Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Hrvatska protiv Srbije

Međunarodni sud pravde

Vesti 32

HAG/DEN HAAG | 13.03.2014.

"KRAJINSKI SRBI VIŠE NE POSTOJE KAO GRUPA"

Šef pravnog tima Srbije Saša Obradović tvrdi da je namera da se nad krajinskim Srbima počini genocid ispoljena na Brionskom sastanku, a ostvarena nakon toga masovnim zločinima i sprečavanjem povratka srpskih izbeglica. Nakon što je Žalbeno veće Tribunala poništilo osuđujuću presudu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, Srbija očekuje da Međunarodni sud pravde nađe pravni lek za "neodrživu situaciju" i donese pravdu žrtvama "Oluje"
HAG/DEN HAAG | 12.03.2014.

BRIONSKI TRANSKRIPT KAO DOKAZ GENOCIDNE NAMERE

Dokazujući da je Hrvatska odgovorna za genocid nad Srbima u operaciji "Oluja" srpski pravni tim se oslanja na reči Franje Tuđmana sa sastanka na Brionima kao pokazatelja namere da se genocid počini, zatim na iskaze bivših pripadnika UN snaga u Krajini, srpskih žrtava i eksperta Save Štrpca koji tvrdi da je do sada popisao 1.713 srpskih žrtava "Oluje"
HAG/DEN HAAG | 12.03.2014.

SRBIJA: NIJE BILO ZLOČINA NAD ZLOČINIMA

Predstavnici Srbije prihvataju da su u Hrvatskoj počinjeni zločini ali negiraju da su ubistva i nanošenje teških psihičkih i fizičkih patnji naneti sa namerom da se "potpuno ili delom uništi hrvatsko stanovništvo" na prostoru koji su Srbi smatrali svojim.
HAG/DEN HAAG | 11.03.2014.

MOŽE LI SE KONVENCIJA O GENOCIDU PRIMENITI NA PRVI SVETSKI RAT?

Predstavnici pravnog tima Srbije, profesori Andreas Cimerman i Kristijan Tams, osporavaju nadležnost Međunarodnog suda pravde u odnosu na zločine počinjene pre 27. aprila 1992. godine kada je SR Jugoslavija zvanično konstituisana kao država. "Ako se usvoje hrvatski argumenti, vrata Palate mira biće širom otvorena za nove tužbe u odnosu na zločine iz davne prošlosti", upozorava Cimerman
HAG/DEN HAAG | 10.03.2014.

SRBIJA: GENOCID NAD SRBIMA ALI NE I NAD HRVATIMA

U odgovoru na prošlonedeljne argumente Hrvatske, šef srpskog pravnog tima Saša Obradović priznaje da su u Hrvatskoj počinjeni teški zločini, ali ističe da nema dokaza da su "dosegli razmere genocida". S druge strane, zločini počinjeni nad Srbima tokom operacije Oluja, po Obradoviću, sadrže sve elemente genocida, uključujući i specifičnu nameru
HAG/DEN HAAG | 07.03.2014.

IMA LI DOKAZA O "GENOCIDNOJ NAMERI" SRBIJE

U izlaganju o nameri Srbije da "…potpuno ili delimično uništi nesrpsko stanovništvo u Hrvatskoj", britanski advokat Kir Starmer je ukazao na 17 dokaza koji, po njemu, potvrđuju postojanje takve namere. Da li je Međunarodni sud pravde nadležan da presuđuje o događajima od pre 27. aprila 1992. kada je SR Jugoslavija formalno konstituisana kao država?
HAG/DEN HAAG | 06.03.2014.

HRVATSKA: SRBIJA ODGOVORNA ZA ZLOČINE JNA I DRUGIH SRPSKIH SNAGA

Predstavnici Hrvatske ukazivali na vremenski i teritorijalni okvir konkretnih zločina počinjenih nad hrvatskim stanovništvom. Kako je pravno moguće pripisati zločine JNA i snaga pod njenom kontrolom Srbiji i zašto je, po oceni hrvatskog tima, Srbija odgovorna za propust da spreči zločin i kazni počinioce kao i za udruživanje radi izvršenja genocida
HAG/DEN HAAG | 05.03.2014.

OBRAZAC NAPADA I "JASNA NAMERA UNIŠTENJA"

Predstavnici Hrvatske nastavili iznošenje argumenata na raspravi po tužbi protiv Srbije za kršenje Konvencije o genocidu, ukazujući na obrazac napada srpskih snaga na hrvatska sela i gradove sa "jasnom namerom uništenja" civilnog stanovništva
HAG/DEN HAAG | 04.03.2014.

GENOCID KAO "KUMULATIVNI EFEKAT NIZA ZLOČINA"

Predstavnici Hrvatske ukazuju da je Srbija znala za "genocidne aktivnosti na području Vukovara" ali da nije učinila ništa da to spreči. O značaju tribunalovih presuda, diskrecionom pravu glavnog tužioca da ne podigne optužnice za genocid u Hrvatskoj, kampanji sa ciljem stvaranja Velike Srbije i zločinima koji, po hrvatskom timu, to potvrđuju
HAG/DEN HAAG | 03.03.2014.

HRVATSKA: GENOCID NIJE IGRA BROJKI

Pred Međunarodnim sudom pravde počela jednomesečna rasprava o tužbama Hrvatske i Srbije koje se uzajamno optužuju za genocid počinjen od 1991. do 1995. godine. "Genocid i namera da se počini genocid nisu igra brojki" već posledica kampanje koju je Srbija "podsticala, organizovala, kontrolisala i omogućila", naglašava Hrvatska

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.