Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Stanišić i Simatović

Jovica Stanišić, Franko Simatović

Vesti 298

HAG/DEN HAAG | 03.05.2012.

NA PAPIRU NA KOSOVU, U STVARNOSTI U KRAJINI I BIH

Tokom ispitivanja policijskog veštaka odbrane Franka Simatovića, tužiteljica suočila svedoka sa dokumentima iz kojih se vidi da je Jovica Stanišić retroaktivno potpisivao naređenja o raspoređivanju pripadnika DB Srbije na Kosovo, nakon što su oni obavili svoje borbene zadatke u Krajini 1991. i u BiH 1995. godine. Optužba tvrdi da je to činjeno kako bi se prikrile nelegalne aktivnosti srpske tajne službe, što svedok nije želeo da potvrdi
HAG/DEN HAAG | 02.05.2012.

ČUVARI "SAMOSVOJNOSTI" SRBA VAN SRBIJE

Policijski veštak odbrane Franka Simatovića naveo da je DB Srbije po ustavu bila dužna da se angažuje na "očuvanja nacionalne i kulturno istorijske samosvojnosti" Srba van Srbije, što ide u prilog tezi branilaca da je optuženi u Krajini početkom devedesetih boravio legalno i u skladu sa ovlašćenjima da prikupi obaveštajne podatke u cilju zaštite interesa Srbije i krajinskih Srba
HAG/DEN HAAG | 01.05.2012.

"INTEGRATIVNI KARAKTER" MUP I DB SRBIJE

Profesor Policijske akademije u Beogradu Milan Milošević na zahtev odbrane Franka Simatovića sačinio ekspertski izveštaj u kojem je naveo da je Zakon o unutrašnjim poslovima Republike Srbije propagirao saradnju sa policijama drugih republika i imao integrativni karakter, a kada je trebalo da objasni preuzimanje saveznog od strane republičkog MUP u Beogradu rekao je da se radilo o "racionalizaciji troškova"
HAG/DEN HAAG | 20.04.2012.

SPOR OPTUŽBE I STANIŠIĆEVE ODBRANE OKO MLADIĆEVIH DNEVNIKA

Tužilac odbacuje tvrdnje odbrane Jovice Stanišića da je menjao stav Mladićevim dnevnicima i podseća da od trenutka kada su oni pronađeni i prevedeni tvrdi da su oni autentični, ali da možda nisu kompletni, odnosno da mogu da postoje dodatne beležnice koje još nisu pronađene
HAG/DEN HAAG | 29.03.2012.

JEDNOMESEČNA PAUZA NA SUĐENJU STANIŠIĆU I SIMATOVIĆU

Nakon pauze koja će na suđenju bivšim šefovima DB Srbije trajati do kraja aprila u maju sledi finiš dokaznog postupka odbrane drugooptuženog Franka Simatovića, a stranama naloženo da se spreme za dostavljanje završnih podnesaka možda i pre početka letnje sudske pauze krajem jula
HAG/DEN HAAG | 26.03.2012.

SLIKOVITA SEĆANJA BRITANSKOG AMBASADORA

Bivši britanski ambasador u Beogradu Ser Ajvor Roberts kaže da je rukovodstvo bosanskih Srba smatrao "Frankenštajnovim čudovištem" koje se odmetnulo od svog kreatora, Miloševića - "piromana" balkanskih ratova. Ratka Mladića smatra "umno poremećenim", a za optuženog Jovicu Stanišića, na poziv čije odbrane svedoči, kaže da je bio "kurir Miloševićevih pretnji"
HAG/DEN HAAG | 22.03.2012.

SRBIJA DA SE IZJASNI O ZAHTEVIMA STANIŠIĆA I SIMATOVIĆA

Pretresno veće sudije Orija naložilo srpskim vlastima da se izjasne o zahtevima odbrana Jovice Stanišića i Franka Simatovića za dobijanje garancija za njihov eventualni boravak na privremenoj slobodi tokom aprila. Izjašnjavanje Srbije predviđeno u sudnici 28. marta ukoliko pre tog datuma ne stigne pisano obrazloženje
HAG/DEN HAAG | 21.03.2012.

MOŽDA PREVARA A MOŽDA I NIJE

Ekspert za prepoznavanje falsifikovanih dokumenata koji svedoči na poziv odbrane Jovice Stanišića tvrdi da većina beležnica Ratka Mladića "sadrži neke anomalije ali nema čvrstih dokaza o prevari". Stepen oštećenja jedne od beležnica je, po oceni veštaka, "najjači pokazatelj mogućeg falsifikovanja u celoj seriji" ali ne mora da znači da je falsifikovanje zaista i postojalo
HAG/DEN HAAG | 20.03.2012.

"ANOMALIJE" MLADIĆEVIH BELEŽNICA

Ekspert odbrane Jovice Stanišića i stručnjak za prepoznavanje falsifikata Dejvid Braun tvrdi da u beležnicama Ratka Mladića postoje "anomalije" - neke od uvezanih stranica nisu "poravnate po visini", u jednoj od beležnica nedostaje polovina lista, rukopis je previše uredan a "hronologija" je takva da se na njihovu istinitost može samo delimično osloniti
HAG/DEN HAAG | 19.03.2012.

TUŽILAC PROTIV STANIŠIĆEVOG LEČENJA "NEZAVISNO OD TRIBUNALA"

Podsećajući na nedavni izveštaj pritvorskog psihijatra u kojem stoji da je Stanišić, uprkos dugogodišnjim problemima sa stresom i depresijom, "prvi psihijatrijski tretman dobio tek po dolasku u Pritvorsku jedinicu u Sheveningenu", tužilac se usprotivio zahtevu odbrane za puštanje optuženog na privremenu slobodu da bi se lečio nezavisno od Tribunala

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.