HAG/DEN HAAG | 22.03.2011.

DRAGOMIR MILOŠEVIĆ SLUŽI KAZNU U ESTONIJI

Bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS, general Dragomir Milošević, osuđen na 29 godina zatvora za kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajevo i Sarajlijama, prebačen u Estoniju na izdržavanje ostatka kazne

Bivši komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS, general Dragomir Milošević, prebačen je u Estoniju gde će izdržavati ostatak kazne od 29 godina zatvora, izrečene za kampanju artiljerijskog i snajperskog terora nad Sarajevom i njegovim stanovnicima 1994. i 1995. godine. Milošević je komandu Korpusa preuzeo od generala Stanislava Galića, koji je za iste zločine počinjene u prethodnom periodu (od septembra 1992. do avgusta 1994. godine) osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

U prvostepenoj presudi iz decembra 2007. godine, Veće je Miloševića proglasilo krivim po pet tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja što je za posledicu imalo smrt i ranjavanje brojnih sarajevskih civila. Milošević je osuđen na kaznu od 33 godine zatvora.

Žalbeno veće je tu kazno umanjilo na 29 godina zatvora oslobađajući ga odgovornosti za neke od incidenata navedenih u optužnici, uključujući i granatiranje pijace Markale 28. avgusta 1995. godine, budući da je u to vreme general Milošević bio na lečenju u Beogradu.

Milošević je drugi haški osuđenik koji služi kaznu u Estoniji. Pridružiće se Milanu Martiću, lideru hrvatskih Srba koji je prebačen na izdržavanje kazne u junu 2009. godine. Milošević se dobrovoljno predao Tribunalu u decembru 2004. godine a do odsluženja dve trećine kazne, kada bi u skladu sa praksom Tribunala mogao da bude prevremeno oslobođen, ostaje još oko 12 ili 13 godina.