Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Župljanin i Stanišić - "Bosna i Hercegovina"

Stojan Župljanin, Mićo Stanišić

Vesti 365

HAG/DEN HAAG | 22.09.2011.

LOGORI, ISTRAŽNI ILI PRIHVATNI CENTRI?

Bivši radnik banjalučke policije kaže da su u Prijedoru postojali "istražni i prihvatni centri", a ne logori, te da su u njih privođeni samo oni koji su bili uključeni u borbene aktivnosti ili su se dobrovoljno sklanjali izbeglice iz ratom zahvaćenih područja
HAG/DEN HAAG | 21.09.2011.

KOME JE PRIPADALA BANJALUČKA "SPECIJALA"?

Bivši radnik Centra službi bezbednosti Banjaluka negira da su pripadnici specijalnog odreda bili u sastavu Centra tvrdeći da je "specijala" mogla da bude i deo vojske, te da ih nikad nije video, već je samo "čuo" da su u maju 1992. godine bili učesnici policijske parade
HAG/DEN HAAG | 20.09.2011.

ODBRANA: BANJALUČKA POLICIJA NIJE DISKRIMINISALA

Bivši radnik banjalučke policije, svedok odbrane Stojana Župljanina, kaže da je 1992. godine policijski čas važio za sve građane bez obzira na nacionalnu pripadnost kao i da srpska policija nije diskriminisala nesrbe na kontrolnim punktovima
HAG/DEN HAAG | 19.09.2011.

(DIS)KVALIFIKACIJE EKSPERATA

Optužba traži da se odbaci ekspertski izveštaj i iskaz Vidosava Kovačevića, zbog nedostatka ekspertize i pristrasnosti, dok odbrana navodi da je on "najkvalifikovaniji" da govori o odnosu vojske i policije u RS, o čemu eksperti koje je izvela optužba "nemaju pojma"
HAG/DEN HAAG | 16.09.2011.

BOLJE IKO NEGO NIKO

Vojni ekspert odbrane Stojana Župljanina tvrdi da je odgovornost za kažnjavanje policije bila u rukama vojnog komandanta čijem su sastavi pripadali. Vidosav Kovačević je ostao pri tom stavu i kada mu je tužiteljica predočila dokument koji govori da je u jednom slučaju krivično gonjenje naložio načelnik Centra službi bezbednosti Župljanin. "Bolje iko, nego niko", uzvratio je Kovačević
HAG/DEN HAAG | 15.09.2011.

DA LI JE VOJSKA ODGOVORNA ZA PRESTUPE POLICIJE

Vidosav Kovačević, vojni ekspert odbrane Stojana Župljanina, tvrdi da je u nadležnosti vojnog komandanta bilo da "preduzima disciplinske mere i pokreće krivični postupak protiv pojedinaca koji narušavaju disciplinu ili pravila međunarodnog ratnog prava". Ta procedura primenjivana je i na pripadnike policije koji su bili pretpotčinjeni vojsci, tvrdi Kovačević
HAG/DEN HAAG | 14.09.2011.

KAD POLICAJAC POSTAJE VOJNIK

Vidosav Kovačević, ekspert odbrane Stojana Župljanina tvrdi da je vojska uvek odgovorna za aktivnosti policije jer kada policajac jednom postane deo vojnih snaga, "on gubi ovlašćenje službenog lica i postaje vojnik, borac, do povratka u svoju jedinicu". Po tužilaštvu, Kovačević je "iskonstruisao teoriju koja nije utemeljena u stvarnosti"
HAG/DEN HAAG | 13.09.2011.

EKSPERT VAN OKVIRA IZVEŠTAJA

Optužba tvrdi da se vojni veštak optužbe, u ekspertskom radu priređenom za suđenje bivšim čelnicima policije bosanskih Srba, najvećim delom se bavio obradom zakonskih propisa i događaja na teritoriji koja izlazi iz okvira izveštaja
HAG/DEN HAAG | 12.09.2011.

TUŽILAC: EKSPERT ODBRANE "APOLOGETA SRPSKOG NACIONALIZMA"

Vojni ekspert odbrane Stojana Župljanina je, prema tužiocu, "otvoreni srpski nacionalista i apologeta srpskog nacionalizma" koji se služi "nenaučnim metodama" i u svom izveštaju iznosi "nepotkrepljene" tvrdnje
HAG/DEN HAAG | 09.09.2011.

TUŽILAC OSPORAVA OBJEKTIVNOST EKSPERTA ODBRANE

Tužilaštvo osporava objektivnost i nezavisnost eksperta odbrane Stojana Župljanina tvrdeći da se prilikom izrade ekspertskog rada konsultovao sa branioce, da nastupa s ciljem da pomogne optuženom a ne kao nezavisni stručnjak, te da nije u razmatranje uzeo nalaze eksperata tužilaštva o odnosu vojske i policije RS o čemu svedoči kao veštak

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.