Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Perišić

Momčilo Perišić

Vesti 205

HAG/DEN HAAG | 25.09.2012.

RASPRAVA O ŽALBI MOMČILA PERIŠIĆA 30. OKTOBRA

Žalbeno veće zakazalo usmenu raspravu u predmetu generala Momčila Perišića za 30. oktobar ove godine. Stranama je na raspolaganju jedno pre podne da iznesu argumentaciju u vezi sa presudom kojom je Perišić proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici i propust da kazni naredbodavce raketnih napada na Zagreb
HAG/DEN HAAG | 08.11.2011.

ŽALBA GENERALA PERIŠIĆA

Odbrana bivšeg načelnika Generalštaba VJ Momčila Perišića u najavi žalbe navodi da je većina u prvostepenom veću "kriminalizovala rat" i ukazuje da "ako Perišićeva presuda opstane" onda je "svaki vojni komandant… koji pomaže stranoj zemlji… u međunarodnom oružanom konfliktu", odgovoran za krivično delo pomaganja i podržavanja zločina
HAG/DEN HAAG | 14.09.2011.

IMENOVANO ŽALBENO VEĆE ZA GENERALA PERIŠIĆA

U veću koje će odlučivati o žalbi generala Momčila Perišića biće sudije Mehmet Ginej iz Turske, Liju Daćun iz Kine, Andresija Vaz iz Senegala, Teodor Meron iz SAD i sudija Karmel Agius sa Malte. Odbrana traži da se rok za podnošenje najave žalbe pomeri sa 6. oktobra na 8. novembar ove godine
HAG/DEN HAAG | 06.09.2011.

PERIŠIĆU 27 GODINA ZATVORA ZA ZLOČINE U BiH I HRVATSKOJ

Bivši načelnik Generalštaba VJ Momčilo Perišić većinom glasova sudija proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici, kao i za propust da kazni naredbodavce raketnih napada na Zagreb
HAG/DEN HAAG | 29.08.2011.

PRESUDA GENERALU PERIŠIĆU 6. SEPTEMBRA

Pretresno Veće sudije Molota, zakazalo izricanje presude u predmetu bivšeg načelnika Generalštaba VJ Momčila Perišića za utorak, 6. septembar. Tužilaštvo tražilo kaznu doživotnog zatvora a odbrana oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice
HAG/DEN HAAG | 19.05.2011.
Dokumenti VSO o finansijskoj pomoći Beograda ratnim naporima bosanskih i krajinskih Srba (3)

ŠTAMPANJE NOVCA ZA RATNE OPCIJE U BOSNI I HRVATSKOJ

Pored kadrovske i logističke podrške, Beograd je – prema zapisnicima Vrhovnog saveta odbrane, uvedenim u dokaze u predmetu Momčila Perišića – pružao i značajnu finansijsku pomoć bosanskim i krajinskim Srbima i njihovim vojskama. Relevantne zapisnike sa sednica Vrhovnog saveta odbrane možete čitati ovde
HAG/DEN HAAG | 17.05.2011.
Dokumenti VSO o logističkoj pomoći VJ vojskama bosanskih i krajinskih Srba (2)

DOPRINOS BEOGRADA RATU U BOSNI I HRVATSKOJ

Zapisnicima Vrhovnog saveta odbrane tužilaštvo je na suđenju Momčilu Perišiću dokazivalo da je Vojska Jugoslavije, osim oficirskim kadrom, vojske bosanskih i krajinskih Srba snabdevala i "velikim količinama naoružanja, municije, materijala i druge logističke pomoći potrebne za činjenje zločina" u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Relevantne zapisnike sa sednica Vrhovnog saveta odbrane možete čitati ovde
HAG/DEN HAAG | 16.05.2011.
Dokumenti VSO o kadrovskoj pomoći VJ vojskama bosanskih i krajinskih Srba (1)

VOJSKA KOJA JE "KAO OVDE A USTVARI JE TAMO"

Zapisnici sa sednica Vrhovnog saveta odbrane SR Jugoslavije su, po tužilaštvu, među ključnim dokazima obimne kadrovske, logističke i materijalne podrške Beograda ratnim naporima bosanskih i krajinskih Srba. Momčilu Perišiću, tadašnjem načelniku Generalštaba VJ, suđeno je po optužbi da je tom podrškom značajno doprineo zločinima koje su zapovednici i pripadnici Vojske Republike Srpske i Srpske Vojske Krajine počinili u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Zapisnike sa sednica Vrhovnog saveta odbrane možete čitati ovde
HAG/DEN HAAG | 31.03.2011.

ODBRANA TRAŽI SLOBODU ZA GENERALA PERIŠIĆA

Ukazujući da je general Momčilo Perišić "pred ovim sudom odbranio svoju čast, ugled vojske i dostojanstvo naroda", branilac Novak Lukić je zatražio da bivši načelnik Generalštab VJ bude oslobođen odgovornosti po svim tačkama optužnice
HAG/DEN HAAG | 30.03.2011.

RAZLIKA IZMEĐU STVARNOSTI I FIKCIJE

Novak Lukić, branilac generala Momčila Perišića, u završnoj reči tvrdi da su neposredni izvršioci zločina u Sarajevu i Srebrenici bili u komandnom lancu Vojske Republike Srpske a ne, kako tvrdi tužilaštvo, Vojske Jugoslavije. U prilog tome citira Perišića koji je na jednoj od sednica Vrhovnog saveta odbrane rekao: "Ti oficiri nisu tu, nego na dužnosti gde su..."

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.