Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Šešelj

Vojislav Šešelj

Vesti 343

HAG/DEN HAAG | 21.03.2007.

TUŽILAŠTVO ODBACUJE ŠEŠELJEVE OPTUŽBE O PRITISKU NA SVEDOKE

Ne ulazeći u detalje – zbog mogućnosti da o tome bude sprovedena istraga – savetnik Karle del Ponte sa indignacijom odbacio optužbe Vojislava Šešelja da je tužilaštvo pritiscima i ucenama pokušalo da obezbedi "lažne svedoke" protiv njega
HAG/DEN HAAG | 13.03.2007.

SUDIJA ANTONETI "OSVOJIO" ŠEŠELJA

Na prvoj konferenciji o stanju u postupku nakon štrajka glađu, optuženi Vojislav Šešelj i novi predraspravni sudija Žan-Klod Antoneti razmenili komplimete i izrazili obostranu zapanjenost načinom na koji je u protekle četiri godine vođen ovaj predmet
HAG/DEN HAAG | 23.02.2007.

SUDIJA TRAŽI IZVEŠTAJ O ŠEŠELJEVOM ZDRAVLJU

Sudija Žan Klod Antoneti koji je imenovan za novog pretpretresnog sudiju u postupku protiv Vojislava Šešelja otkazao konferenciju o stanju u postupku zakazanu za 28. februar i od sekretara suda tražio hitan izveštaj o zdravstvenom stanju optuženog
HAG/DEN HAAG | 20.02.2007.

ŠEŠELJ SE ŽALI NA ODLUKU DA MU SE NE ODOBRI 6,3 MILIONA DOLARA ZA ODBRANU

Samo što je odacio Šešeljev zahtev za diskvalifikaciju sudija Orija i Hopfela, predsednik Tribunala suočen sa žalbom optuženog na odluku sekretara suda da ne uzme u razmatranje "troškovnik" tima njegovog "Stručnog tima", koji za usluge pružene optuženom u protekle četiri godine potražuje ukupno 6,3 miliona dolara
HAG/DEN HAAG | 13.02.2007.

ŠEŠELJ U SUDNICI 28. FEBRUARA

Zakazana konferencija o stanju u postupku na kojoj će se razmotriti dokle su strane stigle u pripremama za suđenje a optuženi će imati priliku da se izjasni o svom mentalnom zdravlju i fizičkom stanju
HAG/DEN HAAG | 31.01.2007.

ŠTA JE SEKRETAR SUDA "GARANTOVAO" ŠEŠELJU

Prema tumačenju Vojislava Šešelja, sekretar Suda mu je dao "pismene garancije" kojima se stavljaju van snage neke odluke Pretresnog veća. Pretresno veće je, međutim, danas podsetilo optuženog da te odluke ostaju na snazi sve dok ih ne "promeni, povuče ili revidira" ono samo ili Žalbeno veće
HAG/DEN HAAG | 26.01.2007.

ŠEŠELJ TRAŽI 6,3 MILIONA DOLARA

Optužujući Tribunal da nije učinio ništa da bi se deblokirali njegovi računi u stranim bankama, Vojislav Šešelj zahteva da mu se pokriju troškovi odbrane u visini od 6,3 miliona dolara, pošto mu je Stručni tim na čelu sa Tomislavom Nikolićem zapretio otkazivanjem dalje pravne pomoći
HAG/DEN HAAG | 12.01.2007.

UBRZANI OPORAVAK, USPORENO SUĐENJE

Optuženi Vojislav Šešelj obavestio Pretresno veće da se "ubrzano oporavlja" od štrajka glađu, ali da će mu za puni fizički oporavak trebati tri do četiri meseca, a onda još "neko vreme" za pripremu odbrane sa njegovim timom pravnih savetnika
04.07.2006.

ŠEŠELJ I DALJE ODBIJA DA SE SLUŽI KOMPJUTEROM

Završna faza priprema za početak suđenja Vojislavu Šešelju. Ukoliko optuženi odbije da prihvati elektronsko obelodanjivanje dokaznog materijala veće će smatrati da je tužilaštvo ispunilo svoju obavezu. Optuženi najavio da će osporavati mnoge činjenice koje su pravosnažno presuđene u drugim predmetima pred Tribunalom
HAG/DEN HAAG | 25.05.2006.

TUŽILAC PONOVO ZAHTEVA DA SE ŠEŠELJU DODELI BRANILAC

Novi zahtev tužilaštva da se u interesu pravde i radi zaštite integriteta postupka i dostojanstva Tribunala, Vojislavu Šešelju imenuje branilac, pošto je svojim ponašanjem u poslednje tri godine "jasno pokazao da nije ni voljan ni sposoban da se sam brani."

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.