HAG/DEN HAAG | 23.09.2005.

BLAGOJEVIĆ I JOKIĆ U ŽALBENOM POSTUPKU

Tužitelji kao i obrane Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića su uložili žalbe na presude od 9 i 18 godina, a trenutno je u toku dorađivanje i dopunjavanje žalbenih podnesaka

Nakon što je u januaru ove godine izrečena prvostupanjska presuda od 18 godina zatvora Vidoju Blagojeviću i od 9 godina Draganu Jokiću zbog njihove uloge u srebreničkim zločinima, sve strane u postupku su uložile žalbe. Tužitelj i timovi obrane trenutno dorađuju i dopunjavaju svoje žalbene podneske. Sudac koji vodi žalbeni postupak je na današnjoj statusnoj konferenciji primijetio kako je još prerano da se predvidi kad će biti održana žalbena rasprava.

Termin rasprave neće ovisiti samo o brzini priprema u ovom postupku već i o zauzetosti Žalbenog vijeća koje će prvo saslušati žalbe iz više predmeta koji su u žalbenom postupku od 2003. godine i 2004. godine.

Bivši komandant Bratunačke brigade VRS Vidoje Blagojević proglašen je krivim za pomaganje u genocidu u Srebrenici u julu 1995. godine. Raspravno vijeće je zaključilo da je on “pružio značajnu praktičnu pomoć” u ubojstvima, kao i da je znao za genocidnu namjeru glavnih planera i počinilaca zločina. Suoptuženi Dragan Jokić, bivši načelnik inženjerije Zvorničke brigade VRS, je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina istrebljenja, ubojstva i progona. Obojica su osuđeni po osnovu pojedinačne krivične, a ne komandne odgovornosti.

To je bilo drugo suđenje i druga presuda za zločine u Srebrenici. Prvom presudom je bivši komandant Drinskog korpusa Radislav Krstić osuđen na kaznu od 35 godina zatvora koju odslužuje u britanskom zatvoru. U toku su pripreme za treće srebreničko suđenje, u kojem su objedinjeni predmeti protiv devet bivših oficira VRS i policije RS.