Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Hadžihasanović i Kubura - "Centralna Bosna"

Enver Hadžihasanović, Amir Kubura, Mehmed Alagić

Vesti 112

HAG/DEN HAAG | 03.08.2001.

ODGOVORNI I ZA ZLOČINE STRANIH MUDŽAHEDINA

Generali Enver Hadžihasanović i Mehmed Alagić i pukovnik Amir Kubura optuženi su, po principu zapovjedne odgovornosti, za teške povrede Ženevskih konvencija i kršenje zakona i običaja ratovanja. Većinu zločina iz optužnica počinili strani "Mudžahedini" u sastavu Sedme muslimanske brdske brigade
HAG/DEN HAAG | 03.08.2001.

SKINUT "PEČAT" SA OPTUŽNICA PROTIV BIVŠIH ZAPOVJEDNIKA ARMIJE BIH

Za šta su optuženi generali Hadžihasanović i Alagić i pukovnik Kubura

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.