehnike i ljudi. Ajde na posao Srbi. Ajde!

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Ali on je u to postepeno počeo da veruje jer je oko njega bilo mnogo ljudi koji su podsticali njegovo uverenje da je izuzetan, da je poseban, da je heroj, da će svojom slavom nadmašiti sve srpske vojvode. I iz toga proizilaze one smešne šapke koje su stavili na svoje glave i koje su značile devalvaciju dela nacionalne uniforme i promociju onih glava koje su bile samo neka vrsta folklornog čiviluka za takve šapke.

RATKO MLADIĆ – MANOJLO MILOVANOVIĆ
Stara priča.
Ne zajebavaj ti.
Ozbiljno.
Šta je, gde je?
Doš’o sam. Znate Vi zašto sam ja doš’o.
Snimi ga, ne da mi da idem na prvu liniju.
Pa sigurno.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Iz svih tih okolnosti mislim da dolazi do tog kopernikanskog obrta u glavi Ratka Mladića koji je kasnije verovatno proizveo tu filozofiju zločina i nastojanja da to međusobno ubijanje bude što surovije. U jednom je trenutku mržnja ili sejanje smrti oko sebe predstavljalo najromantičniji patriotski okvir.
LJILJANA BULATOVIĆ
Kad su njegovog oca ubile ustaše on je imao 3 godine. To je bilo posle rata, 1945, 1946. godine. U njegovom selu bilo je dosta četnika ali u Bosni i Hercegovini nisu četnici bili tako strogo odeljeni od partizana kao ovde. Imali smo, kaže Ratko, jednu kravu koja nas je hranila sve vreme rata. I onda su ih tog dana, četnici uveli njegovu majku u štalu, decu stavili okolo, a njoj jednu pletenicu zavezali za rog od te krave, a drugu pletenicu za stub za koji je bila krava vezana, izašli i zapalili tu staju. Spasili su je komšije koji su ugasili vatru i izveli je. I tad je meni Ratko rekao: “Kako bih ja posle svega toga mogao da stavim kokardu.”


VERNIK

ŽELJKO KOPANJA
Ja mislim da je ovaj pokušaj stvaranja mita od Mladića i Karadžića definitivno u silaznoj putanji i da nije uspio. Počinju se čuti i slušat neki novi tonovi iz Srpske pravoslavne crkve. Nedavno je vladika Zahumsko–Hercegovački, Grigorije, praktično pozvao Radovana Karadžića i Ratka Mladića da se predaju. Kako je on to na lep način rekao:” Nisu Karadžićeva i Mladićeva glava ništa vrednija od mladih srpskih glava koje su pale u ovom ratu.”


ANA

DR ZORAN STANKOVIĆ
On je bio u Han Pijesku, u štabu, i skočio je negde oko pola 5 i rekao dežurnom da se nešto strašno desilo. U tom trenutku je njegova supruga pozvala i saopštila mu tužnu istinu da je Ana mrtva. Ana je bila izuzetno pametna, ambiciozna, izuzetno lepo stvorenje. U mnogo čemu je podsećala na njega. Mi smo imajući u vidu sve ono što je on bio u to vreme sklonili to telo, nismo nikoga obaveštavali. On mi je rekao: “Odseci mi kosu da je sačuvam do kraja života” i dao sam mu to. I ja sam tu njemu dao metak koji sam izvadio iz glave njegove kćeri. Moji tehničari su obukli to mrtvo telo. On je počeo da šminka svoju kćer. Posle tog trenutka između nas se razvio jedan poseban odnos koji imam sa ljudima čije sam najbliže obdukovao.

LJILJANA BULATOVIĆ
Tad je meni Ratko ispričao da sumnja na određenog čoveka koga, kaže on meni, “i ti ga znaš i zato neću da izgovorim ime”. On sumnja da se Ana mogla odlučiti da se ubije iz tog pištolja jer je to pištolj koji je on dobio kao nagradu na Akademiji vojnoj. Kad je bio svečani ručak u porodici on je rekao: “Evo iz ovoga pištolja će se pucati kad se budu rađali Mladići.” Pošto je bila izuzetno vezana za oca, Ana je rekla: “Onda ja neću menjati prezime, pa kad ja budem rodila sina onda će se pucati iz tog pištolja.” On smatra da se Ana iz tog pištolja sigurno svojom voljom nije ubila.

ZORAN STANKOVIĆ
Ja sam napravio grešku kad sam zadnjeg puta bio kod njega kući. Rekao sam mu: “Znate ja sam došao da Vas vidim jer sam video zapušten Anin grob”. I to je nešto čime sam ga povredio. Nije mi na to odgovorio ali je rekao: “Doktore da li vi shvatate da mene jure?”

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Mislim takođe da je njegova lična tragedija, smrt ćerke, dovela do toga da on postane manje osetljiv na patnje onih ljudi koji su njegovi ratni protivnici. On je u nekom trenutku, nezavisno od svojih sposobnosti i odnosa snaga na tom razbojištu, bio čovek koji je sebi uzeo za pravo da odlučuje o životu i smrti.


NADMENOST

RATKO MLADIĆ
Polako dok se kolona formira. Ajde momci.
I samo da te čujem još jednom da si progovorio! Beži, obruk’o si se! Ma nemoj da govoriš vojniče. Ko si ti da meni govoriš!

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Ratko Mladić je bio jedan od ljudi koji je sasvim slobodno - i to na vrlo grub način - smeo da se suprotstavi Slobodanu Miloševiću. Lično sam svedok jednog takvog događaja. Mislim da je konotacija bila Srebrenica mada se iz razgovora nije znalo o čemu se radi, jer je to bila jedna teška svađa. Milošević je tražio da ga operativni centar spoji sa Mladićem

RATKO MLADIĆ
Uzmite saradnika koga god hoćete i jednu ženu.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Kada je uspostavljena veza Milošević je vrlo besno počeo da urla, da viče na Mladića, preteći mu da će da ga strelja, bez obrazloženja zašto. Mi smo znali o čemu se radi. U pitanju je bila priprema akcije za Srebrenicu. Mladić je u tom trenutku odgovorio vrlo grubo: “Nemoj se na mene derati, ja nisam tvoja žena. Ako na nju uopšte smeš da povisiš ton” - i spustio je slušalicu.

RATKO MLADIĆ
Da li si me razumeo? Prijem

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Ja sam u dva navrata dobio Manojla Milovanovića, njegovog zamenika, pitao ga gde je Ratko. On je rekao:”Ratko je tu. Šta kome treba?” Ja sam Manojlu objasnio da Ratka traži Milošević. Ako ga traži, kaže meni Manojlo, on će ga verovatno i naći. I tek mi se Ratko javio negde oko pola 4 ujutru, uspeo sam da uspostavim vezu sa njim. Rekao sam: ”Rale bre, ovaj nas udavi čitavu noć nas traži. Šta da mu kažemo?” On je nama rekao: "Nosite se u pizdu materinu svi - i vi i on".

DR ZORAN STANKOVIĆ
Ne verujem da je verovao da je bosanski Napoleon. On je bio svestan svoje vojničke snage. Pri tom svi su mu i od međunarodnih i od domaćih vojnih stručnjaka davali za pravo da je on vrstan strateg, da je vrstan oficir, znate. I onda to je nešto sa čim se vi saživite i nešto što jednostavno ukazuje da u datom trenutku morate da napravite jednu odstupnicu, bez obzira šta verovali. Morate sebe i svoje postupke mnogo više da kontrolišete nego ranije.

RATKO MLADIĆ
Nemojte vi meni da fantazirate gospodine potpukovniče nego hoćete odgovarati na moja pitanja. Jeste vi naredili da vaša vojska puca po mojoj vojsci. Vi ste gospodine potpukovniče bili dužni da u skladu sa sporazumom od aprila i maja 1993. godine, razoružate Muslimane u Srebrenici. A vi ste ih naoružavali, sa njima švercovali i pripremali za borbu protiv Srba.

LJUBDORAG STOJADINOVIĆ
On je više puta rekao: “Ja sam za tebe svevišnji. Šta ti ja budem rekao to će ti biti?”

RATKO MLADIĆ
Mogu da vam kažem da ja lično nisam iznenađen dejstvima NATO avijacije, niti odobrenjem za takva dejstva od UN. UN su odgovorne za sve žrtve srpskog naroda u ovome ratu jer su dozvolile da se komadanjem bivše Jugoslavije učini ponovo zločin protiv srpskog naroda. Nažalost po treći put u ovome veku.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
On je smatrao da su njegova harizma i njegov ugled veći nego što su objektivno bili. On je na taj način hteo da kontroliše situaciju u vojsci a to je dovodilo ne samo do operativnih potonuća, razlaza nekih jedinica nego i do atmosfere iz koje su mogli da se izrode zločini.

RATKO MLADIĆ
Generala Rosa znam i visoko cenim. On je mlad i perspektivan general sa dobrom školom, dobrim iskustvom, ofanzivac. Znam i njegove ratne zasluge na Foklandima. O tome mogu da razgovaram sa generalom Rosom ali bi dobro bilo koliko je njegovo oružje na Foklandima bilo pod mojom kontrolom da se u toj meri zalaže i za kontrolu moga oružja. Jer mi ne želimo da tuđe oružje brani naš narod, našu decu i žene, našu zemlju. To je naše iskonsko pravo.

RATKO MLADIĆ
Završio sam. Slobodni ste. Čekam vas u 10 sati sutra.


MILJENIK MASE

DR ZORAN STANKOVIĆ
Mladić je imao veliki uticaj na masu jer je mogao da povuče masu pre svega zato što je bio jedan od retkih visokih oficira koji je bio u prvim borbenim redovima, zato što je vodio računa o svojim vojnicima, o narodu, o ljudima i svemu onome što je trebao da vodi kao prvi čovek te vojske.

RATKO MLADIĆ
Dozvolite mi da vam kažem ono što smatram da trebam da kažem a ne mogu sve da kažem što bi trebao u ovome času da kažem. Iako je ovaj bunt, da ga tako uslovno nazovem, dela jedinica izazvao revolt i odobravanje - kako koga - najviše su se radovali naši neprijatelji. Ali mi moramo iz ovoga izvući novu snagu. Mi ne možemo dozvoliti sebi da napravimo.

Molim vas bez ubacivanja ako ste vi veći patriote od mene može svak’ da dođe kad ja odem. Ja nisam ovde došao radi sebe, već radi sviju nas. Ne mogu se nadvikivat. Umoran sam.

Ja bih vas zamolio da iskažete maksimalno poverenje u naše rukovodstvo.

DR ZORAN STANKOVIĆ
U prvo vreme masa nije imala uticaja na Mladića. Kasnije, na žalost, da. I to je posledica onog što se kasnije desilo. To je i osobina tih ljudi, da jednostavno ne prihvataju kritike i onda sklanjaju ljude koji kritikuju ili koji ukazuju da neka ponašanja nisu adekvatna i da mogu da se završe jako loše.

RATKO MLADIĆ
Gospodine predsedniče vojska RS realizuje vaše reči sa zadnje Skupštine da se Srbi postroje u radne i ratne brigade. Ja sam danas ovde sa gospodom sa ovog prostora i našim vrednim momcima, vojnicima, našim radnicima. Ja želim da naša država Republika Srpska i srpski narod procveta na jedinstvenom prostoru i da se vaše reči ugrade i prenesu do poslednjeg našega čoveka, da se svrstamo jedan uz drugoga, da pobedimo ovo zlo vreme i pređemo preko bura, Scile i Haribde i ostvarimo naš san da budemo svi Srbi u jednoj državi.


GOSPODAR ŽIVOTA I SMRTI

RATKO MLADIĆ
Nama je rat objavljen i ja sam to danas stavio do znanja i visokom predstavniku UN da se o tome vodi računa jer dok postoji deklaracija o objavi rata srpskom narodu i ne samo njemu, teško je razgovarati ozbiljno o miru. Ja mislim da su se stekli uslovi da objavljena koalicija i rat protiv srpskoga naroda se povuče obostrano i od strane jednih i drugih i onda možemo ozbiljnije govoriti o miru.

MARK HARMON
Osvajanje Srebrenice je mračni odraz onog sto je prethodilo.

RATKO MLADIĆ
Odavde možete izaći svi, ostati svi ili umreti svi. Ja ne želim da umrete.

MARK HARMON
Sljedećeg jutra, general Mladić i pukovnik Karremans sastali su se treći put u Bratuncu.

RATKO MLADIĆ
Imate moju reč i kao čoveka i kao generala da ću iskoristiti svoj uticaj i da pomognem nedužnom muslimanskom stanovništvu koje nije cilj dejstva vojske Republike Srpske. I u vašim je rukama sudbina vašega naroda. Ne samo na ovome prostoru.

MARK HARMON
General Mladić ponovio je svoje zahtjeve i rekao predstavnicima bosanskih Muslimana da niko neće nastradati i da nema razloga za strah i paniku, jer on nikad nije prekršio datu riječ.

RATKO MLADIĆ
I sinoć sam rekao gospodinu. Možete opstati ili nestati. Za vaš opstanak tražim da svi vaši muškarci pod oružjem makar i da su zločine pravili, a i jesu mnogi protiv našeg naroda, predaju oružje vojsci Republike Srpske.

MARK HARMON
Vojnici VRS u ukradenim uniformama UN ili u ukradenim vozilima sa oznakama UN

RATKO MLADIĆ
Ovo sada prikaži kako spašavamo UNPROFOR. Stavi ti to na sebe tako da se vidi ...

MARK HARMON
General Mladić je za napad okupio oko 3000 teško naoružanih vojnika s najboljim tehničko-materijalnim sredstvima u arsenalu bosanskih Srba: tenkovima, VBR-ovima, teškom artiljerijom i protuavionskim mitraljezima. Snage generala Mladića su napredovale brzo: napali su i osvojili posmatračke punktove UN oko enklave. Na taj način su mirovne snage UN ostale praktički slijepe.

RATKO MLADIĆ
Pregledajte malo neku zgradu, pregledajte, uđite pažljivo. Skinite ovu tablu ulica Selmanagić Reuf - Crni. Skinite to. Ajde penji se bre čoveče! Nemoj da ti govorim deset puta i ponesi to. Pravac Bratunac. Pusti mi pozdravljanje. Triviću, pusti, pusti istoriju molim te idi da izađemo u Bratunac. Ostavi istoriju, kreći napred.

MARK HARMON
Brzo nakon sastanka, general Mladić i VRS stigli su u Potočare. Muslimani su odvojeni od svojih porodica i odvedeni na razne lokacije, izvan vidokruga mirovnih snaga UN.

RATKO MLADIĆ
Radi se po mom naređenju. Mene vaš komandant najmanje zanima.

Molim vas budite veoma strpljivi. Svi koji žele da ostanu mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju takođe mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona. Bićete prebačeni do Kladnja

HARMON
Mnoge su iz šume namamili drugi Muslimani koji su uhvaćeni i koji su ih pod pretnjom oružja pozivali na predaju. Drugi su bili lošije sreće. Na hiljade ih je zarobljeno ili su se predali. U roku od tri dana – od 11. do 13. jula – svo muslimansko stanovništvo enklave je izbjeglo, deportirano ili pobijeno. Vojnici VRS su ih streljali po kratkom postupku dok se general Mladić šepurio naokolo, lažno uvjeravajući izbjeglice da im neće biti ništa. Teško je zamisliti okrutniju i sračunatiju prevaru.

DR ZORAN STANKOVIĆ
Ja o njegovim postupcima ne mogu i neću da sudim. Ali mogu o svojim. A moj pristup je sledeći. Ako sam se ja nalazio na čelu neke institucije i na čelu nekog tima koji je nešto radio, ja sam u obavezi da kao čelni čovek te institucije, čelni čovek tog tima, odgovaram za celokupan rad te institucije i tog tima na čijem sam čelu bio.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
On je svakako odgovoran i za Srebrenicu, bez obzira što će to dokazati sud. Ali on je odgovoran za nečinjenje i za atmosferu linča i masovne smrti koja se tamo dogodila.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ
A vi verujete da je Mladić u to vreme kad je sa Vama tamo pregovarao znao da je neko pobio te ljude?

RUPERT SMITH
Da.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ
Da li možete da pretpostavite da bi vojnička čast dozvolila generalu Mladiću da toleriše nešto tako kao što je ubijanje ratnih zarobljenika ili civila ili nešto tako nečasno?

RUPERT SMITH
Da.


PORAZ

RATKO MLADIĆ
Prvo ja ne verujem da će doći do vojne intervencije. Nema razloga da do nje dođe jer mi smo jasno opredeljeni za rešavanje krize u bivšoj Bosni i Hercegovini političkim sredstvima a ne ratom. Nema potrebe jer oni koji bi intervenisali - mi na njihovim prostorima i u njihovim državama nemamo nijednog vojnika. Niti bilo kakve ratne ili druge ambicije.

NOVINAR
Ako uzlete avioni iz Italije?

RATKO MLADIĆ
To ćemo da vidimo. Oni lete i sada ali lete u misiji nadgledanja i u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti.

NOVINAR
U slučaju da promene ..

RATKO MLADIĆ
U slučaju ... nisam ja baba gatara da ti kažem u slučaju ovo i ono. U slučaju da budemo napadnuti branili bi se svim sredstvima kao što smo se branili i od dosadašnjeg napada hrvatske-muslimanske koalicije.

NATO - BRIEFING
Ovo je centar komande i veze Jahorina, avion F16, na slikama jasno vidite brojne antene i zgrade na vrhu brda. Cilj je zgrada sa krstom, najbliža tim antenama. Sada ćete vidjeti bombu, stiže zdesna. To je bomba od 500 kg sa laserskim navođenjem. Smatramo ovaj cilj uništenim.

RATKO MLADIĆ
Treba skinut ovoga.

To je američka. Dobro, to je avio bomba. Ovo verovatno ima neke nosače, neke mlaznice. Vidiš da je ona tako izgravirana iznutra.

RATKO MLADIĆ
Ove bombe koje su pale na našu decu samo su demistifikovale Zapad i otvorile oči onim Srbima koji su do sada mislili zadnjicom a ne glavom. Meni je od prvoga dana jasno bilo ko je uzročnik, ko je planer i ko rukovodi ratom. Rat ne može da prestane radi toga što bogovi rata nisu ovde među nama već u centrima moći na Zapadu i zato će on trajati sve dok njihova deca ne počnu dolaziti u sanducima.

RATKO MLADIĆ
Ja mogu da kažem da su NATO bombe i američki bombarderi i fantomi učvrstili moral srpskoga vojnika i sada je svakom srpskom borcu potpuno jasno ko mu je bio dosad i ko mu je dalje neprijatelj. Samo kretanjem dalje ide se ka visinama i ka slavi.


IDEOLOŠKA VOJSKA

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Mislim da je Ratko Mladić dugo, možda čak predugo, živeo u tom bipolarnom svetu. Raspad blokova je doveo do toga da on jednostavno ne razume šta se tu zaista događalo.

RATKO MLADIĆ
Ja ne znam koga bi smela ta Holandija da napadne samostalno. Ne verujem da bi smela i Dansku.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
On je prvo verovao da će se NATO vrlo brzo raspasti, da je Alijansa nesposobna

RATKO MLADIĆ
Taj rat je i komičan. Ja ne znam da li to ovi umetnici mogu da izraze bolje od nas vojnika, da jedna Holandija po naređenju Amerike dođe i bombarduje ovaj neki narod kako je bombardovala srpski narod.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Mislim da Mladić vojnički i politički nije preživeo svoju zabludu koja je posledica jednog obaveštajnog stereotipa o duhu Jalte na Balkanu.

RATKO MLADIĆ
I nije Holandija učestvovala samo svojom avijacijom znate. Taj nesretni njihov Van den Broek. On je učinio velika zla i dao veliki doprinos raspadu bivše Jugoslavije.

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Mislim da je to mišljenje delio i Milošević i da je Milošević i pored toga što se oni nisu slagali u mnogim stvarima bio njegov politički i filozofski guru.

RATKO MLADIĆ
Možda tome gospodinu neće biti prijatno što ga je prozivam. On je još moćan u Evropskoj Zajednici

LJUBODRAG STOJADINOVIĆ
Oficiri bivše jugoslovenske vojske su više verovali onome što su smatrali da je neprolazno nego informacijama koje su dobijali. Ratko Mladić je, i pored toga što se razlikovao od drugih oficira, ipak bio dete ideološke vojske i taj nivo sužene svesti koji ideologija uvek proizvodi uticao je i na odnos prema nečemu što predstavlja savezništvo u ratu. Čak i kad nije postojala ideja o savezništvu smatralo se da su Srbi sposobni da sami završe bilo kakav posao u slučaju da dođe do rata. To je bila inače i osnovna filozofija koncepcije opštenarodne odbrane “ako nas neko napadne mi ćemo se braniti”, ali niko nije tražio odgovor na pitanje šta će se dogoditi ako nas niko ne napadne a mi se raspadnemo iznutra. Ratko Mladić je kao svi ideološki oficiri čvrsto verovao u neku vrstu endemskog savezništva između Sovjetskog saveza i Rusije, bez obzira u kakvom ona bila statusu društvenog uređenja, i Srbije bez obzira na loše iskustvo da mi nikada takvu pomoć u konkretnom smislu nismo dobili.

RATKO MLADIĆ
Tačno je da u Dejtonu potpisan mir ali mnogi koji su se bavili kojekakvom šematikom misle se kako će to implementirati. I teško je shvatiti da oni koji su nedavno puštali na nas od 1.000 ili 2.000 kila avio bombe i krstareće rakete mogu nakon onog vojnog papira koji je legalizacija okupacije ovoga prostora očekivati od srpskih majki zavijenih u crno da im misle drugačije od onoga što su zaslužili.


SKLONIŠTE

RATKO MLADIĆ
Oni bi hteli da naše generale vezuju i vode u Hag a njihovi ovde da se šetaju i dele deci plakate i propagandni materijal.

LJILJANA BULATOVIĆ
Kada govorimo o Mladiću onda ja zaista nosim pre svega strašan bol.

RATKO MLADIĆ
To se može definisati kao jedna od, samo još jedna od savremenih budalaština civilizacije XX veka.

LJILJANA BULATOVIĆ
Što on nije više govorio o sebi lično

RATKO MLADIĆ
Meni može suditi moj narod.

LJILJANA BULATOVIĆ
Da bi ostavio istiniti utisak o sebi i što sada ne može da govori zato što pre svega zato što ga je majka zaklela i otišla sa tom zakletvom da ćutanje niko nije pobedio.

DR ZORAN STANKOVIĆ
Od mene su ponekad neki tražili da učestvujem u njegovom hvatanju ili otkrivanju mesta ili šta ja znam. Ja jednostavno moram tu da budem veoma jasan. Ja ne znam gde je general Mladić od 1999. Čujem razne priče ali nikada ne bih mogao da u tome učestvujem.

Ja mislim da general Mladić neće živ da se preda. Mislim da je to njegova definitivna odluka i da u svakom slučaju neće živ da se preda. Ne samo Haškom Tribunalu nego bilo kome drugome. I svaki pokušaj hapšenja tamo gde on bude i tamo gde ga nađu, verovatno će se završiti njegovom smrću.


EPILOG

DRAGAN ČAVIĆ
Učesnici ovog zločina ne mogu se opravdati nikome i ni sa čim. Onaj ko je učinio ovakav zločin i pri tome se možda pozivao na narod kome pripada po imenu i prezimenu činio je zločin i prema vlastitom narodu. Onaj ko se možda pozivao na Boga čineći zločin očekujući od svevišnjeg blagoslov činio je zločin protiv Boga u koga veruje. Onaj ko je učinio ovakav zločin zbog osvete - osvetio se vlastitom narodu.SENSE Production, 2005

Producent i scenarista:
Mirko Klarin

Direktor produkcije
Violeta Willemsen-Čurčić

Montaža
Aleksandar Stenojević

Režija
Lazar Stojanović


GOVORE:

Ljiljana Bulatović
Publicista

Ljubodrag Stojadinović
Vojni analitičar

Jovan Divjak
General Armije BiH

Dr. Zoran Stanković
Specijalista sudske medicine

Zijo Jusufović
Turistički vodič

Rupert Smith
Bivši komandant UNPROFOR

Mark Harmon
Tužilac MKSJ

Željko Kopanja
Novinar

Dragan Čavić
Predsednik Republike Srpske

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Izveštaji

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.