Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Orić

Naser Orić

Vesti 154

HAG/DEN HAAG | 05.09.2005.

KAD KOMŠIJE STAVE KOKARDE

Odbrana Nasera Orića nastavlja sa izvođenjem dokaza o napadima srpskih snaga i početku sukoba na području Srebrenice u proleće 1992.
HAG/DEN HAAG | 02.09.2005.

TORBARI: CIVILI ILI BORCI?

U Srebrenici je, 1992. i 1993., "teško bilo razlikovati borce od civila", tvrde svedoci odbrane Nasera Orića
HAG/DEN HAAG | 31.08.2005.

ZASTRAŠUJUĆI PRIZORI U SREBRENICI

Stanovništvo Srebrenice je tokom 1992. i 1993. godine bilo spremno na sve da bi došlo do korice hleba, tvrdi još jedan svedok odbrane Nasera Orića
HAG/DEN HAAG | 30.08.2005.

SPONTANO ILI PLANIRANO

Odbrana Nasera Orića brani tezu o spontanim akcijama izgladnelih civila u Srebrenici 1992. i 1993. godine
HAG/DEN HAAG | 29.08.2005.

ŠERPE I LONCI KAO ORUŽJE

Muslimani iz Srebrenice su se u proleće 1992. godine samo branili od napada srpskih snaga, dokazuje odbrana Nasera Orića. Kako su, «lupanjem u šerpe i lonce», civili i slabo naoružani dobrovoljci naterali srpske snage na povlačenje iz sela Rakovići.
HAG/DEN HAAG | 25.08.2005.

BORCI POD PRITISKOM CIVILA

Jedinice Armije BiH u Srebrenici nisu koordinirale pohode “torbara”, ali su akciju u Kravici izveli “pod pritiskom civila”, tvrdi Kada Hotić, svedok odbrane Nasera Orića
HAG/DEN HAAG | 24.08.2005.

TORBARE NIKO NIJE MOGAO DA SPREČI

U potrazi za hranom nije bilo bitne razlike između civila i boraca, tvrdi svedok odbrane Nasera Orića
HAG/DEN HAAG | 22.08.2005.

BEZ OGRANIČENJA ZA ODBRANU NASERA ORIĆA

Postupajući po nalogu Žalbenog veća, sudije su Orićevoj odbrani umesto 9 odobrile 16 sedmica za izvođenje dokaza. Lista svedoka je novom odlukom proširena sa 30 na 51. Sudija najavljuje presudu najkasnije do kraja jula 2006.
HAG/DEN HAAG | 21.07.2005.

SKIDANJE OGRANIČENJA ORIĆEVOJ ODBRANI

Delimično uvažena žalba branilaca Nasera Orića na odluku Pretresnog veća o ograničavanju broja svedoka i vremena predvidjenog za izvodjenje dokaza odbrane.
HAG/DEN HAAG | 13.07.2005.

SREBRENIČKI “TORBARI”

Sead Bekrić, svedok odbrane Nasera Orića, opisuje kako je sa civilima u Srebrenici 1992. i 1993. godine, “očajnički tragao za hranom”

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.