Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Mrkšić i drugi - "Vukovarska bolnica"

Mile Mrkšić, Miroslav Radić, Veselin Šljivančanin

Vesti 152

10.07.2006.

MRKŠIĆ TRAŽI DODATNO VREME ZA PRIPREMU ODBRANE

Branilac Mileta Mrkšića zatražio od Pretresnog veća da pomeri rokove za dostavljanje liste svedoka i sažetaka njihovih izjava i odloži početak dokaznog postupka odbrane koji je zakazan za 14. avgust ove godine
HAG/DEN HAAG | 31.05.2006.

RAZUMEM DRUŽE MAJORE!

Da je major Šljivančanin naredio: "Kapetane Radiću, pretresite ove ljude", kapetan bi morao da odgovori: Razumem druže majore Šljivančaninu! Pošto svedok nije čuo da je Radić tako odgovorio, njegov branilac tvrdi da mu Šljivančanin nije ni izdao takvo naređenje i da optuženi kapetan nije učestvovao u selekciji i odvođenju ljudi iz vukovarske bolnice 20. novembra 1991. godine
HAG/DEN HAAG | 30.05.2006.

ŠLJIVANČANIN ZAPOVEDA, RADIĆ IZVRŠAVA

Svedok optužbe zaštićen pseudonimom P 030 tvrdi da je major Šljivančanin zapovedao odvođenjem pacijenata iz vukovarske bolnice, a da je kapetan Radić izvršavao njegova naređenja
HAG/DEN HAAG | 25.05.2006.

SPONTANI ODGOVOR MAJORA ŠLJIVANČANINA

Na proslavi prve godišnjice "oslobađanja" Vukovara, 18. novembra 1992., francuska novinarka Florans Artman je majora Šljivančanina pitala "šta je bilo na Ovčari?" Major joj je, izjavila je danas Artman svedočeći na suđenju "Vukovarskoj trojki", odgovorio: "Morali smo negde da pokopamo tela"
HAG/DEN HAAG | 25.05.2006.

OVČARA I "HRVATSKE VEZE"

Branilac Veselina Šljivančanina insistirao da Florans Artman – do današnjeg svedočenja – nije nikad i nigde javno spomenula ili napisala da joj je optuženi major u novembru 1992. godine rekao da je "trebalo negde pokopati tela" sa Ovčare. Branioci "Vukovarske trojke" pokušali da diskredituju francusku novinarku ukazujući na njene "hrvatske veze."
HAG/DEN HAAG | 24.05.2006.

ZAVOJI I GIPS BEZ POVREDA

Ekspert tužilaštva Davor Strinović u unakrsnom ispitivanju potvrđuje da je od 200 ekshumiranih žrtava sa Ovčare, 41 osoba imala gips i zavoje ali ne i povrede. U dodatnom ispitivanju ukazuje da je siguran da je 86 žrtava imalo ozlede pre izvođenja iz vukovarske bolnice
HAG/DEN HAAG | 23.05.2006.

POLOVINA STRELJANIH RANJENICI

Specijalista sudske medicine Davor Strinović svedoči o ekshumaciji i identifikaciji 200 žrtava iz masovne grobnice na poljoprivrednom dobru Ovčara. Obdukcijom utvrđeno da su prostrelne rane uzrok smrti većine ekshumiranih
HAG/DEN HAAG | 19.05.2006.

OD JUGOSLOVENSKE DO VELIKOSRPSKE ARMIJE

Istoričar Mark Viler potvrđuje da je JNA bila zloupotrebljena od strane Slobodana Miloševića. Iako se jedan broj oficira tome protivio, armija je podlegla pritiscima i zajedno sa "teritorijalcima" počela da radi na ostvarivanju "interesa velikosrpske politike"
HAG/DEN HAAG | 18.05.2006.

ČAS ISTORIJE

Unakrsno ispitivanje istoričara Marka Vilera koji govori o kontekstu događaja u bivšoj Jugoslaviji, Hrvatskoj i Vukovaru 1991. godine. Tužilaštvo najavljuje kraj dokaznog postupka protiv Vukovarske trojke za sredinu juna
HAG/DEN HAAG | 17.05.2006.

ODBRANA: SPORNA ODGOVORNOST ZA OVČARU

U žustrom unakrsnom ispitivanju, pukovnik Milorad Vojinović tvrdi da nije imao zadatak da obezbeđuje hangar na Ovčari. Da je dobio takvo naređenje zarobljenike bi, kako je rekao, predao samo "legitimnim organima vlasti" a ne pripadnicima vukovarske Teritorijalne odbrane

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.