Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Bosna i Hercegovina protiv SR Jugoslavije

Međunarodni sud pravde

Vesti 13

HAG/DEN HAAG | 25.04.2001.

JUGOSLAVIJA OSPORAVA NADLEŽNOST SVETSKOG SUDA U HAGU

Zahtev SRJ da Međunarodni sud u Hagu "revidira" svoju odluku o nadležnosti da presuđuje u slučaju "Bosna i Hercegovina protiv Jugoslavije". Zahtev Beograda zasniva se na tvrdnji da je SRJ tek 1. novembra 2000. primljena u punopravno članstvo UN, te da pre toga nije bila strana - ugovornica Statuta Međunarodnog suda niti članica Konvencije o genocidu, zbog čijeg je navodnog kršenja BiH 1993. pokrenula spor protiv SRJ. Jugoslavija povukla svoju "protiv-tužbu" za "genocid nad Srbima" u BiH
HAG/DEN HAAG | 07.01.2000.

SUDU SE NE DOPADA STO SARAJEVO GOVORI SA DVA-TRI GLASA

Kakav je trenutni status slučaja "Bosna i Hercegovina protiv SR Jugoslavije"pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu?
HAG/DEN HAAG | 23.06.1999.

NOVI ZAPLETI U SLUČAJU "BIH PROTIV SRJ"

Međunarodni sud u Hagu izjasniće se uskoro o inicijativi Živka Radišića i, ukoliko je odbaci, zakazaće datum početka javne rasprave o genocidu u Bosni. Optužnica protiv Miloševića, po mišljenju holandskog advokata Van den Bisena, osnažuje slučaj BiH pred Međunarodnim sudom

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.