Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Hadžić

Goran Hadžić

Vesti 189

HAG/DEN HAAG | 14.07.2014.

HADŽIĆEV "MAKIJAVELISTIČKI" PRISTUP ISTINI

Sedmog dana svedočenja, Goran Hadžić negirao da je na bilo koji način učestvovao u zločinima za koje se tereti i da je za njih znao. Osporava, takođe, istinitost intervjua koji je dao nakon pada Vukovara 20. novembra 1991. tvrdeći da se poslužio "makijavelističkim pristupom": izrekao je laži jer bi "istina izazvala raspad sistema"
HAG/DEN HAAG | 10.07.2014.

HADŽIĆ I UDRUŽENI ZLOČINAČKI PODUHVAT

Goran Hadžić svedoči o "sukobu", "lošim odnosima" i "političkom razlazu" sa ličnostima koje su, po tužiocu, učestvovale u istom udruženom zločinačkom poduhvatu. Tvrdi da nije imao "ni komandu ni kontrolu" nad srpskim snagama, neposrednim izvršiocima zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina za koje se tereti
HAG/DEN HAAG | 09.07.2014.

HADŽIĆ SE ODRIČE BADŽE I ARKANA

Goran Hadžić nastoji da umanji značaj kontakata sa bivšim komandantom Teritorijalne odbrane SAO Istočna Slavonija Radovanom Stojičićem Badžom i vođom "Tigrova" Željkom Ražnatovićem Arkanom koji se u optužnici navode kao učesnici istog udruženog zločinačkog poduhvata za koji se Hadžić tereti
HAG/DEN HAAG | 08.07.2014.

MOĆNA VOJSKA I NEMOĆNI HADŽIĆ

Kao što je najavio u uvodnoj reči, Hadžić se brani tvrdnjama da je JNA imala "svu moć" dok on nije imao "ama baš ništa" - ni "ingerencije" nad Teritorijalnom odbranom, ni "ljudstvo", ni saznanja o planiranim napadima od strane jugoslovenske vojske
HAG/DEN HAAG | 07.07.2014.

POČETAK SUKOBA U VERZIJI GORANA HADŽIĆA

Svedočeći u svoju odbranu, Goran Hadžić govorio o formiranju Srpskog nacionalnog Veća, ubistvu hrvatskih policajaca u Borovo selu i izboru za mandatara "eventualne" Vlade Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem
HAG/DEN HAAG | 04.07.2014.

HADŽIĆ DEMANTUJE SVEDOKE OPTUŽBE

U većem delu današnjeg svedočenja u svoju odbranu, Goran Hadžić je osporavao iskaz bivšeg ratnog druga i stranačkog kolege Borivoja Savića, koji ga je označio odgovornim za početak rata na području Istočne Slavonije. Savićevo svedočenje je, po optuženom, "laž, ludost, fantazija, nonsens, sramota..." i posledica je zajedničkog hapšenja na Plitvicama 1991. godine, od kada je, smatra Hadžić, Savić "poludeo"
HAG/DEN HAAG | 03.07.2014.

POČELA ODBRANA GORANA HADŽIĆA

Prebacujući odgovornost na Arkanovce, Šešeljevce i JNA, branilac Gorana Hadžića tražio od veća da bivšeg predsednika Vlade SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem oslobodi optužbi za zločine protiv čovečnosti počinjene na teritoriji Istočne Slavonije od juna 1991. do kraja 1993. godine. "Da su optužbe zaista tačne, da mi savest nije mirna, zar bi moja porodica i dalje živela u Hrvatskoj", pita se Hadžić u izjavi bez polaganja zakletve
HAG/DEN HAAG | 24.06.2014.

ČETVORODNEVNA SEDMICA I 140 SATI ZA HADŽIĆEVU ODBRANU

Prihvaćen zahtev odbrane Gorana Hadžića da im se za izvođenje dokaza odobri 140 sati, kao i da se tokom svedočenja optuženog u julu i avgustu ove godine umesto pet zaseda četiri dana sedmično
HAG/DEN HAAG | 17.06.2014.

GORAN HADŽIĆ PRVI SVEDOK HADŽIĆEVE ODBRANE

Odbrana Gorana Hadžića počinje sa izvođenjem dokaza 3. jula ove godine, dvosatnom uvodnom rečju. Sledi Hadžićeva izjava bez polaganja zakletve i svedočenje koje će trajati oko mesec dana. Odbrana najavila iskaze 79 svedoka za čije će glavno ispitivanje utrošiti 140 sati
HAG/DEN HAAG | 09.04.2014.

HADŽIĆEVE POSETE BEOGRADU I NOVOM SADU

Insajder tužilaštva u unakrsnom ispitivanju od strane branioca negirao veze Gorana Hadžića sa Jovicom Stanišićem i Slobodanom Miloševićem, da bi u tužiočevom dodatnom ispitivanju ipak prihvatio kao istinit iskaz koji je dao na suđenju bivšim šefovima srpske DB, u vreme kada je Goran Hadžić bio u bekstvu

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.