HAG/DEN HAAG | 20.05.2003.

DRUGO PRIZNANJE KRIVICE ZA SREBRENIČKI MASAKR

Dve nedelje nakon priznanja Momira Nikolića, bivši načelnik štaba Zvorničke brigade VRS Dragan Obrenović, postigao sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice za zločine u Srebrenici

Nepunih nedelju dana nakon početka, drugo sudjenje Haškog tribunala za srebrenički masakr ostalo je bez još jednog optuženog: od početne četvorice, na optuženičkoj klupi su ostala samo dvojica.

Nakon Momira Nikolića, oficira za bezbednost Bratunačke brigade VRS, koji je pred sam početak sudjenja postigao sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice, u Tribunalu je danas saopšteno da je identičan sporazum postignut i sa Draganom Obrenovićem, bivšim načelnikom štaba Zvorničke brigade.

Za sutra je zakazana rasprava na kojoj bi sudije trebalo da prihvate sporazum tužilaštva i optuženog, nakon čega će se Obrenović i formalno izjasniti da je kriv za progone na političkim, rasnim i verskim osnovama, kvalifikovane kao zločin protiv čovečnosti. U zamenu za priznanje i punu saradnju, tužilaštvo će povući ostale tačke optužnice kojima se Obrenović, pored ostalog, tereti i za saučesništvo u genocidu, a za optuženog će - baš kao i u slučaju Momira Nikolića - predložiti kaznu u rasponu od 15 do 20 godina.

Obrenović priznaje da je učestvovao u sistematskom i rasprostranjenom napadu protiv civilnog stanovništva Srebrenice, u kojem je ubijeno više od 7.000 muškaraca izmedju 16 i 60 godina starosti. Priznaje, takodje, da je odgovoran za okrutno i nečovečno postupanje sa civilima, zatvaranje i terorisanje srebreničkih Bošnjaka i uništavanje njihove lične imovine. Obrenović priznaje da je u tim zločinima učestvovao sa "diskriminativnom namerom", odnosno zato što su žrtve bile bosanski Muslimani.

Nakon priznanja Nikolića i Obrenovića, na optuženičkoj klupi drugog haškog sudjenja za srebrenički masakr, do daljeg, ostaju Vidoje Blagojević, bivši komandant Bratunačke brigade i Dragan Jokić, načelnik inženjerije Zvorničke brigade VRS.

Dragan Obrenović je, inače, deseti optuženi koji je priznao krivicu, i to upravo u sedmici u kojoj se navršava 10 godina od osnivanja Haškog tribunala. (kraj)