Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Srbija protiv Kosova

Međunarodni sud pravde

Vesti 1

HAG/DEN HAAG | 22.07.2010.

DEKLARACIJA O NEZAVISNOSTI KOSOVA NE KRŠI MEĐUNARODNE NORME

U savetodavnom mišljenju datom na zahtev Generalne Skupštine UN, sudije najvišeg svetskog ukazale da "usvajanjem deklaracije o proglašenju nezavisnosti Kosova, nisu prekršena pravila međunarodnog prava"

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.