HAG/DEN HAAG | 27.03.2009.

DRAGAN JOKIĆ OSUĐEN I ZA NEPOŠTOVANJE SUDA

Zbog odbijanja da svedoči na suđenju oficirima vojske i policije bosanskih Srba optuženim za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi, bivši načelnik inžinjerije Zvorničke brigade Dragan Jokić, koji izdržava zatvorsku kaznu od 9 godina zbog pomaganja i podržavanja zločina u Srebrenici, osuđen je na još 4 meseca zatvora

Draganu Jokiću, bivšem načelniku inžinjerije Zvorničke brigade VRS osuđenom na devet godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubistva, istrebljenja i progona Bošnjaka iz Srebrenice, danas je izrečena i kazna od dodatnih četiri meseca zatvora zato što je, uprkos sudskom nalogu, odbio da svedoči u predmetu sedmorice oficira vojske i policije bosanskih Srba koji optuženih za zločine u Srebrenici i Žepi.

Pretresno veće je zaključilo da je Jokić "istrajnim odbijanjem da svedoči, bez razumnog opravdanja, svesno i hotimično ometao sprovođenje pravde na Međunarodnom sudu", i proglasilo ga krivim za nepoštovanje suda. Kaznu od četiri meseca Jokić će izdržavati nakon isteka kazne od devet godina zatvora na koju je osuđen u januaru 2005. godine.

Dragan Jokić je takozvanom subpoenom – sudskim nalogom pod pretnjom kazne – 2007. godine pozvan da svedoči u predmetu oficira vojske i policije bosanskih Srba optuženih za genocid i druge zločine u Srebrenici i Žepi. Odobrene su mu pune zaštitne mere i njegov je iskaz trebalo da se odvija na sednici zatvorenoj za javnost. Po dolasku u sudnicu Jokić je, međutim, izjavio da se ne oseća sposobnim da svedoči i odbio je da pročita svečanu izjavu kojom se obavezuje da će govoriti istinu.

U postupku za nepoštovanje suda i Jokić i Pretresno veće su angažovali veštake – psihijatre koji su ispitivali psihičko stanje i procesnu sposobnost optuženog. Sudije su prihvatile ocenu veštaka veća da je Jokić procesno sposoban odnosno nisu se uverile u tvrdnje veštaka odbrane da Jokić "nije doneo odluku" da neće svedočiti već da "nije bio u stanju da dâ iskaz". Kao olakšavajuće okolnosti pri odmeravanju kazne veće je uzelo u obzir Jokićeve lične prilike i činjenicu da nikada ranije nije ometao sprovođenje pravde.

Dragan Jokić je do sada izdržao šest godina i devet meseci kazne koja mu je izrečena za srebreničke zločine, čime su se prema dosadašnjoj praksi Tribunala stekli uslovi da zatraži prevremeno puštanje na slobodu. Budući da se u rešavanju o takvim zahtevima predsednik Tribunala rukovodi ocenom ponašanja osuđenog na izdržavanju kazne, izgledi da bi takav Jokićev zahtev bio prihvaćen znatno su umanjeni dodatnom osudom za nepoštovanje suda.