Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Limaj i drugi

Fatmir Limaj, Agim Murtezi, Haradin Bala, Isak Musliu

Vesti 65

HAG/DEN HAAG | 18.05.2005.

LIMAJ NEGIRA BILO KAKVU VEZU SA ZATVOROM U LAPUŠNIKU

Drugog dana svedočenja u svoju odbranu, Fatmir Limaj odgovorio na direktne optužbe za zatvor u Lapušniku i streljanje zatočenika u planinama Beriša 26. jula 1998.
HAG/DEN HAAG | 17.05.2005.

“KOMANDANT ČELIKU” NA KLUPI ZA SVEDOKE

Fatmir Limaj, prvooptuženi na suđenju bivšim pripadnicima OVK optuženim za zločine nad srpskim i albanskim civilima u Lapušniku, je danas prešao sa optuženičke na klupu za svedoke
HAG/DEN HAAG | 14.04.2005.

FATMIR LIMAJ – PRVI SVEDOK ODBRANE

Završen dokazni postupak optužbe na suđenju trojici bivših pripadnika OVK optuženih za zločine u logoru Lapušnik. Suđenje će se nastaviti 17. maja svedočenjem prvooptuženog Fatmira Limaja, zvanog “komandant Čeliku”
HAG/DEN HAAG | 11.04.2005.

OD DELIMIČNE DO PUNE ISTINE

Nakon što je, prvo, istražiteljima rekao “delimičnu istinu” o događajima u Lapušniku u leto 1998. godine, doktor Zečir Gaši se predomislio i ispričao sve što zna, pošto istina i onako “pre ili kasnije ispliva na površinu”
HAG/DEN HAAG | 01.04.2005.

FOTO IDENTIFIKACIJE PRIPADNIKA OVK

Bivši pripadnik Centralne jedinice za kriminalistička istraživanja (CCIU) na Kosovu svjedočio je da su žrtve iz Lapušnika na foto-panelima prepoznale optužene Limaja i Musliua kao osobe koje su viđeli u logoru.
HAG/DEN HAAG | 21.03.2005.

“SVEDOK SARADNIK” NA SUĐENJU ZA LOGOR U LAPUŠNIKU

Bivši pripadnik OVK koji je između maja i jula 1998. bio na položaju u Lapušniku, potvrdio da se tamo nalazio zatvor i da su trojica optuženih – Fatmir Limaj, Isak Musliu i Haradin Bala – igrali uloge koje im pripisuje tužilac
HAG/DEN HAAG | 11.03.2005.

SUSRETI S KOMANDANTOM ČELIKU

Bivši pripadnik OVK svedoči sa punim merama zaštite identiteta, lika i glasa, o svojim ratnim susretima sa prvooptuženim Fatmirom Limajom, poznatim kao komandant Čeliku
HAG/DEN HAAG | 09.03.2005.

“POGREŠNO SHVAĆENI” NEVOLJNI SVEDOK OPTUŽBE

Suprotno svojoj prethodnoj izjavi, Šukri Buja petog dana svedočenja na suđenju trojici optuženih za zločine u logoru Lapušnik, tvrdi da OVK nije “otimao” ili “hapsio” kosovske Albance, već ih je samo “zaustavljao na kontrolnim punktovima” i “sprečavao da idu na teritoriju pod kontrolom neprijatelja... što su oni pogrešno tumačili kao hapšenje.”
HAG/DEN HAAG | 08.03.2005.

IZ GLAVNOG ŠTABA SU STIZALE “REČI, A NE NAREĐENJA”

Kako je Šukri Buja u prethodnom razgovoru sa istražiteljima mogao da napravi toliko “grešaka” koje sada – u svedočenju na suđenju trojici optuženih za zločine u logoru Lapušnik – očajnički pokušava da objasni
HAG/DEN HAAG | 04.03.2005.

KOMANDANT BUJA DRUGI PUT U HAGU

Pošto je 2002. svedočio na suđenju Slobodanu Miloševiću, bivši komandant OVK Šukri Buja se vratio u Hag na osnovu poziva pod pretnjom kazne, kao nevoljni svedok optužbe na suđenju bivšim saborcima optuženim za zločine u logoru Lapušnik.

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.