Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Hrvatska protiv Srbije

Međunarodni sud pravde

Vesti 32

HAG/DEN HAAG | 18.11.2008.

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE POTVRDIO NADLEŽNOST U SPORU "HRVATSKA PROTIV SRBIJE"

Najviši svetski sud odbacio preliminarne prigovore Beograda na nadležnost i prihvatljivost spora koji je 1999. pokrenula Hrvatska optužujući Srbiju za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 30.10.2008.

"HRVATSKA PROTIV SRBIJE": PRESUDA O NADLEŽNOSTI 18. NOVEMBRA

U utorak, 18. novembra ove godine biće poznato da li se Međunarodni sud pravde smatra nadležnim da raspravlja u sporu koji je Hrvatska pokrenula protiv Srbije, tražeći da se Beograd proglasi odgovornim za kršenje Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida
HAG/DEN HAAG | 30.05.2008.

HRVATSKA: ODBACITI PRIGOVORE SRBIJE

U završnim argumentima pred Međunarodnim sudom pravde, pravni zastupnik Hrvatske Ivan Šimonović zatražio od najvišeg svetskog suda da odbaci prigovor Srbije i proglasi se nadležnim da raspravlja u sporu koji je Zagreb pokrenuo protiv Beograda zbog kršenja Konvencije o genocidu.
HAG/DEN HAAG | 29.05.2008.

DVA ODGOVORA NA ISTO PITANJE

U završnim argumentima na raspravi pred Međunarodnim sudom pravde predstavnici Beograda ukazali da je najviši svetski sud je 2004. godine u sporu koji je Srbija pokrenula protiv zemalja članica NATO, već jednom presudio da je nenadležan. Ako bi sada u slučaju Hrvatske presudio da jeste nadležan “sud bi Srbiji dao dva odgovora na isto pitanje”
HAG/DEN HAAG | 27.05.2008.

HRVATSKA I BIH "DVE STRANE ISTE MEDALJE"

U nastavku rasprave o nadležnosti Međunarodnog suda pravde da razmatra spor "Hrvatska protiv Srbije", pravni zastupnici Zagreba ukazivali da nema nikakvog opravdanja da u slučaju Hrvatske sud odluči drugačije nego što je odlučio u slučaju Bosne i Hercegovine
HAG/DEN HAAG | 26.05.2008.

SRBIJA: NIJE BILO GENOCIDA U HRVATSKOJ

Na otvaranju preliminarne rasprave u sporu "Hrvatska protiv Srbije", pravni zastupnici Beograda negirali da se zločini u Hrvatskoj mogu kvalifikovati kao genocid i osporavali nadležnost Međunarodnog suda pravde da razmatra zahtev Hrvatske da se Srbija proglasi odgovornom za kršenje Konvencije o genocidu
HAG/DEN HAAG | 11.04.2008.

ZAKAZANA RASPRAVA U SPORU HRVATSKA PROTIV SRBIJE

Petodnevna rasprava u Međunarodnom sudu pravde po tužbi Hrvatske protiv SR Jugoslavije za kršenje Konvencije o Genocidu, zakazana za poslednju sedmicu maja ove godine, biće posvećene isključivo pitanjima nadležnosti suda i prihvatljivosti predmeta
HAG/DEN HAAG | 01.03.2001.

HRVATSKA PREDALA DOKAZNI MATERIJAL PROTIV SRJ MEĐUNARODNOM SUDU U HAGU

Na oko 2.700 stranica "memorijala" koji je danas predat Međunarodnom sudu u Hagu, Hrvatska dokumentuje i razrađuje optužbe da je SRJ prekršila Konvenciju o genocidu. Da li će SRJ odgovoriti "protiv-tužbom" za genocid nad srpskim narodom u Hrvatskoj?
HAG/DEN HAAG | 29.06.2000.

SLUČAJ "HRVATSKA PROTIV SRJ"

Međunarodni sud (ICJ) u Den Haagu, na zahtjev Hrvatske, ponovno produžio rokove za dostavu pisanih obrazloženja u slučaju u kojem Hrvatska tuži SRJ za genocid
HAG/DEN HAAG | 17.09.1999.

SLUČAJ "HRVATSKA PROTIV SRJ" ULAZI U PISMENU FAZU

Međunarodni sud odredio rokove u kojima će Hrvatska i SRJ podnijeti svoje pismene podneske u trećem slučaju "balkanskog genocida" pred najvišom pravnom instancom na svijetu

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.