HAG/DEN HAAG | 18.02.2010.

DNEVNIK KNINSKIH POSMATRAČA NIJE U ARHIVAMA EU

U odgovoru na zahtev Pretresnog veća da dostavi "detaljniji" izveštaj o koracima preduzetim na pronalaženju dnevnika evropskih posmatrača iz Knina iz vremena "Oluje", koji potražuje Gotovinina odbrana, generalni sekretar Saveta EU Pjer de Boasje naveo da posle pretrage više od 200.000 dokumenata kninski dnevnik nije pronađen i uputio veće da se u daljoj potrazi obrati zemljama članicama Evropske posmatračke misije

Generalni sekretar Saveta EU Pjer de Boasje/Pierre de Boissieu dostavio je danas Pretresnom veću sudije Orija/Orie detaljan izveštaj o koracima preduzetim na pronalaženju dnevnika evropskih posmatrača iz vremena operacije "Oluja" 1995. godine, koji potražuje odbrana generala Ante Gotovine. To je jedini preostali dokument koji na zahtev branilaca do danas nije lociran u evropskim arhivama, pa su pre dve sedmice sudije od Saveta EU tražile da "detaljnije" izveste kako je pretraga obavljena.

U Boasjeovom pismu se navodi da su službenici EU od aprila prošle godine do danas elektronskim putem pretražili gotovo 200.000 dokumenata i ručno još oko 10.000 i da nijedan nije identifikovan kao "Knjiga dnevnika Regionalnog centra Knin". Tokom pretrage je, navodi se dalje, pronađeno više od deset dokumenata koji su sačinili evropski posmatrači iz Knina, poput dnevnih, situacionih, humanitarnih izveštaja i nedeljnih procena. Lociran je i veliki broj dnevnih i nedeljnih izveštaja evropskih posmatrača iz drugih regionalnih centara. Svi pomenuti dokumenti, navodi De Boasje, dostupni su Gotovininim braniocima.

U zaključku, generalni sekretar je uputio sudije i Gotovininu odbranu da se u daljoj potrazi za nedostajećim dokumentom obrate državama članicama Evropske posmatračke misije i od njih zatraže da pretraže svoje nacionalne arhive.

Prepiska na relaciji Gotovinina odbrana – Pretresno veće – EU počela je u martu prošle godine, kada su branioci tvrdili da im nije dostavljeno blizu 100 izveštaja evropskih posmatrača, da bi u jednom od poslednjih podnesaka naveli da nije dostavljen još samo sporni dnevnik Kninskog regionalnog centra.

Suđenje hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, optuženim za zločine nad Srbima počinjene za vreme i nakon operacije "Oluja", je ušlo u završnu fazu i ostalo je da se sasluša još sedam svedoka veća. Prvi od njih je "privremeno zaveden" pod pseudonimom "CW-1", a njegov iskaz će početi u sredu 24. februara.