HAG/DEN HAAG | 03.02.2015.

ODBAČENE MEĐUSOBNE TUŽBE HRVATSKE I SRBIJE ZA GENOCID

Međunarodni sud pravde odbacio međusobne tužbe Zagreba i Beograda za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Najviši svetski sud utvrdio da su srpske i hrvatske snage između 1991. i 1995. godine počinile teške zločine od kojih neki ulaze u materijalne elemente genocida, ali da namera nije bila da se etnička grupa "uništi" već da se "nasilno ukloni" sa dela teritorije pod kontrolom druge strane
HAG/DEN HAAG | 22.01.2015.

PRESUDA U SPORU HRVATSKE I SRBIJE 3. FEBRUARA 2015.

Sudije najvišeg svetskog suda će u utorak 3. februara 2015. godine saopštiti presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 01.04.2014.

HRVATSKA: "ODBACITI SRPSKU PROTIVTUŽBU ZA GENOCID"

U završnoj replici na argumente Srbije, Hrvatska se usprotivila svakom poređenju Franje Tuđmana i njegovih saradnika sa nacistima i od Međunarodnog suda pravde zatražila da odbaci protivtužbu Srbije za genocid u operaciji "Oluja"
HAG/DEN HAAG | 28.03.2014.

OKONČANA ARGUMENTACIJA SRBIJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE

U završnoj argumentaciji o uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije, šef srpskog pravnog tima Saša Obradović zatražio da se sud proglasi nenadležnim po tužbi druge strane ili, alternativno, odbaci njene argumente o odgovornosti Srbije za genocid. U isto vreme, zahteva da veće Hrvatsku proglasi odgovornom za genocid u operaciji "Oluja", naloži joj isplatu odštete, donošenje mera za nesmetan povratak izbeglih i ukidanje proslave "Dana pobede i domovinske zahvalnosti"
HAG/DEN HAAG | 28.03.2014.

O KONTEKSTU DOGAĐAJA, OBRASCU PONAŠANJA I PRILICI ZA GENOCID

Članovi srpskog pravnog tima pred Međunarodnim sudom pravde nastavili sa osporavanjem navoda tužbe kojom Hrvatska tereti Srbiju za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 27.03.2014.

SRBIJA: DEČIJE IGRE, MANTRE I BAJKE HRVATSKOG PRAVNOG TIMA

Pred Međunarodnim sudom pravde srpski pravni tim odgovara na navode hrvatskih zastupnika iznete tokom prošlonedeljne druge runde argumentacije po tužbi kojom se Beograd tereti za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 21.03.2014.

HRVATSKA: DOVOLJNO DOKAZA O ODGOVORNOSTI BEOGRADA ZA GENOCID

U završnim argumentima druge runde rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, šef hrvatskog pravnog tima ukazao da je izneto dovoljno dokaza o odgovornosti Beograda za genocid nad hrvatskim stanovništvom od 1991. do 1995. Hrvatska traži krivično gonjenje odgovornih, informacije o nestalima, vraćanje zaplenjenih kulturnih dobara i reparacije
HAG/DEN HAAG | 20.03.2014.

ODGOVOR HRVATSKE NA SRPSKA OSPORAVANJA GENOCIDA

Profesor Filip Sands poziva najviši svetski sud da odstupi od ranijih zaključaka koji zahtevaju izuzetno visok prag dokazivanja genocidne namere. Prihvatanjem srpskih argumenata, Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida biće pretvorena u "istorijski spomenik", i "mrtvo slovo na papiru", upozorava Sends ispred tima Hrvatske koja Srbiju tuži za genocid počinjen tokom sukoba od 1991. do 1995. godine
HAG/DEN HAAG | 18.03.2014.

HRVATSKA ODBACUJE POREĐENJE BRIONA SA VANZEOM

Odgovarajući na protivtužbu Srbije za genocid počinjen u operaciji "Oluja", hrvatski pravni tim se poziva na žalbenu ali i prvostepenu presudu generalima Gotovini i Markaču i oštro negira da je na Brionima skovan plan da se počini genocid, a naročito se suprotstavlja svakom poređenju tog skupa sa nacističkim dogovorom u Vanzeu o "konačnom rešenju" jevrejskog pitanja u Nemačkoj
HAG/DEN HAAG | 14.03.2014.

"GENOCID KAO JEDINO REŠENJE PROBLEMA KRAJINSKIH SRBA"

U završnici argumentacije o odgovornosti Hrvatske za genocid u "Oluji" predstavnici srpskog pravnog tima naveli da su Tuđman i njegovi saradnici genocid videli kao "jedino rešenje" i da je kao rezultat toga broj Srba u Hrvatskoj opao za dve trećine, "što se u posleratnoj Evropi nikada nije dogodilo"
HAG/DEN HAAG | 13.03.2014.

"KRAJINSKI SRBI VIŠE NE POSTOJE KAO GRUPA"

Šef pravnog tima Srbije Saša Obradović tvrdi da je namera da se nad krajinskim Srbima počini genocid ispoljena na Brionskom sastanku, a ostvarena nakon toga masovnim zločinima i sprečavanjem povratka srpskih izbeglica. Nakon što je Žalbeno veće Tribunala poništilo osuđujuću presudu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, Srbija očekuje da Međunarodni sud pravde nađe pravni lek za "neodrživu situaciju" i donese pravdu žrtvama "Oluje"
HAG/DEN HAAG | 12.03.2014.

BRIONSKI TRANSKRIPT KAO DOKAZ GENOCIDNE NAMERE

Dokazujući da je Hrvatska odgovorna za genocid nad Srbima u operaciji "Oluja" srpski pravni tim se oslanja na reči Franje Tuđmana sa sastanka na Brionima kao pokazatelja namere da se genocid počini, zatim na iskaze bivših pripadnika UN snaga u Krajini, srpskih žrtava i eksperta Save Štrpca koji tvrdi da je do sada popisao 1.713 srpskih žrtava "Oluje"
HAG/DEN HAAG | 12.03.2014.

SRBIJA: NIJE BILO ZLOČINA NAD ZLOČINIMA

Predstavnici Srbije prihvataju da su u Hrvatskoj počinjeni zločini ali negiraju da su ubistva i nanošenje teških psihičkih i fizičkih patnji naneti sa namerom da se "potpuno ili delom uništi hrvatsko stanovništvo" na prostoru koji su Srbi smatrali svojim.
HAG/DEN HAAG | 11.03.2014.

MOŽE LI SE KONVENCIJA O GENOCIDU PRIMENITI NA PRVI SVETSKI RAT?

Predstavnici pravnog tima Srbije, profesori Andreas Cimerman i Kristijan Tams, osporavaju nadležnost Međunarodnog suda pravde u odnosu na zločine počinjene pre 27. aprila 1992. godine kada je SR Jugoslavija zvanično konstituisana kao država. "Ako se usvoje hrvatski argumenti, vrata Palate mira biće širom otvorena za nove tužbe u odnosu na zločine iz davne prošlosti", upozorava Cimerman
HAG/DEN HAAG | 10.03.2014.

SRBIJA: GENOCID NAD SRBIMA ALI NE I NAD HRVATIMA

U odgovoru na prošlonedeljne argumente Hrvatske, šef srpskog pravnog tima Saša Obradović priznaje da su u Hrvatskoj počinjeni teški zločini, ali ističe da nema dokaza da su "dosegli razmere genocida". S druge strane, zločini počinjeni nad Srbima tokom operacije Oluja, po Obradoviću, sadrže sve elemente genocida, uključujući i specifičnu nameru