Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Milošević Dragomir - "Sarajevo"

Dragomir Milošević

Vesti 84

HAG/DEN HAAG | 20.04.2007.

ODBRANA: PRISTRASAN JER JE SARAJLIJA

Odbrana ukazuje da je objektivnost veštaka optužbe dovedena u pitanje time što je on sve vreme rata proveo u Sarajevu, pa je više puta bio ugrožen od modifikovanih avio bombi koje su ekplodirale u blizini njegovog stana. Svedok je za potrebe optužbe sačinio izveštaj o upotrebi modifikovanih avio bombi 1994. i 1995. godine
HAG/DEN HAAG | 19.04.2007.

KONTINUITET KAMPANJE TERORA

Svedočenjem balističara Mirze Sabljice, optužba ukazuje na kontinuiranu kampanju terora koja je sprovođena nad Sarajlijama – od generala Stanislava Galića do generala Dragomira Miloševića. Svedok detaljno opisuje proceduru balističke analize mesta zločina
HAG/DEN HAAG | 18.04.2007.

SARAJEVSKA "MESTA ZLA"

Sarajevski kriminalištički tehničar svedoči o uviđajima koje je vršio nakon eksplozija modifikovanih avio bombi na nekoliko lokacija u Sarajevu 1994. i 1995. godine. Situacija i stepen oštećenja koja je zatekao na mestu eksplozije su ga asocirali na "mesto zla"
HAG/DEN HAAG | 17.04.2007.

"UNOSNI CILJEVI" GENERALA MILOŠEVIĆA

General Dragomir Milošević je 6. aprila 1995. godine naredio Ilidžanskoj brigadi da izabere "najunosniji cilj u Hrasnici ili Sokolović koloniji" na koji će lansirati modifikovanu avio bombu. Sledećeg dana razorena je jedna porodična kuća u Hrasnici, a u eksploziji je poginula jedna a ranjene su tri osobe
HAG/DEN HAAG | 05.04.2007.

GRANATIRANJE STAMBENIH OBJEKATA

Dva svedoka optužbe na suđenju generalu Dragomiru Miloševiću svedočili putem video linka o granatiranju dve stambene zgrade u Sarajevu. Oboje su prošli sa lakšim povredama
HAG/DEN HAAG | 04.04.2007.

CIVILI NA SNAJPERSKOM NIŠANU

Svedok optužbe Alija Holjan tvrdi da nije bilo vojnih aktivnosti u blizini tramvaja u kojem su 27. februara 1995. godine ranjene tri osobe. "Civili su stalno bili na nišanu snajpera", kaže Holjan. Odbrana tvrdi da su ti ljudi ranjeni u "razmeni vatre" dve sukobljene vojske
HAG/DEN HAAG | 03.04.2007.

ULAZNA RANA KAO PUTOKAZ

Šefik Bešlić, hirurg koji je 18. novembra 1994. godine operisao Dženanu Sokolović, tvrdi da je ona pogođena metkom koji je u telo ušao sa desne strane. Taj snajperski hitac je, po optužbi, ispaljen iz zgrade Metalka na Grbavici. Odbrana kaže da je metak došao iz drugog pravca jer je ulazna rana, po braniocima, na levoj strani abdomena
HAG/DEN HAAG | 02.04.2007.

IZVEŠTAJ IZ "DRUGE RUKE"

Mada je došao u Hag da razjasni navode iz izveštaja u kojem je naveo da je sarajevska televizija pogođena projektilom ispaljenim sa područja pod kontrolom Armije BiH, kapetan Hansen nije mnogo pomogao Veću. On to ispaljenje nije ni video ni čuo već je sastavio izveštaj po informacijama dobijenim "iz druge ruke"
HAG/DEN HAAG | 30.03.2007.

ZNALI SU U KOGA PUCAJU

Holandski poručnik Van der Vajden tvrdi da snajperisti u najvećem broju slučajeva mogu da razlikuje civile od boraca i vojne od civilnih objekta, a da bi u slučajevima kada to nije moguće, trebalo da se uzdrže od otvaranja vatre
HAG/DEN HAAG | 29.03.2007.

ODBRANA I OPTUŽBA SAGLASNI – SUDIJE PODELJENE

Pitanje relevantnosti dokumenata koje je tokom unakrsnog ispitivanja generala Karavelića uvodila u dokaze odbrana generala Miloševića podelilo je Pretresno veće. Sudije Robinson i Mindua su bili za usvajanje borbenih izveštaja Armije BiH dok je sudija Harhof smatrao da su dokumenti "interesantni ali ne i relevantni" za predmet. Optužba, međutim, nema prigovora na uvođenje tih dokumenata kao dokaza odbrane

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.