Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Halilović - "Grabovica i Uzdol"

Sefer Halilović

Vesti 76

HAG/DEN HAAG | 20.05.2005.

ĆELO: "OVAJ SUD JE MJESTO GDJE SE NE BI TREBALO LAGATI!"

Nastojeći da ospori iskaz svjedoka tužilaštva Ramiza Delalića Ćele, branilac Sefera Halilovića u unakrsnom ispitivanju pomenuo brojne sporne detalje o ratu u Sarajevu. Delalić većinu navoda koji se ne slažu sa onim što je rekao proteklih dana negira, pa čak i svoje vlastite izjave date prije ovog svjedočenja.
HAG/DEN HAAG | 19.05.2005.

LJUBAVNICE, LAŽI I AUDIO TRAKE

Branilac Sefera Halilovića i drugog dana unakrsnog ispitivanja nastojao da dokaže da Ramiz Delalić Ćelo ne govori istinu kada opisuje situaciju u Grabovici i dešavanja u Sarajevu. Delalić, negirajući to, tvrdi da je odbrana prije svjedočenja pokušavala da ga ubijedi da promijeni iskaz i da su tražili od njega da ne govori ništa sto može kompromitirati Halilovića, te da posjeduje dokaze o tome.
HAG/DEN HAAG | 18.05.2005.

ODBRANA: “SVJEDOK JE VEĆ LAGAO PRED SUDOM”

Ramiz Delalić Ćelo je, u nastavku svjedočenja, tvrdio da Sefer Halilović ne samo što nije proveo istragu nakon zločina u Grabovici, nego je zanemarivao i naredbe nadređenih da to mora uraditi. Odbrana je pokušala da dovede u pitanje njegov kredibilitet, tvrdeći da je Delalić već prije lagao pred drugim sudovina.
HAG/DEN HAAG | 17.05.2005.

OPERACIJA NERETVA 93. ILI OSVETA GENERALA

Sefer Halilović nije reagovao na pravi način nakon što je saznao za zločin u Grabovici, riječi su Ramiza Delalića Ćele koji svjedoči u nastavku suđenja Seferu Haliloviću. Delalić je danas govorio i o uroti protiv genarala Rasima Delića koju je spremao Sefer Halilović.
HAG/DEN HAAG | 13.05.2005.

METAK, NOŽ, SJEKIRA

U nastavku suđenja Seferu Haliloviću svjedočio je patolog koji je utvrđivao uzrok smrti žrtava iz hercegovačkog sela Uzdol. Za narednu sedmicu najavljeno svjedočenje Ramiza Delalića Ćele, ratnog zamjenika komandanta Devete motorizovane brigade čiji su vojnici osumnjičeni da su počinili masakr nad 33 civila u selu Grabovica 8.i 9. septembra 1993. godine.
HAG/DEN HAAG | 22.04.2005.

NASTAVAK ORUŽANE BORBE UPRKOS PODJELE BIH

Na sastanku vrha Armije BiH u Zenici 22. avgusta 1993. godine razgovarano je o tome kakav će stav zauzeti vojska u slučaju da politički vrh na pregovorima u Ženevi pristane na podjelu BiH, ali nije bilo govora o operaciji Neretva “93, tvrdi odbrana Sefera Halilovića .General Vahid Karavelić je u nastavku svjedočenja potvrdio ovu tezu odbrane rekavši da je to” upravo tako - koliko se on sjeća”.
HAG/DEN HAAG | 21.04.2005.

SANDŽAČKI LOBI U SARAJEVU

Prema dokumentima bosanskohercegovačkih službi sigurnosti kojima raspolaže Ured tužilaštva, na čelu tzv. sandžačkog lobija u Sarajevu 1993. godine bio je Ejup Ganić, tadašnji član ratnog Predsjedništva BiH. General Vahid Karavelić je, na suđenju Seferu Haliloviću, izjavio da ne može potvrditi ovakve informacije
HAG/DEN HAAG | 20.04.2005.

POSTUPIO PO NAREĐENJU

General Vahid Karavelić svjedočio da je dijelove jedinica iz Sarajeva uputio u Hercegovinu na zahtjev Sefera Halilovića, tadašnjeg načelnika glavnog štaba Armije BiH. Svjedok tvrdi da ne zna kako je kasnije nad tim jedinicama uspostavljen lanac komandovanja i da li je Halilović bio komandant operacije Neretva '93.
HAG/DEN HAAG | 19.04.2005.

TOP LISTA ŠVERCERA

Pred Međunarodnim sudom za ratne zločine kao svjedok optužbe u slučaju protiv Sefera Halilovića svjedoči general Vahid Karavelić. Na top listi ratnih komandanta koji su se bavili švercom i drugim nelegalnim radnjama, po generalu Karaveliću, u ljeto 1993. godine prednjačio je Mušan Topalović Caco, bivši komandant Desete brdske brigade
HAG/DEN HAAG | 18.04.2005.

VOJSKE SE IGRAJU – CIVILI STRADAJU

Na suđenju Seferu Haliloviću danas je svjedočila britanska novinarka Kejt Ejdi koja je 15. septembra 1993. godine za BBC izvještavala o stradanju hrvatskih civila u Uzdolu. Po njoj, u to vrijeme u Bosni nije bilo prave, organizovane vojske i sve joj je nalikovalo na “igranje vojske”

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.