Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Milošević Slobodan - "Kosovo, Hrvatska i Bosna"

Slobodan Milošević

Vesti 691

HAG/DEN HAAG | 31.05.2006.

TRIBUNAL NE SNOSI ODGOVORNOST ZA MILOŠEVIĆEVU SMRT

Objavljen izveštaj interne istrage o okolnostima koje su prethodile smrti Slobodana Miloševića u Pritvorskoj jedinici UN. Optuženi nije ubijen ni otrovan, niti je izvršio samoubistvo, a za njegovu prirodnu smrt nisu odgovorni Haški tribunal, uprava Pritvorske jedinice i holandski lekari koji su se starali o njegovom zdravlju. Manipulišući terapijom Milošević je, zaključila je interna istraga, bio "spreman da rizikuje svoj život i zdravlje."
HAG/DEN HAAG | 19.05.2006.

SLUČAJ MILOŠEVIĆEVE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE VRAĆEN VEĆU SUDIJE ROBINSONA

Predsednik Tribunala naložio Pretresnom veću III da razmotre postoji li "bilo kakav razlog u interesu pravde za skidanje oznake poverljivosti sa tražene medicinske dokumentacije" u slučaju Slobodana Miloševića
HAG/DEN HAAG | 15.05.2006.

ODBAČENA ŽALBA KEJA I HIGINS

Žalbeno veće naložilo Sekretarijatu suda da od bivših Miloševićevih dodeljenih branilaca ne prima nove podneske u vezi sa zahtevom za obelodanjivanje poverljive medicinske dokumentacije preminulog
HAG/DEN HAAG | 26.04.2006.

KO ĆE ODLUČIVATI O OBELODANJIVANJU MILOŠEVIĆEVE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE?

Da li će poverljiva medicinska dokumentacija u slučaju Milošević biti obelodanjena rešavaće se posle odluke Žalbenog veća o tome da li je Pretresno veće I nadležno da o tome odlučuje
HAG/DEN HAAG | 24.04.2006.

TUŽILAŠTVO PODRŽAVA ZAHTEV ZA OBELODANJIVANJE MILOŠEVIĆEVE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Haško tužilaštvo ne protivi se obelodanjivanju poverljive Miloševićeve medicinske dokumentacije i podržava zahtev njegovih bivših dodeljenih branilaca da o tome odlučuje posebno sudsko veće
HAG/DEN HAAG | 20.04.2006.

KEJ I HIGINS ZASTUPNICI PORODICE MILOŠEVIĆ

Bivši dodeljeni branioci Slobodana Miloševića traže obelodanjivanje kompletne medicinske dokumentacije optuženog koji je preminuo u Pritvorskoj jedinici. U slučaju da im se ospore ovlašćenja bivših branilaca, Kej i Higins navode da se Tribunalu obraćaju u novom svojstvu: sa punomoćjem koje su im, kao privatnim zastupnici porodice Milošević, potpisali Mira Marković i Marko Milošević
HAG/DEN HAAG | 05.04.2006.

HOLANDSKO TUŽILAŠTVO ZATVORILO "DOSIJE MILOŠEVIĆ"

Istraga holandskog tužilaštva potvrdila da je optuženi umro prirodnom smrću i isključila svaku mogućnost kriminalnih radnji. Interna istraga Tribunala usmeriće se na pritvorski medicinski tretman Slobodana Miloševića
HAG/DEN HAAG | 05.04.2006.

KONAČNI IZVEŠTAJ O UZROKU MILOŠEVIĆEVE SMRTI

Saopštenje Javnog tužilaštva u Hagu o rezultatima istrage o uzroku smrti Slobodana Miloševića. Optuženi je umro usled srčanog udara između 7 i 9 sati ujutro. U pretresu ćelije nisu pronađeni neprepisani lekovi niti bilo kakva druga krijumčarena roba
HAG/DEN HAAG | 17.03.2006.

NEMA NAGOVEŠTAJA DA JE MILOŠEVIĆ OTROVAN

Predsednik Tribunala Fausto Pokar saopštio preliminarne rezultate toksikološkog ispitivanja Slobodana Miloševića. Nisu nađeni tragovi antibiotika za tuberkulozu koji "brzo nestaje iz organizma". Da li su Miloševiću zabranjene lekove i alkohol u Pritvorsku jedinicu unosili svedoci koji su dolazili na pripreme? Demantovane glasine o štrajku glađu u Pritvorskoj jedinici
HAG/DEN HAAG | 16.03.2006.

SKINUTA ZAŠTITA SA MILOŠEVIĆEVIH POVERLJIVIH DOKUMENATA

Holandskim vlastima i internom tribunalovom timu, koji vode odvojene istrage o uzroku i okolnostima smrti Slobodana Miloševića, omogućen pristup poverljivoj dokumentaciji iz ovog predmeta

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.