Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Milošević Slobodan - "Kosovo, Hrvatska i Bosna"

Slobodan Milošević

Vesti 691

HAG/DEN HAAG | 16.11.2005.

PONOVNI PREKID SUĐENJA MILOŠEVIĆU

Optuženi danas nije bio u stanju da pozove svog sledećeg svedoka pošto oseća "ogroman pritisak u očima i ušima" i jer mu "glava teži pola tone." Nakon hitnog lekarskog pregleda Slobodana Miloševića, suđenje prekinuto do ponedeljka 21. novembra.
HAG/DEN HAAG | 15.11.2005.

MILOŠEVIĆ TRAŽI 6 SEDMICA "FIZIČKE I MENTALNE PAUZE"

Optuženi traži od veća da "ne ignoriše" preporuku rusko-francusko-srpskog konzilijuma lekara koji mu je preporučio "prekid svih fizičkih i mentalnih aktivnosti u periodu od šest sedmica"
HAG/DEN HAAG | 15.11.2005.

TVRDNJE BEZ DOKAZA

Svedoci Miloševićeve odbrane osporavaju sve navode optužnice koji se odnose na zločine u Prizrenu ili Đakovici, ali ne mogu da ukažu ni na jedan dokument iz predmetnog vremena kojim bi potkrepili te svoje tvrdnje.
HAG/DEN HAAG | 11.11.2005.

MILOŠEVIĆ BOLESTAN

Pošto se optuženi jutros nije pojavio u sudnici, tužilac izrazio zabrinutost zbog "mogućnosti da je pitanje lošeg zdravstvenog stanja optuženog integrisano u sveukupnu strategiju odbrane"
HAG/DEN HAAG | 10.11.2005.

DVE VERZIJE SASTANKA KOD MILOŠEVIĆA

Farkaševoj verziji sastanka vojnog i policijskog vrha kod predsednika Miloševića, 17. maja 1999. godine, iznetoj u jučerašnjem glavnom ispitivanju, tužilac je danas suprostavio verziju koju je Aleksandar Vasiljević prezentirao u dokaznom postupku optužbe
HAG/DEN HAAG | 09.11.2005.

POGLED SA VRHA "VOJNE PIRAMIDE BEZBEDNOSTI"

Kao načelnik Uprave bezbednosti VJ u vreme sukoba na Kosovu general Geza Farkaš je, prema Slobodanu Miloševiću, dobijao sve informacije o tome šta se događalo u zemlji, pa se ono o čemu on kaže da nema saznanja... zapravo nije ni dogodilo.
HAG/DEN HAAG | 02.11.2005.

PUKOVNIK I "ODVRATNA KNJIGA"

Iako se "gadi autora", pukovnik Vlatko Vuković je ipak pročitao knjigu "Kako viđeno tako rečeno" i u njoj nije našao "ništa tačno." Miloševićevo nastojanje da rehabilituje svog svedoka i termin "čišćenje"
HAG/DEN HAAG | 01.11.2005.

MUKE SA "ČIŠĆENJEM"

Kako svedoci Miloševićeve odbrane - pukovnik Vuković i general Đošan - na identičan način definišu "čišćenje" i objašnjavaju često korišćenje tog termina u njihovim Ratnim dnevnicima sa Kosova 1999. godine
HAG/DEN HAAG | 31.10.2005.

ŠTA JE TO "ČIŠĆENJE"?

U dopunskom unakrsnom ispitivanju, general Đošan objasnio da termin "čišćenje" – koji se često koristi u njegovom Ratnom dnevniku - znači "otkrivanje, zarobljavanje, uklanjanje i u krajnjem slučaju uništavanje terorista... i ni u kom slučaju ne znači da je na meti takvih aktivnosti bilo civilno stanovništvo."
HAG/DEN HAAG | 27.10.2005.

KOSOVSKA ZAVERA NATO

Zašto su kosovski Albanci bežali u proleće 1999. godine – prema ličnom mišljenju svedoka odbrane Slobodana Miloševića

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.