Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Mrkšić i drugi - "Vukovarska bolnica"

Mile Mrkšić, Miroslav Radić, Veselin Šljivančanin

Vesti 152

HAG/DEN HAAG | 16.05.2006.

MEĐUSOBNE OPTUŽBE OFICIRA BIVŠE JNA

Branilac Mileta Mrkšića optužuje komandanta 80. motorizovane brigade JNA da je odgovoran za masakr na vukovarskoj Ovčari. "To je isto kao kad neko baci bombu, a vi optužite onog ko je nije uhvatio i tako spasio druge", odgovara pukovnik Milorad Vojinović
HAG/DEN HAAG | 15.05.2006.

MRKŠIĆ "ODMAHNUO RUKOM"

Kako je komandant vukovarske operacije reagovao kada je obavešten o zlostavljanju zarobljenika na vukovarskoj Ovčari
HAG/DEN HAAG | 12.05.2006.

MRKŠIĆ SE NE SEĆA RAZGOVORA SA SVEDOKOM

Nedoumica oko toga po čijem su naređenju zarobljenici vukovarske bolnice prepušteni Teritorijalnoj odbrani 20. novembra 1991. nije u potpunosti razjašnjena ni u unakrsnom ispitivanju svedoka optužbe Dragog Vukosavljevića. Mrkšić se ne seća da je te večeri razgovarao sa svedokom
HAG/DEN HAAG | 11.05.2006.

MRKŠIĆ NEMA VREMENA ZA ZAROBLJENIKE

Nakon obaveštenja o "gužvi" na Ovčari, pukovnik Mrkšić odgovorio da "nema vremena time da se bavi", svedočio bivši "bezbednjak" 80. motorizovane brigade Dragi Vukosavljević. Ispitivanje kapetana Dragana Vezmarovića završeno pitanjem: ko je naredio povlačenje vojne policije sa Ovčare
HAG/DEN HAAG | 10.05.2006.

KO JE NAREDIO POVLAČENJE JNA SA OVČARE

Po komandiru čete vojne policije JNA se povukla sa Ovčare nakon naređenja oficira za bezbednost Gardijske brigade. Odbrana Veselina Šljivančanina tvrdi da oficiri za bezbednost nemaju ovlašćenje da komanduju, već samo da rukovode jedinicama vojne policije. Naređenja izdaje "neko drugi"
HAG/DEN HAAG | 09.05.2006.

KAPETAN "NIJE NIŠTA MISLIO"

Vojna policija je 20. novembra 1991. napustila Ovčaru po naređenju "bezbednjaka" iz Gardijske brigade, prepuštajući zarobljenike teritorijalcima - svedočio je kapetan bivše JNA Dragan Vezmarović. Na pitanje šta je mislio da će se desiti sa tim zarobljenicima, kapetan je odgovorio da "nije ništa mislio" već je samo "bio srećan što se neće i dalje mrznuti na Ovčari."
HAG/DEN HAAG | 08.05.2006.

OSPORAVANJE KOMANDNE ODGOVORNOSTI

Vojni ekspert tužilaštva u unakrsnom ispitivanju potvrđuje da jedinica Miroslava Radića nije imala odrede Teritorijalne odbrane u svom sastavu. Veselin Šljivančanin je, po svedoku, rukovodio vojnom policijom ali nije imao komandnu funkciju
HAG/DEN HAAG | 05.05.2006.

KO JE KOME KOMANDANT

Odbrana tvrdi da se u vreme masakra, poljoprivredno dobro Ovčara nalazilo u zoni odgovornosti 80. motorizovane brigade i pukovnika Milorada Vojinovića a ne njemu nadređenog komandanta Operativne grupe Jug Mileta Mrkšića
HAG/DEN HAAG | 04.05.2006.

ŠTA JE MRKŠIĆ ZNAO ILI MORAO DA ZNA

Zvanični dokumenti Operativne grupe Jug ne sadrže informacije o zlostavljanju zarobljenika na Ovčari 20. novembra 1991. Ako su izveštaji postojali, prosleđeni su direktno komandantu Mrkšiću, tvrdi pukovnik Radoje Trifunović
HAG/DEN HAAG | 03.05.2006.

SVE JEDINICE POD JEDNOM KOMANDOM

Vojni ekspert Radoje Trifunović nastavlja svedočenje o naređenjima kojima su pripadnici srpske Teritorijalne odbrane u Vukovaru i Šešeljevi dobrovoljci potčinjeni komandi operativne grupe Jug odnosno Miletu Mrkšiću, Veselinu Šljivančaninu i Miroslavu Radiću

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.