HAG/DEN HAAG | 23.03.2003.

DA LI NOVI DOKAZI OSLOBADJAJU TUTU?

Obrana tvrdi da zapisnici sa sastanaka HVO iz Sovića oslobadjaju Tutu odgovornosti za napad na ta sela - Tužitelj tvrdi da ništa u tim zapisnicima nije oslobadjajuće.

Presuda Mladenu Naletiliću Tuti i Vinku Martinoviću Šteli, koji su optuženi za zločine nad Bošnjacima u Mostaru i okolici, trebala je biti objavljena u ponedjeljak 24. marta, ali je obrana odgodila njezino izricanje, tvrdeći da postoje novi oslobadjajući dokazi za Naletilića. Suci su krajem prošle sedmice saslušali mišljenja obrane kao i tužitelja o "novom" materijalu koji je početkom ovog mjeseca tužitelj objelodanio obrani.

Riječ je o bilješkama sa sastanaka zapovjedništva HVO brigade u selu Sovići (kod Jablanice) koje je tužitelj imao u svojoj arhivi od 1996., ali ih dosad nije predao obrani držeći da ne sadrže "ništa što već nije rečeno na sudjenju”. Tuta je, izmedju ostalog, optužen da je u aprilu 1993. predvodio napad Kažnjeničke bojne na Soviće i Doljane kad su lokalni Bošnjaci razoružani, zlostavljani i odvedeni u zatočeništvo, dok je dio sela uništen, a civili protjerani.

Bilješke sa sastanaka HVO "apsolutno bacaju novo svjetlo na dogadjaje u Sovićima i Doljanima", tvrdi Tutin branitelj Krešimir Krsnik. U njima se navodi da su u Sovićima bili dijelovi 4. korpusa Armije BiH, što po Krsniku "pokazuje da se radilo o sukobu vojnih snaga, a ne napadu HVO na civile”. Branitelj dodaje da se "iz zapisnika vidi da je za bošnjačke civile i njihov transfer bila zadužena lokalna HVO brigada, a ne Tutina Kažnjenička bojna."

"Da smo te zapisnike imali u vrijeme sudjenja, naša protuispitivanja tužiteljevih svjedoka bi sasvim drugačije izgledala!", tvrdi advokat. Obrana je zatražila da se odgodi izricanje presude i da se odbaci dio optužnice koji se odnosi na napad na spomenuta sela - ili da se obrani dopusti da izvede nove svjedoke na te okolnosti.

Tužitelj Kenneth Scott/Kenet Skot, medjutim, smatra da "ništa u tim zapisnicima nije oslobadjajuće za Tutu" i tvrdi da iz tog razloga dokumente nije objelodanio tokom sudjenja, koje je trajalo od augusta 2001. do oktobra 2002. On primjećuje da tužiteljstvo nikad nije osporavalo da su se u Sovićima vodile oružane borbe, dok činjenica da je lokalna brigada bila zadužena za transfer civila, po tužitelju ne znači da Tuta ne snosi svoj dio odgovornosti za njihov progon iz sela.

Na traženje suca Liu Daquna/Daćuna da pojasni zašto je - ako ga ne smatra oslobadjajućim - taj materijal objelodanio neposredno uoči izricanja presude, tužitelj je rekao da je tokom revizije dokumenata početkom ove godine ipak odlučio da bilješke da na uvid obrani "iz opreza i u dobroj vjeri”. Kineski sudac je, medjutim, otvoreno izrazio sumnju u "dobru vjeru" tužitelja.

Sutkinja Maureen Clark/Morin Klark je od branitelja Krsnika tražila da precizira na koji način bilješke oslobadjaju Tutu od optužbi za zlostavljanje zatočenika te uništenja kuća i džamije u Sovićima. Advokat je odgovorio da se njegov branjenik uopće ne spominje u zapisniku brigade u vrijeme kad je izvršen napad. Navodeći da je primila na znanje mogućnost da Tutina bojna nije bila zadužena za civile, sutkinja Clark je ipak primijetila da činjenica da se Tuta ne spominje u bilješkama u vrijeme napada "sama po sebi ne znači da on tamo nije bio”.

Suci će nakon vijećanja objaviti svoj stav o argumentima obrane i optužbe, a o toj odluci će ovisiti i da li će izricanje presude biti odloženo na duže vrijeme ili tek nakratko.