Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Boškoski i Tarčulovski

Ljube Boškoski, Johan Tarčulovski

Vesti 88

HAG/DEN HAAG | 04.03.2008.

ODBRANA: LJUBOTEN LEGITIMNA VOJNA META

U uvodnoj reči, branilac Johana Tarčulovskog osporava postojanje oružanog konflikta u Makedoniji 2001. godine. Napad na Ljuboten, za koji se Tarčulovski tereti, je po odbrani, “legitimna akcija makedonskih snaga bezbednosti” usmerena protiv terorista u selu i naređena od strane tadašnjeg makedonskog predsednika Trajkovskog
HAG/DEN HAAG | 03.03.2008.

NEMAČKI NOVINAR U SKOPSKOM HOTELU

Svedočenjem Branislava Dimitrova odbrana Ljubeta Boškoskog ukazuje na nelogičnosti u svedočenju nemačkog novinara Franca Jozefa Huča koji je u junu ove godine tvrdio da je odseo u hotelu Dal Met Fu u Skoplju 12. avgusta 2001. godine. Po Dimitrovu, direktoru hotela, Huč je bio u hotelu od 22. do 31. avgusta te godine
HAG/DEN HAAG | 28.02.2008.

NA ČIJEM SU PLATNOM SPISKU BILI REZERVISTI

Uvidom u dokumentaciju MUP, odbrana Ljubeta Boškoskog nastoji da ospori da su osobe sa tužiočevog spiska rezervista učestvovale u napadu na Ljuboten. Od 14 osoba sa tog spiska koje su isplaćene kao pripadnici rezervnog sastava policije, samo je jedna bila angažovana u vreme događaja u Ljubotenu, tvrdi svedok odbrane Đoko Popovski
HAG/DEN HAAG | 27.02.2008.

OPTUŽBA: TRAJKOVSKI NIJE NAREDIO NAPAD NA LJUBOTEN

Optužba sugeriše da bivši makedonski predsednik Trajkovski nije naredio napad na Ljuboten jer nije želeo da "ugrozi potpisivanje Ohridskog sporazuma". Svedok odbrane Ljubeta Boškoskog, Zlatko Keskovski, izrazio saučešće porodici preminulog predsednika i ostao pri tvrdnji da je "lično čuo predsednikovo naređenje za napad"
HAG/DEN HAAG | 26.02.2008.

DA LI JE PREDSEDNIK MAKEDONIJE NAREDIO NAPAD NA LJUBOTEN

Zlatko Keskovski, svedok odbrane Ljubeta Boškoskog, tvrdi da je napad na Ljuboten naredio bivši predsednik Makedonije Boris Trajkovski koji je bio "besan zbog učestalih napada ONA na makedonske snage bezbednosti i pretnje koju si ti napadi predstavljali za potpisivanje Ohridskog mirovnog sporazuma"
HAG/DEN HAAG | 25.02.2008.

KO JE NAREĐIVAO PREDSEDNIKOVOM TELOHRANITELJU

Zlatko Keskovski, bivši načelnik Sektora za lično obezbeđenje predsednika Makedonije Borisa Trajkovskog svedoči u odbranu svog venčanog kuma, bivšeg ministra policije Ljubeta Boškoskog. Tvrdi da mu je zadatke postavljao predsednik Makedonije a ne ministar policije
HAG/DEN HAAG | 22.02.2008.

OGRANIČENA OVLAŠĆENJA MINISTRA POLICIJE

Ministar policije ne može da izdaje naređenja, tvrdi ekseprt odbrane Ljubeta Boškoskog. Ministar samo “stavlja potpis na naređenje” koje je u formi odluke uobličeno na Kolegijumu. Može li ministar samostalno da preduzme “određene mere kada su prekršeni javni red i mir”?
HAG/DEN HAAG | 21.02.2008.

MUP I ISTORIJA, DEMOGRAFIJA I ETNOGENEZA

U unakrsnom ispitivanju eksperta odbrane Ljubeta Boškoskog, tužilac sugeriše da je makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova “preduzimalo nadležnosti koje mu nisu dodeljene zakonom”. U publikacijama koje je MUP objavio se, između ostalog, govori o istoriji, etnogenezi i demografiji makedonskog naroda, tvrdi tužilac
HAG/DEN HAAG | 20.02.2008.

GDE JE ZAPOSLEN MINISTAR

Ministar makedonske policije je zaposlen u Vladi kojoj odgovora za rad Ministarstva, ukazuje Slađana Taseva, veštak odbrane Ljubeta Boškoskog. Tvrdi da ministar ima samo političku odgovornost koja za propuste u radu povlači razrešenje a ne disciplinske mere. Da li je predsednik Makedonije kršio zakon?
HAG/DEN HAAG | 19.02.2008.

BRZO ZASTAREVANJE DISCIPLINSKIH PREKRŠAJA

Nekadašnja savetnica ministra makedonske policije tvrdi da nakon isteka roka od 6 meseci od dana kada se saznalo za disciplinski prekršaj, nadležni organi nisu mogli da pokrenu postupke protiv počinilaca. Nemoguće je pokrenuti disciplinski postupak protiv nepoznatih počinilaca, ukazuje svedokinja

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.