Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Milan Lukić i Sredoje Lukić - "Višegrad"

Milan Lukić, Sredoje Lukić

Vesti 111

HAG/DEN HAAG | 05.03.2009.

OSPORAVANJE VIŠEGRADSKIH "ŽIVIH LOMAČA"

Svedok odbrane Milana Lukića potvrdio alibi optuženog za 14. juni 1992. godine, negirao da je u Višegradu tokom rata bilo paljenja kuća i osporavao verodostojnost tužiočevog spiska žrtava koje su tog 14. juna, prema dokazima optužbe, žive spaljene u jednoj kući u Pionirskoj ulici
HAG/DEN HAAG | 03.03.2009.

"POLICAJAC" VAN PLATNOG SPISKA

Svedok odbrane Milana Lukića tvrdi da je optuženi bio pripadnik rezervnog sastava policije, a ne vođa paravojne formacije, iako se njegovo ime ne nalazi na platnom spisku višegradske policije koji je optužba prikazala
HAG/DEN HAAG | 26.02.2009.

"SLUČAJNE" FOTOGRAFIJE SVEDOKA I OPTUŽENOG

Svedok odbrane na suđenju za višegradske zločine tvrdi da Milana Lukića nije poznavao do samog završetka rata, uprkos fotografijama na kojima se nalazi pored prvooptuženog u grupi naoružanih muškaraca
HAG/DEN HAAG | 25.02.2009.

NETAČNE NAJAVE SVEDOČENJA

Nakon tri nedelje pauze odbrana Milana Lukića je danas izvela dva svedoka od kojih nijedan nije govorio o stvarima koje su branioci najavili u sažecima njihovih izjava obelodanjenih tužilaštvu
HAG/DEN HAAG | 04.02.2009.

TUŽILAC: BEZVREDAN ISKAZ SVEDOKA ALIBIJA

U iskazu datom putem video linka svedokinja odbrane tvrdi da je Milana Lukića srela u Beogradu 7. juna 1992. godine kada je prema iskazima preživelih svedoka optuženi streljao sedmoricu Bošnjaka u Višegradu. I za ovaj iskaz svedoka odbrane tužilac tvrdi "nije vredan pažnje" i da je "naknadno kreiran sa ciljem obezbeđivanja alibija
HAG/DEN HAAG | 03.02.2009.

TUŽILAC NE VERUJE SVEDOKU ALIBIJA MILANA LUKIĆA

U unakrsnom ispitivanju svedoka odbrane Milana Lukića, optuženog za ubistva i mučenja Bošnjaka u Višegradu, tužilac tvrdi da je iskaz "smišljen naknadno" s ciljem obezbeđivanja alibija optuženom. Suđenje prekinuto bez objašnjenja
HAG/DEN HAAG | 27.01.2009.

PREVOD STARIJI OD ORIGINALA

Svedok odbrane Milana Lukića tvrdi da je izjavu kojom potvrđuje alibi optuženog dao početkom aprila prošle godine, kada se prvi put sastao sa predstavnicima odbrane. Tužilac, međutim, ukazuje da mu je prevod te izjave odbrana obelodanila već u martu 2008. – mesec dana pre nego što je, po svedoku, izjava data
HAG/DEN HAAG | 26.01.2009.

PUŠAČKI STAŽ MILANA LUKIĆA

Odbrana dokazuje da Milan Lukić nikada nije pušio, nastojeći tako da ospori verodostojnost svedokinje optužbe, Zehre Turjačanin – jedine preživele iz žive lomače na Bikavcu – koja je tvrdila da je sa optuženim išla u istu školu i da ga je na odmorima viđala kako puši iza škole
HAG/DEN HAAG | 23.01.2009.

ZAŠTO JE MILAN LUKIĆ NOSIO ŠUBARU

Na suđenju za zločine u Višegradu, svedok odbrane Milana Lukića odbacio navode tužilaštva da je optuženi bio deo paravojne formacije Beli orlovi. On tvrdi da je Lukić šubaru sa kokardom nosio jer se tako osećao "većim Srbinom"
HAG/DEN HAAG | 22.01.2009.

ODBRANA: MILAN LUKIĆ SPAŠAVAO MUSLIMANE

Još jedan svedok odbrane potvrdio alibi Milana Lukića za streljanja dve grupe od po sedam višegradskih Bošnjaka na obali Drine. Svedok tvrdi da je u periodu od 7. do 10. juna 1992. godine bio sa optuženim u Beogradu i Novom Pazaru

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.