Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Hadžić

Goran Hadžić

Vesti 189

HAG/DEN HAAG | 22.06.2015.

NOVI HITAN ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA NASTAVAK SUĐENJA HADŽIĆU

Tužilaštvo traži od veća da naloži hitan nastavak i okončanje suđenja Hadžiću, da postavi rokove za dostavljanje završnih podnesaka i da saopšti usmenu presudu koja će naknadno biti obrazložena na papiru
HAG/DEN HAAG | 18.06.2015.

HADŽIĆ TRAŽI PREKID ILI OBUSTAVU POSTUPKA

Nakon poslednjeg lekarskog pregleda i Hadžićeve odluke da ne nastavi sa eksperimentalnom terapijom tumora na mozgu, životni vek optuženog procenjen je na vreme u kojem, prema odbrani, nije moguće okončati postupak. Branioci, stoga, traže prekid suđenja ili obustavu postupka na neodređeno vreme
HAG/DEN HAAG | 22.05.2015.

HADŽIĆU PRODUŽEN BORAVAK NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Pretresno veće uvažilo zahtev odbrane da se Goran Hadžić, nakon kratkog boravka u Hagu, vrati u Srbiju, nastavi sa lečenjem raka mozga i oporavkom od hemoterapije, uz napomenu da se mora vratiti u pritvor kada bude naložen novi lekarski pregled u sklopu odlučivanja o nastavku procesa. Izvršenje današnje odluke je, međutim, obustavljeno do rešenja o žalbi tužilaštva
HAG/DEN HAAG | 28.04.2015.

HADŽIĆ TRAŽI PRODUŽETAK PRIVREMENE SLOBODE

U još jednom hitnom zahtevu, odbrana Gorana Hadžića traži da se, po obavljenom medicinskom pregledu sredinom maja u Hagu, optuženi vrati u Novi Sad do kraja hemoterapije moždanog tumora u avgustu ove godine
HAG/DEN HAAG | 13.04.2015.

HADŽIĆ NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Žalbeno veće sudije Merona preinačilo odluku Pretresnog veća i naložilo puštanje Gorana Hadžića na privremenu slobodu do snimanja magnetnom rezonancom u Hagu, zakazanog za početak maja ove godine
HAG/DEN HAAG | 02.04.2015.

HADŽIĆEVA SPOSOBNOST I SUDIJSKA "NEPODOBNOST" ZA SUĐENJE

Zahtev Hadžićeve odbrane za diskvalifikaciju sudija zbog navodne pristrasnosti je, po tužilaštvu, "ciničan, fundamentalno pogrešan" i predstavlja zloupotrebu postupka i "jalov pokušaj da se spreči ekspeditivno okončanje" izvođenja dokaza odbrane. Veće naložilo procenu Hadžićevih kognitivnih funkcija i sposobnosti da učestvuje u postupku
THE HAGUE | 24.03.2015.

KAKO NASTAVITI SUĐENJE HADŽIĆU UPRKOS NJEMU SAMOM

Tužilaštvo predlaže niz mera koje bi, po njima, smanjile vreme potrebno za izvođenje dokaza odbrane, bez uticaja na pravičnost suđenja i integritet postupka. Time bi suđenje Hadžiću moglo da se nastavi i okonča bez obzira na njegovo teško zdravstveno stanje
HAG/DEN HAAG | 18.03.2015.

ODBRANA TRAŽI DETALJNE IZVEŠTAJE O HADŽIĆEVOM ZDRAVLJU

U najnovijem podnesku odbrane se navodi da Goran Hadžić teško podnosi terapiju moždanog tumora koja, u njegovom slučaju, ima brojna neželjena dejstva. Branioci, zbog toga, traže dnevno izveštavanje o zdravlju optuženog
HAG/DEN HAAG | 16.03.2015.

HADŽIĆ, ZA SADA, OSTAJE U HAGU

Odbačen zahtev Gorana Hadžića da do maja ove godine boravi na privremenoj slobodi. Veće naglašava da je postupak i dalje "u toku" i ukazuje da Hadžić u Hagu ima "zadovoljavajuću" negu i "kvalitetne" uslove za lečenje moždanog tumora. Budući da je i dalje neizvesno kako će reagovati na lečenje, Veće smatra da za sada nisu ispunjeni uslovi da Hadžić iz humanitarnih razloga bude pušten na privremenu slobodu
HAG/DEN HAAG | 02.03.2015.

TUŽILAŠTVO TRAŽI NASTAVAK SUĐENJA HADŽIĆU

Nakon prošlonedeljnih iskaza dvoje medicinskih veštaka koji su zaključili da je "moguće da Goran Hadžić neće moći da prisustvuje suđenju", tužilaštvo je zatražilo od veća da zakaže nastavak dokaznog postupka odbrane - sa ili bez optuženog u sudnici

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.