HAG/DEN HAAG | 30.03.2004.

DA LI JE GENERAL PROCESNO SPOSOBAN?

Nakon ispitivanja optuženog generala Strugara, eksperti tužilaštva došli do suprotnih zaključaka od veštaka na čije se nalaze poziva odbrana tražeći prekid sudjenja

General Pavle Strugar je procesno sposoban - zaključio je tim holandskih psihijatara koji je proteklih dana ispitao optuženog, kako bi ustanovio da li je u stanju da prati sudjenje i shvati ono o čemu se govori u sudnici.

Ispitivanje je naložilo sudsko veće nakon što je odbrana prošlog meseca prezentirala nalaz beogradskog psihijatra prema kojem optuženi nije procesno sposoban pošto boluje od vaskularne demencije, depresije i post-traumatskog stresa.

Izveštaj eksperata koje je angažovalo tužilaštvo – dvojice neuropsihijatara i jednog gerijatrijskog psihijatra - potvrdjuje dijagnozu o demenciji, ali osporava druga dva nalaza - o depresiji i post-traumatskom stresu.

Na početku današnje rasprave, odbrana i optužba su razmenili argumente o tome šta bi, po njihovom mišljenju, trebalo učiniti pre nego što veće donese konačnu odluku o procesnoj sposobnosti optuženog. Ocenjujući izveštaj holandskih psihijatara kao "površan i jednostran", odbrana smatra da je neophodna rasprava na kojoj će imati priliku da unakrsno ispita eksperte koje je angažovalo tužilaštvo. Optužba se, medjutim, tome protivi i ističe da rasprava nije potrebna i da Pretresno veće može da donese odluku samo na osnovu opsežnih izveštaja eminentnih holandskih psihijatara.

Veće će se, kako je najavio predsedavajući sudija, najverovatnije sutra izjasniti o tome da li će otvarati raspravu, ili će konačnu odluku o procesnoj sposobnosti optuženog - odnosno o nastavljanju ili prekidu sudjenja - doneti samo na osnovu medicinske dokumentacije.