HAG/DEN HAAG | 20.03.2014.

BEZ PREISPITIVANJA PERIŠIĆEVE PRESUDE

Odbačen zahtev tužilaštva da Žalbeno veće "u interesu pravde" preispita presudu kojom je bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić oslobođen odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici. "Interes žrtava" nije pravni osnov za odobravanje zahteva - navodi se u odluci

Žalbeno Veće sudije Teodora/Theodor Merona je večeras odbacilo zahtev tužilaštva da ponovo razmotri presudu kojom je bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić oslobođen odgovornosti za pomaganje i podržavanje zločina u Sarajevu i Srebrenici, a prvostepena presuda kojom je osuđen na 27 godina zatvora je ukinuta.

Tužilaštvo je tražilo preispitivanje u februaru ove godine, pozivajući se na nedavnu presudu u predmetu "kosovske četvorke" u kojoj je Žalbeno veće zaključilo da su sudije u Perišićevom predmetu pogrešile kada su tražile dokaze o "konkretnoj usmerenosti" na činjenje zločina kao elementu odgovornosti za pomaganje i podržavanje. Žalbeno veće u kosovskom predmetu je, ukazalo je tužilaštvo, ocenilo da su zaključci iz presude Perišiću zasnovani na "očigledno pogrešnom standardu, u suprotnosti sa preovlađujućom sudskom praksom".

U zahtevu tužilaštva se - kako ga citira odluka Žalbenog veća – takođe navodi da je preispitivanje opravdano kako bi se sprečilo "neostvarenje pravde" što je, tvrdi optužba, dovoljan razlog da Žalbeno veće odstupi od prethodnog stava da "nema moć da preispituje konačne presude". Potreba da se spreči neostvarenje pravde, po oceni tužilaštva, ima veću težinu od Perišićevog "prava na konačnost postupka".

Odbrana je u odgovoru na zahtev tužilaštva naglasila da su presude Žalbenog veća konačne i ne podležu preispitivanju, da konkretna presuda ne vodi neostvarenju pravde te da Žalbeno veće treba da poštuje Perišićevo pravo na konačnost postupka.

U današnjoj odluci koju je potpisao sudija Meron se ponavlja da Žalbeno veće nema moć da preispituje sopstvene presude jer Statut Tribunala ne predviđa pravo na drugostepenu žalbu kroz mogućnost preispitivanja. U odluci se takođe naglašava "značaj izvesnosti i konačnosti presuda" - kako za žrtve tako i za optužene koji su proglašeni krivim ili oslobođeni - i ukazuje da "interes žrtava" na koji se pozvalo tužilaštvo "nije pravni osnov za odobravanje zahteva". Po oceni veća sudije Merona tužilaštvo je propustilo da navede valjane razloge da bi se, u interesu pravde, odstupilo od prethodne prakse. Time je, po svemu sudeći, stavljena tačka na Perišićev slučaj.