HAG/DEN HAAG | 04.05.2012.

BEZ ODLAGANJA POČETKA SUĐENJA MLADIĆU

Pretresno veće sudije Orija odbacilo i peti zahtev odbrane da se zbog zakasnelog obelodanjivanja dokumenata od strane optužbe početak suđenja odloži za 90 dana. Uvodne reči 16. i 17. maja ove godine

Suđenje bivšem komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću i definitivno će, kako je i planirano, biti otvoreno 16. i 17. maja uvodnim rečima optužbe. Za sada, nema promene ni u planu da izvođenje dokaza optužbe počne 29. maja, ali bi se do tada stanje moglo promeniti dođe li do novih zakašnjenja u postupku obelodanjivanja dokaza odbrani.

To je rezultat današnje odluke Pretresnog veća holandskog sudije Orija/Orie kojom je odbačen najnoviji zahtev odbrane da se zbog zakasnelog obelodanjivanja dokumenata od strane optužbe odloži početak izvođenja tužiočevih dokaza za 90 dana od trenutka obelodanjivanja celokupne dokumentacije.

Radi se o materijalima potencijalno oslobađajućim po optuženog, kao i izjavama svedoka, transkriptima njihovih ranijih iskaza i drugim dokumentima neophodnim za pripremu odbrane. Na jučerašnjem drugom, završnom, delu konferencije uoči početka suđenja moglo se čuti da je veći deo dokumentacije u vezi sa prva 23 svedoka koji bi trebalo da daju iskazepre letnje sudske pauze dostavljen odbrani, a da je deo transkripata njihovih ranijih iskaza bio dostupan na javnim internet stranicama Tribunala.

Veće je juče, takođe, najavilo mogućnost da se reaguje u toku dokaznog postupka optužbe tako što će iskazi nekih svedoka u celosti biti odloženi ili će oni biti pozvani na dopunska unakrsna ispitivanja u slučaju da je odbrani deo materijala obelodanjen sa zakašnjenjem.

Detaljno obrazloženje za današnju odluku biće, kako je najavljeno, dostavljeno naknadno.

Ratko Mladić se, kao i bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić, tereti za učešće u četiri udružena zločinačka poduhvata počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prvi udruženi zločinački poduhvat bilo je etničko čišćenje sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa velikih delova teritorije BiH 1992. godine, koje je u nekoliko opština doseglo razmere genocida. Preostala tri se odnose na kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva, zatim uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine, kao i genocid u Srebrenici u julu iste godine. Izvođenje dokaza optužbe će, u skladu sa tim, biti podeljeno u pet segmenata. Nakon uvodnog segmenta, koji bi trebalo da traje od 29. maja do 13. jula ove godine, svakom od udruženih zločinačkih poduhvata će potom biti posvećen po jedan segment dokaznog postupka.