Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Strugar - "Dubrovnik"

Pavle Strugar

Vesti 81

HAG/DEN HAAG | 13.07.2004.

MINOBACAČ ZA “KUĆNU UPOTREBU”

Svedoci odbrane generala Pavla Strugara, optuženog za granatiranje Dubrovnika u decembru 1991., tvrde da su hrvatske strane minobačačima i drugim orudjima otvarale vatru iz Starog grada.
HAG/DEN HAAG | 09.07.2004.

ZAŠTO SE GENERAL KADIJEVIĆ LJUTIO NA ADMIRALA JOKIĆA

Svedok koji je 6. decembra 1991. prisluškivao telefonski razgovor generala Veljka Kadijevića i admirala Miodraga Jokića, tvrdi da je načelnik Generalštaba grdio komandanta Devetog VPS što “vrši sitne taktičke radnje” oko Dubrovnika, dok se oni u armijskom vrhu “trude da obore Tudjmana.”
HAG/DEN HAAG | 08.07.2004.

GRANATIRANJE DUBROVNIKA - "ODGOVOR NA PROVOKACIJE"

Odbrana generala Pavla Strugara u nastavku dokaznog postupka nastoji da dokaže da je dubrovački Stari grad - zahvaljujući "zloupotrebama" hrvatskih snaga - bio legitiman vojni cilj
HAG/DEN HAAG | 06.07.2004.

KO JE NAREDIO NAPAD NA SRĐ

Svedočenjem jednog od učesnika u napadu na Dubrovnik 6. decembra 1991. godine, odbrana nastoji da dokaže da general Pavle Strugar nije izdao komandu za taj napad već za to optužuje admirala Miodraga Jokića
HAG/DEN HAAG | 02.07.2004.

GENERAL NIJE ZNAO DA ADMIRAL PREGOVARA O PRIMIRJU

Odbrana generala Pavla Strugara nastoji da dokaže da optuženi, kao komandant Druge operativne grupe angažovane u Dubrovačkoj operaciji JNA, nije znao da je 5. decembra 1991. admiral Miodrag Jokić zaključio sporazum o primirju sa predstavnicima hrvatskih vlasti, koji je trebalo da stupi na snagu 6. decembra, kada je započeo žestok artiljerijski napad na Dubrovnik i njegov Stari grad.
HAG/DEN HAAG | 01.07.2004.

GENERAL NIJE OBAVEŠTEN

Odbrana generala Pavla Strugara sugeriše da je admiral Miodrag Jokić, 6. decembra 1991. godine, Drugoj operativnoj grupe JNA i njenom komandantu uskratio informacije o napadu na Dubrovniku
HAG/DEN HAAG | 30.06.2004.

GENERAL PROTIV ADMIRALA

Nakon što je u dokaznom postupku optužbe admiral Miodrag Jokić svedočio protiv generala Pavla Strugara, odbrana sada nastoji da dokaže da je Dubrovačkom operacijom JNA krajem 1991. komandovao admiral, a ne general.
HAG/DEN HAAG | 29.06.2004.

KO JE KOMANDOVAO DUBROVAČKOM OPERACIJOM?

Prvi svedok odbrane na sudjenju za granatiranje Dubrovnika, pripadnik TO Herceg Novog tokom Dubrovačke operacije, svedočio da je tek pred kraj opsade grada saznao za generala Pavla Strugara, optuženog da je komandovao tom operacijom.
HAG/DEN HAAG | 28.06.2004.

“VRH JNA NAREDIO NAPAD NA DUBROVNIK”

General Pavle Strugar “niti je naredio, niti je bio obavešten” o akciji granatiranja Dubrovnika 6. decembra 1991. godine, tvrdi njegova odbrana na početku svog dokaznog postupka koji će trajati manje od četiri sedmice
HAG/DEN HAAG | 23.06.2004.

ODBAČEN ZAHTEV ZA OSLOBADJANJE GENERALA STRUGARA

Pretresno veće nije prihvatilo tvrdnje odbrane da tužilaštvo nije dokazalo odgovornost generala Strugara za granatiranje Dubrovnika u decembru 1991. godine

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.