HAG/DEN HAAG | 16.04.2012.

DOKAZI PROTIV MLADIĆA U PET "SEGMENATA"

U sklopu priprema za skori početak suđenja Ratku Mladiću, tužilac najavljuje izvođenje svojih dokaza u pet segmenata – u uvodnom delu od kraja maja do 13. jula ove godine predočiće "pregled celog slučaja", a u preostale četiri faze prezentovaće dokaze o teroru nad Sarajevom, uzimanju osoblja UN za taoce, zločinima počinjenima u bosansko-hercegovačkim opštinama 1992. godine i, konačno, o srebreničkom genocidu

Manje od mesec dana od početka suđenja bivšem komandantu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću, tužilac je Pretresnom veću sudije Alfonsa Orija/Alphonse Orie dostavio "plan rada", odnosno nacrt prezentacije dokaznog postupka optužbe. Suđenje će biti otvoreno 14. maja uvodnim rečima tužioca koje će, navodi se u današnjem dokumentu, trajati šest časova, a potom će od 29. maja uslediti izvođenje dokaza podeljeno u pet segmenata.

Ratko Mladić se, kao i bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić, tereti za učešće u četiri udružena zločinačka poduhvata počinjena na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prvi udruženi zločinački poduhvat bilo je etničko čišćenje sa ciljem nasilnog i trajnog uklanjanja bosanskih Muslimana i Hrvata sa velikih delova teritorije BiH 1992. godine, koje je u nekoliko opština doseglo razmere genocida. Preostala tri udružena zločinačka poduhvata se odnose na kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad civilnim stanovništvom Sarajeva, zatim uzimanje osoblja UN za taoce u maju i junu 1995. godine, kao i genocid u Srebrenici u julu iste godine. Izvođenje dokaza optužbe će, u skladu sa tim, biti podeljeno u pet segmenata. Svakom od tih poduhvata biće posvećen po jedan segment dokaznog postupka.

U današnjem podnesku tužilac je predočio detalje u vezi sa prvim, uvodnim, segmentom koji će trajati od 29. maja do 13. jula ove godine. Tada će predočiti dokaze koji se odnose na ceo period optužnice, uključujući dva masakra nad civilima počinjena 1992. godine, zatim dokaze o okrutnom postupanju i ubistvima u dva zatočenička logora, početku granatiranja Sarajeva i dva snajperska napada na civile u gradu, kao i jedno masovno ubistvo zatočenih Srebreničana 1995. godine. Tokom prvog segmenta će se, takođe, predočiti dokazi o strukturi Vojske Republike Srpske i ulozi njenog komandanta Ratka Mladića.

Tokom prve faze suđenja tužilac će izvesti ukupno 23 svedoka, među kojima je Dejvid/David Harland, koji je kao službenik UN veći deo rata proveo u BiH i tokom njegovog iskaza će biti predočeni dokazi koji povezuju različite komponente optužnice. Među svedocima je i vojni veštak optužbe – bivši načelnik Generalštaba britanske vojske ser Ričard Danet/Sir Richard Dannat – čiji će se iskaz i ekspertski izveštaj baviti vojnim operacijama i Mladićevoj ulozi u njima.

Sličan pristup "faznog" izvođenja dokaza tužilac je primenio i na suđenju Radovanu Karadžiću, gde je u toku poslednji segment dokaznog postupka optužbe koji se odnosi na genocid u Srebrenici.