HAG/DEN HAAG | 15.04.2016.
Sledeće sedmice u Tribunalu

“PUŽEV TEMPO” ZAVRŠNICE MLADIĆEVOG DOKAZNOG POSTUPKA

Do kraja izvođenja dokaza odbrane bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS branioci planiraju da izvedu još samo tri svedoka. Prvi na listi je beogradski patolog dr. Zoran Stanković koji će kao veštak odbrane nastojati da ospori nalaze sa ekshumacija masovnih grobnica u Srebrenici, Tomašici i na drugim mestima zločina za koje se tereti Ratko Mladić.

Dokazni postupak odbrane Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS optuženog za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u BiH, odvija se "puževim tempom". U ovoj godini zasedalo se samo četiri sudska dana, poslednji put 1. marta kada je saslušan norveški oficir Per Ojen/Oien, bivši vojni posmatrač UN, čijim je iskazom odbrana nastojala da dovede u pitanje nalaze istraga o poreklu granata koje su izazvale drugi masakr na Markalama, 28. avgusta 1995. Ukupno u ovoj godini saslušana su samo tri svedoka Mladićeve odbrane.


Nakon jednoipomesečne pauze Mladić će se vratiti u sudnicu u ponedeljak 18. aprila, kada počinje iskaz poznatog beogradskog patologa i višestrukog haškog svedoka dr. Zorana Stankovića. On je prvobitno angažovan da, kao veštak odbrane, pripremi izveštaj u kojem će kritički analizirati nalaze eksperata tužilaštva o ekshumaciji masovne grobnice Tomašica, kraj Prijedora. O ekshumacijama u području Srebrenice i na drugim mestima zločina za koje se tereti Mladić, za odbranu je trebalo da svedoči dr. Dušan Dunjić, profesor sudske medicine iz Beograda, koji je takođe već u više navrata svedočio pred Tribunalom, pretežno za odbranu ali i za optužbu (u predmetima bivših zapovednika OVK).


Međutim, nakon što je u oktobru prošle godine - neposredno pred početak svedočenja - dr. Dunjić pronađen mrtav u svojoj hotelskoj sobi preko puta Tribunala, odbrana je dr. Stankoviću poverila zadatak da svojim iskazom obuhvati i nalaze iz Dunjićeve ekspertize o ostalim ekshumacijama čije se žrtve pripisuju Mladiću.


Svedočenje dr. Zorana Stankovića će se, kako se predviđa, protegnuti na sva četiri radna dana naredne sedmice.