Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Mladić

Ratko Mladić

Vesti 667

HAG/DEN HAAG | 14.06.2016.

ZAVJERA PROTIV SRBA, PRISTRASNOST UN I BOŠNJAČKA AGRESIJA

Ruski pukovnik Andrej Demurenko, kao svjedok odbrane Ratka Mladića, svjedoči o svojoj istrazi incidenta na Markalama u kojem je 28. avgusta 1995. godine ubijeno 43, a ranjeno 75 Sarajlija. Smatra da se radilo o namještenoj ekploziji, da je UN bio pristrasan i prešućivao “bošnjačku agresiju prema Srbima”, te da su Bošnjaci otvarali vatru na sopstveni narod
HAG/DEN HAAG | 01.06.2016.

TUŽILAŠTVO: ODBACITI ZAHTJEV MLADIĆEVE ODBRANE

Tužilaštvo smatra da kredibilitet i nepristrasnost sudija nisu narušene time što dio tima pravnih savjetnika Pretresnog vijeća koje je izreklo presudu Radovanu Karadžiću pomaže vijeću koje će presuditi Ratku Mladiću.
20.05.2016.

KO (NE)MOŽE PISATI PRESUDU RATKU MLADIĆU?

Ukazujući da je Ratko Mladić praktično već proglašen krivim presudom koja je u martu ove godine izrečena Radovanu Karadžiću, odbrana upozorava protiv uključivanja pravnih savetnika veća koje je presudilo bivšem predsedniku Republike Srpske u savetnički tim koji će pomagati sudijama pri odlučivanju o generalovoj krivici ili nevinosti
HAG/DEN HAAG | 03.05.2016.

NIJE VAŽNO JE LI NEKO BIO NAORUŽAN VEĆ DA LI JE BILO BORBI

U unakrsnom ispitivanju dr Svetlane Radovanović tužilac ukazivao da se u dokumentu Prvog krajiškog korpusa VRS - koji po demografskom ekspertu odbrane dokazuje da je u području Prijedora bilo borbi - ne navodi da su grupe “ekstremista” bile naoružane. Ona, međutim, kaže da cilj njene analize nije bilo da utvrđuje “da li je neko bio naoružan, već da li je bilo borbi”.
Den Haag | 28.04.2016.

SVEDOKOVI PROBLEMI SA PAMĆENJEM

Nakon tročasovnog natezanja oko toga kada su se dogodili određeni incidenti o kojima je za odbranu Ratka Mladića svedočio belgijski poručnik Jan Sehers, ispostavilo se da svedok zbog terapije kojoj je podvrgnut ima problema sa pamćenjem.
HAG/DEN HAAG | 26.04.2016.

OSPORAVANJE DOKAZA O TOMAŠICI

Dr Svetlana Radovanović, demografski ekspert odbrane Ratka Mladića, osporava intergritet eksperta tužilaštva Eve Tabo i ukazuje da je njen “glavni propust” to što nije nagovijestila da je među žrtvama ekshumiranim iz masovne grobnice Tomašica bilo osoba koje su poginule u borbama
HAG/DEN HAAG | 25.04.2016.

"LONDONSKE VEZE" BEOGRADSKOG PATOLOGA

Šta je dr Zoran Stanković u oktobru 1995. godine govorio Ratku Mladiću o mogućnosti "skidanja" tribunalove optužnice? Mladić je taj sastanak uredno zabilježio u svom dnevniku i snimio na audio traku koju je, u unakrsnom ispitivanju vještaka odbrane, emitovao tužilac
HAG/DEN HAAG | 21.04.2016.

NEDOSLJEDNOSTI U ISKAZU I BLISKI ODNOS SVJEDOKA I OPTUŽENOG

Tužilaštvo u unakrsnom ispitivanju specijaliste sudske medicine iz Beograda dr Zorana Stankovića ukazivalo na nedosljednosti između onoga što tvrdi u odbranu Ratka Mladića i onoga što je ranije govorio na haškim suđenjima. Tužilac ukazao i na “bliski odnos” imeđu svjedoka i optuženog
HAG/DEN HAAG | 20.04.2016.

POVEZI NA OČIMA STRIJELJANIH ILI RATNIČKE "BANDANE"?

Odbrana Ratka Mladića u završnici unakrsnog ispitivanja dr. Zorana Stankovića ukazivala na mogućnost da su Srebreničani iz masovnih grobnica stradali u borbama a ne u egzekucijama, te da krpe na glavama ekshumiranih žrtava nisu bile povezi za oči već ratničke "bandane" .
HAG/DEN HAAG | 19.04.2016.

VJEŠTAK ODBRANE: ŽRTVE IZ TOMAŠICE SU MOGLE STRADATI U BORBAMA

Beogradski specijalista sudske medicine dr. Zoran Stanković u novoj seriji zamjerki na nalaze britanskog i bosanskih patologa koji su vršili obdukciju žrtava iz masovne grobnice Tomašica kaže da mu je neshvatljivo da je u mrtvačnici rađeno sa "bazičnom opremom", bez rendgena i fluoroskopa, i bez uvida u zdravstvene kartone žrtava. Doktor Stanković ukazuje na mogućnost da žrtve iz Tomašice nisu stradale u egzekucijama već u borbama

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.