Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Hadžihasanović i Kubura - "Centralna Bosna"

Enver Hadžihasanović, Amir Kubura, Mehmed Alagić

Vesti 112

HAG/DEN HAAG | 02.02.2005.

KOMANDANT “OGRANIČENE KOMANDNE MOĆI”

Bivši oficir za vezu Britanskog bataljuna UN u Srednjoj Bosni svjedoči o funkcioniranju Trećeg korpusa Armije BiH u vrijeme kada je njime komandovao optuženi Enver Hadžihasanović
HAG/DEN HAAG | 01.02.2005.

ENGLESKI PUKOVNIK BRANI BOSANSKOG GENERALA

Mudžahedini su bili “vrlo štetni za Armiju BiH i... nisu bili pod komandom i kontrolom”, kazao je bivši zapovjednik Britanskog bataljuna UNPROFOR u srednjoj Bosni Robert Stewart, koji smatra da je “sramotno” da se generalu Enveru Hadžihasanoviću sudi zbog djela mudžahedina.
HAG/DEN HAAG | 28.01.2005.

ZLOČIN I KAZNA

Komandant 3. korpusa Armije BiH je u augustu 1993. godine izvješten o zločinu nad grupom hrvatskih zarobljenika u Bugojnu, ali je istodobno izviješten i o tome da su protiv počinitelja poduzete kaznene mjere, dokazuje obrana
HAG/DEN HAAG | 25.01.2005.

“NIKAD SE NITKO” NIJE TUŽIO NA LOŠ TRETMAN

Svjedok obrane Envera Hadžihasanovića, Osman Menković, navodi da se nitko od zatvorenika u travničkoj kasarni, njihovih porodica kao ni pripadnici Medjunarodnog Crvenog križa nisu potužili na tretman zatvorenika
HAG/DEN HAAG | 14.01.2005.

MUZIČKA ŠKOLA ILI ZATVOR?

Na sudjenju Enveru Hadžihasanoviću, bivšem zapovjedniku 3. korpusa Armije BiH, svjedok Ramiz Džaferović je kazao kako ne isključuje mogućnost da je u zeničkoj Muzičkoj školi bilo ispitivanja, ali da su navodi o zlostavljanju zatočenika bili “stravična propaganda”.
HAG/DEN HAAG | 13.01.2005.

ZAŠTO NIJE BILO ŠIRE ISTRAGE?

Suce u postupku protiv generala Hadžihasanovića zanima zašto detaljna istraga o pogibiji Hrvata iz sela Maline nije izvršena čak ni kad su interes za taj dogadjaj pokazali predstavnici medjunarodne zajednice u BiH, u jesen 1993. godine.
HAG/DEN HAAG | 12.01.2005.

NEUSPJELI NAGOVORI

Mehmed Alagić, koji je bio komandant Operativne grupe Bosanska Krajina, pokušao je u augustu 1993 “privoliti mudžahedine da udju u sistem komandovanja”, ali nije postigao ništa, svjedočio je njegov pomoćnik.
HAG/DEN HAAG | 14.12.2004.

DOKAZI LINGVISTIČKE PRIRODE

Da li je 3. korpus Armije “angažirao strance” ili su se oni “sami angažirali” u srednjoj Bosni – pitanje prijevoda jednog dokumenta treba riješiti dilemu
HAG/DEN HAAG | 09.12.2004.

ODGOVORNO POSTUPANJE ILI PROPUST?

Komandant 3. korpusa nije imao pouzdanih informacija o zločinu u Dusini i Malinama, navodi svjedok obrane Džemal Merdan. Bez obzira što nije bio nadležan da istražuje zločine stranaca, 3. korpus je nastojao riješiti problem njihovog djelovanja u svojoj zoni.
HAG/DEN HAAG | 07.12.2004.

"SITUACIJA SVAKI DAN SVE SLOŽENIJA"

Bivši zamjenik komandanta 3. korpusa Armije BiH svjedočio je da je Enver Hadžihasanović "činio nemoguće napore da ustroji, obuči i disciplinira 3. korpus" u vrlo složenim uvjetima

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.