HAG/DEN HAAG | 01.12.2014.

BRAMERC: VRATITI ŠEŠELJA U HAG

U zahtevu koji je potpisao glavni tužilac Serž Bramerc, tužilaštvo traži od veća da opozove odluku kojom je naložilo puštanje na privremenu slobodu lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja

Tužilaštvo traži od veća sudije Antonetija/Antonetti da opozove odluku kojom je, na svoju inicijativu, privremeno oslobodilo lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja. U zahtevu koji je u petak 28. novembra potpisao glavni tužilac Serž Bramerc/Serge Brammertz, traži se i zakazivanje rasprave na kojoj bise utvrdili detalji u vezi sa eventualnim privremenim oslobađanjem Šešelja.

Tužilaštvo ukazuje da je odluka čiji se opoziv zahteva doneta "iz humanitarnih razloga", zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog. Odluka je, navodi se u podnesku, doneta na osnovu medicinske dokumentacije u koju tužilac nije imao uvida, te stoga nije ni mogao da dovede u pitanje procenu sudija o tome kako bi se Šešelj mogao ponašati na privremenoj slobodi. Uz izdvojeno mišljenje sudije Nijanga Pretresno veće je, podsetimo, u odluci navelo da je - "s obzirom na aktuelne okolnosti" - "uvereno da će Šešelj poštovati uslove", te da nema potrebe za bilo kakvim dodatnim garancijama.

Međutim, ukazuje tužilac, "poverenje veća u Šešeljevo postupanje bilo je bez osnova". Tužilac navodi da je Šešelj jasno poručio da se neće vratiti u Tribunal, pretio je onima koji sarađuju sa tužilaštvom i pokazao je da njegovo zdravstveno stanje ne predstavlja prepreku za "nedopustive zapaljive javne izjave" kojima "vređa žrtve". Šešelj je, podseća tužilaštvo, u javnim izjavama takođe doveo u pitanje ocenu veća u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem. Budući da veće ne preduzima mere da prati posledice Šešeljevog puštanja na privremenu slobodu, tužilaštvo smatra "svojom dužnošću" da pokrene ovo pitanje.

Imajući u vidu Šešeljevo ponašanje na privremenoj slobodi, tužilaštvo traži njegov povratak u Hag. Takođe traži da se na usmenoj raspravi razmotri Šešeljevo zdravstveno stanje i uslovi eventualnog boravka na privremenoj slobodi kao i da se tužilaštvu i predstavnicima Srbije pruži prilika da iznesu argumentaciju u vezi sa tim pitanjem.