Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Krstić - "Srebrenica-Drinski korpus"

Radislav Krstić

Vesti 62

HAG/DEN HAAG | 19.10.2000.

KRSTIĆ OPTUŽUJE MLADIĆA

U nastavku svedočenja u svoju odbranu, general Radislav Krstić optužio generala Ratka Mladića da je "direktno preuzeo komandu" nad srebreničkom operacijom VRS i "izdavao naređenja svim komandantima brigada." To je, tvrdi Krstić, bio "Mladićev stil": veoma često je "preuzimao ulogu komandanta bataljona ili čak komandira čete i govorio: 'Vidite kako se komanduje!'..."
HAG/DEN HAAG | 17.10.2000.

NAREDBOM NA NAREDBU

Prema borbenim naredbama i izveštajima koje prezentira odbrana generala Krstića, 28. Divizija Armije BH je u prvoj polovini 1995. u regionu Srebrenice izvodila ofanzivne i diverzantske akcije, dok je Drinski korpus VRS delovao isključivo defanzivno
HAG/DEN HAAG | 16.10.2000.

GENERAL KRSTIĆ NA KLUPI ZA SVEDOKE

Na početku svog dokaznog postupka, odbrana generala Radislava Krstića najavljuje da će dokazati kako optuženi "nije naredio, učestvovao ili na bilo koji način doprineo" zločinima koji su jula 1995. izvršeni u Srebrenici. Prema odbrani, "postojao je paralelni lanac komandovanja... " na koji general Krstić nije mogao da utiče
HAG/DEN HAAG | 04.08.2000.

KRSTIĆ OPTUŽUJE MLADIĆA I NJEGOV "KNINSKI KLAN"

U Tribunalu prikazan video-snimak intervjua kojeg su haški istražitelji vodili sa Radislavom Krstićem februara ove godine, a u kojem optuženi general svu odgovornost za zločine u Srebrenici prebacuje na generala Ratka Mladića i grupu oficira koji su bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS "pratili još od Knina"
HAG/DEN HAAG | 26.07.2000.

ŽIVOT POSLE SREBRENIČKOG PAKLA

Suđenje generalu Krstiću pred Haškim tribunalom
HAG/DEN HAAG | 18.07.2000.

UREDNA EVIDENCIJA KRETANJA KAMIONA SMRTI

Vojska Republike Srpske - dokazuje tužilac na suđenju generalu Radislavu Krstiću - vodila urednu evidenciju o kretanju i utrošku goriva autobusa koji su muslimanske muškarce zatočene nakon pada Srebrenice vozili na gubilišta, kamiona koji su odvozili njihove leševe i građevinskih mašina koje su kopale masovne grobnice
HAG/DEN HAAG | 29.06.2000.

VRS JE BILA "DOBRO ORGANIZOVANA ARMIJA"

Svedočenje vojno-obaveštajnog analitičara američke armije na suđenju generalu Radislavu Krstiću
HAG/DEN HAAG | 22.06.2000.

GENERAL KRSTIĆ I 3.500 "PAKETA" PUKOVNIKA BEARE

Četvrti dan svedočenja pripadnika prislušne službe Armije BiH koji su "presretali" i "skidali" radio komunikacije između štabova i jedinica VRS tokom srebreničke operacije u leto 1995.
HAG/DEN HAAG | 19.06.2000.

"ZLATAR" ZOVE "PALMU"

Na suđenju generalu Krstiću tužilaštvo prezentiralo transkripte radio-komunikacija štabova VRS, presretnutih u vreme napada na Srebrenicu
HAG/DEN HAAG | 31.05.2000.

OBILJE MATERIJALNIH DOKAZA ZLOČINA

Na suđenju generalu Radislavu Krstiću tužilaštvo već pet dana prezentira materijalne dokaze koje su na srebreničkim poljima smrti otkrili istražitelji i forenzički eksperti Haškog tribunala

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.