Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Milošević Slobodan - "Kosovo, Hrvatska i Bosna"

Slobodan Milošević

Vesti 691

HAG/DEN HAAG | 06.12.2005.

LANAC KOMANDOVANJA I LANAC BRIGE

Naredbe i drugi vojni dokumenti koje je tokom svedočenja generala Krstana Jelića uveo u dokaze predstavljaju, po Miloševiću, "kumulaciju dokaza da je tokom sukoba na Kosovu preduzimano sve da se spreče zločini i zaštiti civilno stanovništvo." Da li su Milošević i njegovi svedoci "opsednuti formalizmom"?
HAG/DEN HAAG | 05.12.2005.

KOLIKO JE "MALO MNOGO"?

Pretresno veće traži razjašnjenje od holandskog kardiologa "kada i koliko dugi period odmora" predlaže za Slobodana Miloševića
HAG/DEN HAAG | 01.12.2005.

GENERAL JELIĆ: "TAMAN POSLA DA NEKO PUCA U CIVILE"

Na suđenju Slobodanu Miloševiću počelo svedočenje generala Krsmana Jelića, bivšeg komandanta 243. Mehanizovane brigade VJ u čijoj je zoni odgovornosti 1999. godine bilo i selo Račak. Svedok negira tvrdnje kanadskog generala Mezoneva, jednog od šefova Kosovske verifikacione misije, koji je kao svedok optužbe izjavio da mu je Jelićev oficir za vezu 16. januara 1999. rekao da je vojska pružala "vatrenu podršku" policiji tokom akcije u Račku.
HAG/DEN HAAG | 30.11.2005.

SLUČAJ "RADNE BELEŽNICE" POTPUKOVNIKA SELA

Na početku unakrsnog ispitivanja tužilac je Miloševićevog svedoka odbrane pitao da li je tokom rata na Kosovu vodio bilo kakve pismene beleške o aktivnostima svoje čete. Svedok je to negirao da bi mu, pred sam kraj današnje rasprave, "izletelo" da je vodio "radnu beležnicu." Hitan nalog veća da se "radna beležnica" potpukovnika Janoša Sela do sutra nađe u Hagu.
HAG/DEN HAAG | 29.11.2005.

MILOŠEVIĆ I NAJS PROTIV RAZDVAJANJA POSTUPKA

Mada sa oprečnim argumentima i različitim viđenjem uzroka koji su doveli do sadašnje situacije, optuženi i tužilac su se danas zajednički suprotstavili nameri sudija da razdvoje postupak tako što će najpre zaključiti suđenje i izreći presudu po kosovskoj optužnici, a zatim nastaviti izvođenje dokaza odbrane po optužnicama za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
HAG/DEN HAAG | 22.11.2005.

SUDIJE ŽELE DA ZAKLJUČE SUĐENJE MILOŠEVIĆU ZA KOSOVO

Ocenjujući da bi izdvajanje kosovske optužnice protiv Miloševića, zaključenje tog dela deo suđenja i izricanje presude... "moglo da bude u interesu pravde", sudije pozvale strane u postupku da se o tome izjasne na raspravi koja će se održati 29. novembra ove godine. Tužilaštvo protiv razdvajanja predmeta.
HAG/DEN HAAG | 21.11.2005.

MILOŠEVIĆ I DALJE NA BOLOVANJU

Pošto se optuženi jutros nije pojavio u sudnici, predsedavajući sudija najavio da će odluku o tome kada će se i kako suđenje nastaviti Pretresno veće doneti nakon što dobije i prouči izveštaj lekara Pritvorske jedinice, kao i ekspertske izveštaje holandskog kardiologa i specijaliste za uho, grlo i nos koji brinu o Miloševićevom zdravlju.
HAG/DEN HAAG | 21.11.2005.

SUĐENJE MILOŠEVIĆU PREKINUTO DO 29. NOVEMBRA

Prekid je preporučio dr Falke, lekar Pritvorske jedinice UN, ukazujući da je kod optuženog prošle sedmice registrovan "neprihvatljivo visok krvni pritisak", za čiju će stabilizaciju biti potrebno izvesno vreme
HAG/DEN HAAG | 18.11.2005.

SUDIJA BONOMI I MILOŠEVIĆEVE "ŠIFROVANE IZJAVE"

Objavljeno suprotno mišljenje sudije Bonomija povodom odluke većine u Pretresnom veću da se od holandskih lekara koji se staraju o zdravlju Slobodana Miloševića traži ekspertski medicinski izveštaj o nalazima i preporukama rusko-francusko-srpskog konzilijuma koji je 4. novembra ove godine pregledao optuženog.
HAG/DEN HAAG | 16.11.2005.

VEĆE TRAŽI "DODATNO MIŠLJENJE" O MILOŠEVIĆEVOM ZDRAVLJU

Od holandskih specijalista koji se staraju o zdravlju Slobodana Miloševića sudije traže da se izjasne o nalazima rusko-francusko-srpskog konzilijuma i preporuci "prekida svih fizičkih i mentalnih aktivnosti optuženog u periodu od najmanje šest sedmice."

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.