HAG/DEN HAAG | 13.05.2010.

DA LI JE SVEDOK "VIDEO" STANIŠIĆA U KNINU ILI JE TO SAMO "ČUO"

U unakrsnom ispitivanju bivšeg pripadnika Službe državne bezbednosti saveznog SUP, koji na suđenju Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću svedoči pod pseudonimom JF-38, branioci su ukazivali na razlike između iskaza koji je dao u jučerašnjem glavnom ispitivanju i izjave koju je 2004. godine dao istražiteljima tužilaštva

Branilac Jovice Stanišića je danas ukazao da svedok – za razliku od jučerašnjeg iskaza – u izjavi iz 2004. godine nigde ne navodi da je Stanišića u proleće i leto 1991. godine "video" u Kninu i s njim se "pozdravio", već samo da je od kolega "čuo" da je srpska Državna bezbednost (DB) vršila obuku policajaca u svrhu formiranja krajinske DB i da je Stanišić dolazio u Knin da pomogne u obuci. Svedok je na to odgovorio da je izjavu iz 2004. godine dao u pripremi za svedočenje na suđenju Milanu Martiću i da se zato nije fokusirao na druge ljude, odnosno nije želeo da Stanišića u to uvlači, ali je u pripremama za ovo svedočenje to ispravio.

Budući da je u jučerašnjem glavnom ispitivanju rekao da mu se na sastanku u Šibeniku pomoćnik hrvatskog ministra policije požalio da je srpska DB "prisutna" u Krajini, branilac je pitao svedoka zašto – ako je kako tvrdi Stanišića video u Kninu – nije s njim seo i raspravio šta on tu radi bez znanja hrvatskih vlasti. Svedok je na to odgovorio da je njegova dužnost bila da vođi grupe koja je poslata u Knin u "mirovnu misiju" samo raportira o onome što je video na terenu, nakon čega je dobijao naloge gde da ide i šta da radi.

Branilac drugooptuženog Franka Simatovića je takođe ukazao da u izjavi iz 2004. godine svedok nije rekao ono što je juče pomenuo u glavnom ispitivanju. Da je, naime, u Istočnoj Slavoniji čuo da na tom području – pored "Arkanovaca", "Belih orlova", Šešeljevih "četnika" i "Badžinih grupa" – operišu i "Frenkijevci". Svedok je odgovorio da mu se "verovatno u međuvremenu vratilo pamćenje". Branilac je, takođe, ukazao da je u prethodnoj izjavi rekao da je Baranja bila "pod kontrolom Teritorijalne odbrane i JNA" i da u njoj "nije bilo paravojnih jedinica", na šta je svedok odgovorio da ga 2004. godine "nisu o tome pitali, ili se nije setio".

U kratkom dodatnom ispitivanju tužilac je svedoka suočio sa sugestijom branilaca da je neke stvari "izmislio". JF-38 je odgovorio da "ništa nije izmislio", ali da je možda "protok vremena učinio svoje". Želeći da ukaže da svedok nije lagao kako bi dobio azil u zemlji u kojoj danas živi, tužilac ga je pitao da li je pre više godina ta zemlja odbila njegov zahtev za azil, što je on potvrdio. Širi odgovor na temu azila dao je na sednici zatvorenoj za javnost.

Suđenje bivšim šefovima Državne bezbednosti Srbije, optuženim za zločine koje su u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini počinile policijske ili paravojne jedinice pod kontrolom srpske tajne službe, nastaviće se u ponedeljak iskazom novog svedoka koji će, kako je najavljeno, biti u celosti zatvoren za javnost.