Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 854

HAG/DEN HAAG | 07.10.2014.

KARADŽIĆEVO "OČAJNIČKO NEGIRANJE ČINJENICA" I "TERORISANJE LOGIKE"

U replici na završnu riječ odbrane tužilac ukazao da je optuženi Radovan Karadžić – za razliku od njegovog pravnog savjetnika Pitera Robinsona - "dao podršku svojim generalima" jer "ne može da prihvati realnost onoga što se dogodilo srebreničkim muškarcima i dječacima pošto ta realnost optužuje njega samog". To su nastojanja čovjeka koji "očajnički pokušava da negira činjenice koje ga osuđuju" i koje "van svake razumne sumnje otkrivaju njegovu krivicu po svim tačkama optužnice"
HAG/DEN HAAG | 02.10.2014.

KARADŽIĆ PORIČE A ROBINSON PRIZNAJE ZLOČINE

Drugog dana iznošenja završne riječi Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson tražio da se optuženi oslobodi optužbi za genocid u opštinama i Srebrenici, ne negirajući da su tu počinjeni "jezivi zločini". S druge strane, Karadžić je negirao kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajlijama, tvrdeći da "Sarajevo nije ni ogrebano" i, na kraju, izrazio uvjerenje da će biti oslobođen
HAG/DEN HAAG | 01.10.2014.

KARADŽIĆEVA ZAVRŠNA OFANZIVA: NAPAD JE NAJBOLJA ODBRANA

Na početku završne riječi Radovan Karadžić je bespoštedno napao najprije cijeli Tribunal a potom se ograničio samo na njegovo tužilaštvo, totalno negirajući zločine i sopstvenu odgovornost i predstavljajući se za "najvećeg prijatelja Muslimana". Karadžić negira da je "lažov i mafijaš" i tvrdi da je za sobom ostavio "samo dobra djela"
HAG/DEN HAAG | 30.09.2014.

TUŽILAC: PRAVDA ZAHTIJEVA DOŽIVOTNI ZATVOR ZA KARADŽIĆA

Nakon što je tužilaštvo ukazalo na odgovornost Radovan Karadžića za artiljerijski i snajperski teror nad Sarajevom i genocid u Srebrenici, tužilac Alan Tiger je zaključio završnu riječ zahtjevom da se bivši predsjednik Republike Srpske osudi na kaznu doživotnog zatvora
HAG/DEN HAAG | 29.09.2014.

TUŽILAC: GENOCID JE PRAVO IME ZA KARADŽIĆEVE ZLOČINE

U završnoj riječi tužilac Alan Tiger je Radovana Karadžića nazvao lažovom i mafijašem koji je bio pokretačka snaga etničkog čišćenja dijelova Bosne i Hercegovine koji su Srbi smatrali svojima. Počinjeni zločini "nisu bili upereni protiv pojedinaca, već protiv pripadnika neželjene zajednice" u namjeri da se silom promijeni demografska slika Bosne i Hercegovine. "Pravilno ime za taj zločine je genocid", smatra tužilac
HAG/DEN HAAG | 26.09.2014.

TUŽILAC TRAŽI DOŽIVOTNI ZATVOR ZA KARADŽIĆA

Objavljen završni podnesak tužioca u čijem se zaključku traži da veće, ukoliko utvrdi da je optuženi kriv za "značajan deo zločina" obuhvaćenih bilo kojom od tri glavne komponente optužnice, kao jedinu prikladnu odmeri Karadžiću kaznu doživotnog zatvora
HAG/DEN HAAG | 26.08.2014.

KARADŽIĆ NUDI NOVI DOKAZ "MUSLIMANSKIH ZLOČINA"

Bivši predsednik bosanskih Srba uputio zahtev za ponovno otvaranje dokaznog postupka odbrane kako bi predložio usvajanje u dokaze depeše američkog generala Džejmsa Džonsa iz februara 1993. godine u kojoj se Muslimani optužuju za napade na pripadnike Unprofora u Sarajevu
HAG/DEN HAAG | 22.08.2014.

BEZ ISTRAGE PROTIV TUŽILAŠTVA PO KARADŽIĆEVOM ZAHTEVU

Sudija Von Jensen uvažio nalaz Pretresnog veća po kojem dosadašnja kašnjenja u obelodanjivanju materijala Karadžićevoj odbrani nisu bila rezultat loše tužiočeve namere, pa je odbačen zahtev optuženog da se imenuje tužilac – prijatelj suda koji bi sproveo istragu i pokrenuo postupak za nepoštovanje suda protiv tima optužbe
HAG/DEN HAAG | 14.08.2014.

NIŠTA OD "NOVOG MEČA" U SLUČAJU KARADŽIĆ

Pretresno veće odbacilo zahtev Radovana Karadžića za novo suđenje, ukazujući da ni pojedinačni ni kumulativni efekti tužiočevih zakašnjenja u obelodanjivanju dokaznog materijala nisu optuženom naneli štetu koju bi trebalo ispravljati ponavljanjem postupka
HAG/DEN HAAG | 01.08.2014.

KARADŽIĆ TRAŽI "NOVI MEČ"

Pošto mu je nije uspeo pokušaj diskvalifikacije svih sudija Pretresnog veća, Karadžić uputio novi zahtev za ponovnim suđenjem zbog "komulativnog efekta" tužiočevih propusta da mu na vreme obelodani dokazne materijale, uključujući i one potencijalno oslobađajućeg karaktera

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.