Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Krstić - "Srebrenica-Drinski korpus"

Radislav Krstić

Vesti 62

HAG/DEN HAAG | 15.12.2000.

GENERAL HALILOVIĆ SVJEDOK SUDA NA SUĐENJU ZA SREBRENICU

Suci žele više informacija o djelovanju 28. divizije ABiH te o stavu bošnjačkih vlasti o padu srebreničke enklave
HAG/DEN HAAG | 12.12.2000.

ŠTA ŽALI I ČEGA SE STIDI VOJNI EKSPERT IZ BEOGRADA

General Radovan Radinović, vojni veštak odbrane generala Radislava Krstića, ne spori da su u Srebrenici izvršena masovna pogubljenja, kaže da se to dogodilo na "našu veliku žalost i sramotu", ali ipak ne isključuje mogućnost da je sve to Srbima "namestila" francuska obaveštajna služba!?
HAG/DEN HAAG | 11.12.2000.

KOGA BRANI SVEDOK ODBRANE?

General Radovan Radinović, vojni veštak odbrane generala Krstića, osporava tvrdnje optuženog da su general Mladić i grupa njegovih starešina VRS odgovorni za deportaciju civila iz baze UN u Potočarima i sve što se, nakon toga, jula 1995. dogodilo u području Srebrenice
HAG/DEN HAAG | 07.12.2000.

MLADIĆ "ZAŠTITIO" SREBRENICU OD KARADŽIĆA

U unakrsnom ispitivanju od strane optužbe, general Radovan Radinović - koji na suđenju za genocid u Srebrenici svedoči kao vojni ekspert odbrane - izjavio da je Karadžićeva želja bila "eliminisanje enklave", ali da se s njom nije složio general Mladić, koji je naredio samo "aktivna dejstva oko enklava"
HAG/DEN HAAG | 06.12.2000.

DA LI JE ŽRTVOVANA 28. DIVIZIJA ARMIJE BIH

Vojni ekspert odbrane generala Krstića o pet "zapovednih lanaca" koji su u julu 1995. postojali u Srebrenici i o "žrtvovanju" 28. Divizije Armije BiH
HAG/DEN HAAG | 05.12.2000.

OD "BITKE MALOG ZAMAHA" DO GENOCIDA

Srebrenički događaji iz jula 1995. u verziji vojnog eksperta iz Beograda koji svedoči u odbranu generala Radislava Krstića. Karadžićev "sulud plan" osvajanja Srebrenice uspeo zbog "slabe upornosti" s kojom su pripadnici Armije BiH branili grad, kao i zbog "neodgovornog odnosa mehanizma UN" prema događajima u Srebrenici
HAG/DEN HAAG | 02.11.2000.

U KORIST SOPSTVENE ŠTETE

Uspe li tužilac da dokaže da je general Krstić lagao pod zakletvom kada je tvrdio da "nikada nije naredio" pogubljenje zarobljenih Muslimana i da nije on taj koji je u presretnutom telefonskom razgovoru rekao "ubijte to sve redom", moglo bi se ispostaviti da je svedočenje u sopstvenu odbranu donelo optuženom generalu više štete nego koristi
HAG/DEN HAAG | 01.11.2000.

"UBIJAJTE TO SVE REDOM!"

Takvo je naređenje, prema tužiocu, general Radislav Krstić dao majoru Draganu Obradoviću. Pred sudom emitovan magnetofonski smimak razgovora u kojem je ta naredba izdata, ali general Krstić osporava da je učestvovao u takvom razgovoru
HAG/DEN HAAG | 30.10.2000.

GENERAL KRSTIĆ STRAHUJE ZA BEZBEDNOST PORODICE

Mada je već javno naveo imena "glavnih naredbodavaca i egzekutora" srebreničkih zločina, general Radislav Krstić se, kao svedok, ustručava da o njima ponovo govori na raspravama otvorenim za javnost
HAG/DEN HAAG | 26.10.2000.

GENERAL KRSTIĆ SE ODRIČE KARADŽIĆEVIH I MLADIĆEVIH POHVALA

Bivši komandant Drinskog korpusa VRS tvrdi da je "imao nameru da prijavi ratne zločine", ali je od toga odustao iz straha da ne ugrozi sigurnost sebe i svoje porodice

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.