HAG/DEN HAAG | 02.04.2007.

BRALU POTVRĐENA KAZNA OD 20 GODINA ZATVORA

Žalbeno veće Tribunala odbilo sve osnove žalbe Miroslava Brala, bivšeg pripadnika vojne policije HVO, i potvrdilo kaznu od 20 godina zatvora koja mu je izrečena zbog zločina počinjenih 1993. godine u selima Ahmići i Nadioci u okolini Viteza

Ocenjujući da žalilac nije pokazao da je Pretresno veće u prvostepenoj presudi načinilo vidne pravne ili činjenične greške, Žalbeno veće Tribunala je danas potvrdilo kaznu od 20 godina zatvora Miroslavu Bralu, bivšem pripadniku "Džokera" – specijalne jedinice vojne policije HVO.

Bralu je takva kazna odmerena u decembru 2005. godine nakon što je optuženi priznao krivicu po svih osam tačaka optužnice kojom se tereti za učešće u napadu na sela Ahmiće i Nadioce u aprilu 1993. godine, rušenje seoske džamije, 21 ubistvo, silovanje jedne Bošnjakinje i protivpravno zatočavanje civila.

Odbrana se žalila na izrečenu kaznu ukazujući da pri njenom odmeravanju Pretresno veće nije u dovoljnoj meri uvažilo političku i vojnu situaciju u dolini Lašve 1993. godine, lične prilike optuženog i "pozitivne efekte" njegove saradnje sa tužilaštvom, kao i da nije dalo odgovarajuću težinu njegovom priznanju krivice, pokajanju i izvinjenju žrtvama.

Žalbeno veće je danas odbilo sve osnove Bralove žalbe, zaključujući da je prvostepeno veće detaljno ocenilo sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti njegovog slučaja i dalo im odgovarajuću težinu. Ukazujući da u njegovom slučaju "umanjenje kazne ne bi bilo opravdano", Žalbeno veće – kojim je predsedavala sudkinja Andresia Vaz iz Senegala – je jednoglasno potvrdilo kaznu od 20 godina zatvora.