Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Hadžihasanović i Kubura - "Centralna Bosna"

Enver Hadžihasanović, Amir Kubura, Mehmed Alagić

Vesti 112

HAG/DEN HAAG | 13.04.2005.

NEOBAVEZNO VRZMANJE

Strani borci su se “vrzmali” po području sjeverno od Travnika, ali “nisu bili ni u kojoj brigadi (Armije BiH) i ništa ih nije obavezivalo”, svjedočio je pomoćnik za moral u 1. bataljonu 7. muslimanske brigade, na suđenju svom bivšem komandantu.
HAG/DEN HAAG | 12.04.2005.

KUBURA JE ZAPOVIJEDAO, ALI NIJE KOMANDOVAO

“Po funkcionalnoj dužnosti”, načelnik štaba je “mijenjao komandanta” 7. muslimanske brigade u proljeće i ljeto 1993., ali je u “formalno-pravnom” smislu postao komandant tek u augustu 1993. godine, kaže prvi svjedok obrane Amira Kubure.
HAG/DEN HAAG | 11.04.2005.

JEDNOSTAVNA OBRANA OD “JEDNODIMENZIONALNIH OPTUŽBI”

Uvodna riječ obrane Amira Kubure: obrana će dokazivati da u proljeće 1993. godine, kad su počinjeni zločini koji mu se stavljaju na teret po načelu zapovjedne odgovornosti, optuženi "nije bio vršitelj dužnosti komandanta" 7. muslimanske brigade
HAG/DEN HAAG | 30.03.2005.

SUBJEKTIVAN ILI OBJEKTIVAN PRISTUP?

Na suđenju Enveru Hadžihasanoviću i Amiru Kuburi, tužitelj se fokusirao na metode koje je vojni vještak obrane, general Vahid Karavelić, koristio u izradi ekspertize
HAG/DEN HAAG | 29.03.2005.

KOMANDANT “U PRAVNOM SMISLU”

Prema dokazima obrane, Amir Kubura je, formalno, postao komandant 7. muslimanske brigade tek u augustu 1993. godine, dakle nakon što su počinjeni zločini za koje je optužen
HAG/DEN HAAG | 24.03.2005.

UPOTREBA SILE SAMO UZ ODOBRENJE

Komandant 3. korpusa je morao poduzeti mjere kad su mudžahedini počeli ugrožavati njegov autoritet i karakter borbe korpusa, ali silu je mogao koristiti samo uz političko odobrenje, navodi vojni vještak obrane na suđenju Hadžihasanoviću i Kuburi.
HAG/DEN HAAG | 22.03.2005.

SLOŽENA SITUACIJA ZA KOMANDANTE

Na suđenju bivših komandantima u 3. korpusu ABiH, vojni ekspert obrane Vahid Karavelić svjedoči o “vršenju komande na višim razinama”. Treba razlikovati propuste koji su rezultat “nerada ili neznanja” od onih koji su izazvani “objektivnim” teškoćama, kaže svjedok.
HAG/DEN HAAG | 01.03.2005.

ZA DOKAZE SE "TREBA NAHODATI"

Da bi se imala potpuna informacija o postupcima vođenim protiv pripadnika 3. korpusa ABiH treba pregledati evidencije više vojnih i civilnih sudova, dokazuje obrana Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure koje tužitelj tereti da nisu pokrenuli postupke pred vojnim sudovima za kažnjavanje zločina nad ne-Bošnjacima.
HAG/DEN HAAG | 16.02.2005.

TKO JE NADLEŽAN ZA KRIVIČNO GONJENJE?

Za istragu i kažnjavanje krivičnih djela vojnika Armije BiH bili su nadležni okružno vojno tužiteljstvo i okružni vojni sud, dokazuje obrana generala Envera Hadžihasanovića, optuženog za propust da kazni podređene vojnike
HAG/DEN HAAG | 09.02.2005.

INFORMACIJE ILI DEZINFORMACIJE

Bivši načelnik štaba zapovjednika UNPROFOR potvrdio je argument obrane Envera Hadžihasanovića da nije bilo pouzdanih informacija o zločinu u Dusini. Obrana dokazuje da optuženi nije imao razloga da sumnja u izvještaje s terena te da zato nije pokretao širu istragu o Dusini.

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.