HAG/DEN HAAG | 13.02.2007.

BRANILAC TRAŽI NOVO SUĐENJE MOMČILU KRAJIŠNIKU

U žalbi na presudu kojom je Momčilo Krajišnik osuđen na 27 godina zatvora, dodeljeni branilac Kolin Nikols navodi da bivši predsednik skupštine bosanskih Srba "nije imao pravično suđenje". U 11 žalbenih osnova dodeljeni branilac osporava kompletnu presudu i traži ponavljanje suđenja

Krajišnikov dodeljeni branilac Kolin Nikols/Colin Nicholls i tužilaštvo saglasni su u jednom: kazna od 27 godina zatvora izrečena bivšem političkom lideru bosanskih Srba je "očigledno neprimerena". S tim što branilac tu kaznu smatra "neprimereno oštrom", dok optužba misli da je "neprimereno blaga." Tužilaštvo je krajem oktobra prošle godine podnelo formalnu najavu žalbe na presudu o kazni, sa zahtevom da se optuženom izrekne kazna doživotnog zatvora.

Visina kazne je jedan od ukupno jedanaest osnova žalbe koju je, u ime Momčila Krajišnika, ovih dana podneo njegov dodeljeni branilac Kolin Nikols. Britanski advokat je tu žalbu podneo bez instrukcija i autorizacije optuženog koji ga ne prihvata za branioca i koji priprema svoj žalbeni podnesak.

Prvi i najvažniji osnov Nikolsove žalbe je da Krajišnik "nije imao pravično suđenje" jer mu najpre nisu obezbeđeni "odgovarajuće vreme i uslovi za pripremu odbrane", a zatim su mu nametnuta vremenska i druga ograničenja za izvođenje dokaza odbrane. Pretresno veće, smatra Nikols, nije sebi dalo dovoljno vremena da pažljivo razmotri prezentirane dokaze, već je presudu donelo i izreklo samo mesec dana po okončanom suđenju.

Ostali žalbeni osnovi su "neadekvatno obrazloženje presude", zatim "pogrešan pristup veća udruženom zločinačkom poduhvatu", kao i greške u činjeničnim i pravnim nalazima u pogledu deportacija, prinudnog preseljenja, hijerarhijskog položaja optuženog i njegovih saznanja o tome šta se u Bosni i Hercegovini dešava.

Britanski advokat smatra da je "čitavo suđenje bilo nepravično" i zato osporava kompletnu presudu i traži novo suđenje Momčilu Krajišniku.