HAG/DEN HAAG | 12.12.2007.

DA LI BI ŠEŠELJEV "GOVOR PRETNJI" BIO KAŽNJIV U AMERICI?

U unakrsnom ispitivanju američkog sociologa koji je analizirao Šešeljev nacionalistički diskurs , optuženi sugerisao da njegov "govor pretnji" i pozivanja na nasilje i nasilne promena granica ne bi bili kažnjivi u Sjedinjenim državama

Američki sociolog Entoni Oberšal/Antony Oberschall je danas zaključio svoje izlaganje o uticaju nacionalističke propagande Vojislava Šešelja na zločine protiv nesrba u Hrvatskoj, BiH i Vojvodini. Šešelj je, kaže Oberšal, u javnim nastupima između 1990. i 1994. godine iznosio brojne pretnje i "nasilne poruke", pre svega Hrvatima i Muslimanima, poput onih o "amputaciji Hrvatske" i tvrdnji da će u BiH i Hrvatskoj "teći reke krvi", čime je uticao na počinjenje zločina, pre svega od strane dobrovoljaca koje je regrutovala Srpska radikalna stranka.

Ilustrujući Oberšalovu tvrdnju o vezi između javnih nastupa optuženog i ponašanja dobrovoljaca, optužba je u dokaze uvela nekoliko video snimaka iz novembra 1991. godine pre i posle pada Vukovara. Prvo je prikazano Šešeljevo obraćanje dobrovoljcima u Beogradu pred odlazak na front, a zatim i snimak njihovih izjava iz samog Vukovara. Njihova objašnjenja zašto su došli u Vukovar i šta je njihov zadatak, ukazao je Oberšal, predstavljaju puko ponavljaje Šešeljevih fraza iz tog vremena.

Početak unakrsnog ispitivanja Šešelj je posvetio "osporavanju kredibiliteta svedoka". Optuženi, kome je dozvoljeno da se sam zastupa, je prvo rekao da je "malo neobično" da je Oberšal kao diplomirani fizičar doktorirao sociologiju, a onda mu postavio i nekoliko pitanja iz fizike. Svedokovi odgovori, po Šešelju, ruše svedokov kredibilitet i dokazuju da "nije nikakav fizičar".

Optuženi tvrdi da je Oberšalova analiza nepotpuna, jer nije pročitao niz njegovih knjiga, a pre svega one koje, po Šešelju, dokazuju odgovornost sadašnjeg i bivših rimskih papa za sve zločine na području bivše Jugoslavije. Kada je čuo neke od naslova, Oberšal se nasmejao i rekao da je zahvalan tužiocu što mu nije dao Šešeljeva sabrana dela na uvid, pošto "i inače ne čita naučnu-fantastiku, a kamoli prilikom izrade stručne analize".

Na pitanje optuženog zašto u svom izveštaju ne pominje govor mržnje, svedok je odgovorio da se taj termin u svakodnevnom govoru koristi "na neodređen način" i da je zato u svom radu koristio termin "govor pretnji", koji je, po njemu, Šešelj često koristio u svojoj nacionalističkoj retorici.

Potom je optuženi sugerisao da po zakonu Sjedinjenih Država, čiji je svedok državljanin, "govor pretnji" ne bi bio kažnjiv, kao ni drugi fragmenti njegovih nastupa iz vremena rata u Hrvatskoj i BiH, poput "glorifikacije prihvaćene grupe" ili "pozivanje na nasilje i nasilne promena granica". Oberšal je pojasnio da to zavisi od konteksta u kojem se izgovaraju "zapaljivi govori". Ako je reč o mirnodopskim uslovima, onda, kaže, na televiziji u skladu sa pravom na slobodu govora možete reći šta god želite, ali ako se na nasilje poziva u uslovima rata i ubijanja civila, onda bi to predstavljalo krivično delo, zaključio je američki profesor, čije će unakrsno ispitivanje Šešelj nastaviti sutra.