HAG/DEN HAAG | 21.04.2010.

DODATNO SVEDOČENJE U PREDMETU VESELINA ŠLJIVANČANINA

Žalbene sudije odlučile da "u interesu pravde" saslušaju iskaz Miodraga Panića, bivšeg načelnika štaba Gardijske brigade kako bi utvrdile da li je to svedočenje nova činjenica koja bi omogućila reviziju Šljivančaninove osuđujuće presude

Žalbeno veće je većinom glasova odlučilo da 3. juna ove godine sasluša dodatni iskaz Miodraga Panića, bivšeg načelnika štaba Gardijske brigade i Operativne grupe Jug. Veće je izdalo nalog nakon što je odbrana Veselina Šljivančanina podnela zahtev za preispitivanje drugostepene presude kojom je bivši načelnik bezbednosti Gardijske brigade osuđen na 17 godina zatvora zbog pomaganje i podržavanja ubistva oko 200 ratnih zarobljenika na poljoprivrednom dobru Ovčara 20. novembra 1991. godine.

Prema odbrani, Panićevo svedočenje može da učini "ništavom osudu Veselina Šljivančanina". Njegov iskaz, smatra odbrana, predstavlja "novu činjenicu" koja nije bila poznata u vreme donošenja presude Žalbenog veća i njeno postojanje čini osnov za reviziju presude.

Prema odluci većine sudija Žalbenog veća, uz izdvojeno mišljenje sudije Pokara/Pocar, u interesu je pravde da se održi usmena rasprava kako bi se utvrdilo da li Panićevo dodatno svedočenje ima dokaznu vrednost i da li sadrži "nove činjenice". Sudije su naglasile da ovaj nalog "ni na koji način ne izražava stavove veća u odnosu na zahtev za preispitivanje".

Sudija Pokar je u izdvojenom mišljenju ukazao da je Panić pozvan da svedoči o "novoj činjenici" bez prethodnog utvrđivanja da takva činjenica postoji. Većina u Žalbenom veću je, po oceni sudije Pokara, na taj način otvorila vrata za nove zahteve za preispitivanje presuda u drugim slučajevima koje će Žalbeno veće, nakon ovog presedana, teško moći da odbije a da ne ostavi utisak da primenjuje dvostruke standarde.

Sudija Pokar izražava zabrinutost i zbog toga što tužilaštvo nije dobilo priliku da pozove svoje svedoke čijim bi iskazima pokušalo da ospori Panićevo svedočenje.