Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Simić i drugi - "Bosanski Šamac"

Blagoje Simić, Miroslav Tadić, Simo Zarić, Slobodan Miljković

Vesti 52

HAG/DEN HAAG | 14.05.2003.

ZARIĆ OPTUŽIO SVE... OSIM SEBE

Iz sedmodnevnog svjedočenja optuženog Sime Zarića se dalo zaključiti da Zarić smatra suoptužene odgovornima za etničko čišćenje Bosanskog Šamca 1992. i 1993., dok za sebe tvrdi da "nije sudjelovao ni u jednom zločinu za koji ga tereti optužnica"
HAG/DEN HAAG | 13.05.2003.

POKUŠAJ CIVILNIH VLASTI DA UPRAVLJAJU VOJSKOM

Optuženi Simo Zarić, bivši obavještajac Četvrtog odreda JNA, tvrdi da su predstavnici civilnih vlasti "Srpske općine Šamac" upravljali policijskim i paravojnim snagama, kao i da su pokušali uvesti kontrolu i nad vojskom
HAG/DEN HAAG | 12.05.2003.

INTERVJU POD NADZOROM "KRVNIKA"

U nastavku svjedočenja u svoju obranu, Simo Zarić, optužen za etničko čišćenje Bosanskog Šamca, govorio u kakvim okolnostima je snimljena reportaža za TV Novi Sad o "muslimansko-hrvatskoj zavjeri protiv srpskog naroda"
HAG/DEN HAAG | 09.05.2003.

SUDAC LINDHOLM: "ZAŠTO NISTE UBILI LUGARA?"

Optuženi Simo Zarić svjedoči kako su Šešeljevci zlostavljali zatočene Bošnjake i Hrvate u Bosanskom Šamcu i kako je njihov vodja, Slobodan Miljković - Lugar, ubijao zatočenike "pred svima, iz čista mira"
HAG/DEN HAAG | 08.05.2003.

"VUKOVI" POZVANI DA OČISTE BOSANSKI ŠAMAC

Optuženi Simo Zarić tvrdi da su Bosanski Šamac zauzele i očistile šamačka "srpska policija" i paravojne jedinice Vojislava Šešelja iz Srbije, koje su došle na poziv načelnika "srpske policije" Stevana Todorovića i predsjednika Kriznog štaba "Srpske općine Šamac" Blagoja Simića
HAG/DEN HAAG | 07.05.2003.

ETNIČKO ČIŠĆENJE BOSANSKOG ŠAMCA ISPROVOCIRANO!

Optuženi Simo Zarić, bivši obavještajac JNA, tvrdi da su SDA i HDZ krajem 1991. formirale i naoružale paravojne jedinice koje su izazivale incidente i izvodile diverzantske akcije u općini Bosanski Šamac
HAG/DEN HAAG | 05.05.2003.

OPTUŽENI SIMO ZARIĆ NA KLUPI ZA SVJEDOKE

Jedan od trojice optuženika za etničko čišćenje Bosanskog Šamca, Simo Zarić, tvrdi da se zalagao za "zajedništvo srpskog, hrvatskog i muslimanskog naroda u šamačkoj općini i cijeloj BiH"
HAG/DEN HAAG | 02.05.2003.

ETNIČKO ČIŠĆENJE KAO "PORODIČNI BIZNIS"

Nastojeći diskreditirati svjedoka Čedomira Simića, starijeg brata optuženog Blagoja Simića, tužitelj je naveo niz Simića i njihovih rodjaka koji su 1992. i 1993. dijelili vlast u općini i sudjelovali u etničkom čišćenju Bosanskog Šamca
HAG/DEN HAAG | 29.04.2003.

SVJEDOK SUDA DEMANTIRA OPTUŽENOG

Bivši sekretar Kriznog štaba Bosanskog Šamca, koji je u Hag došao na poziv sudskog Vijeća, osporava tvrdnje optuženog Blagoja Simića da je, kao predsjednik Kriznog štaba, po automatizmu, bez čitanja, potpisivao odluke koje mu je servirao sekretar
HAG/DEN HAAG | 25.02.2003.

POČEO DOKAZNI POSTUPAK ODBRANE SIME ZARIĆA

Uvodnom reči branioca Branislava Pisarevića počeo dokazni postupak odbrane Sime Zarića, jednog od trojice optuženih za etničko čišćenje Bosanskog Šamca - Odbrana je najavila da će dokazati da Simo Zarić nije učestvovao u progonima i deportacijama Muslimana i Hrvata u Bosanskom Šamcu

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.