HAG/DEN HAAG | 06.09.2005.

DUGA LISTA ČEKANJA ŽALBENOG VIJEĆA

Zbog velikog broja predmeta koji su u žalbenom postupku, žalbena rasprava u predmetu Pavla Strugara – koji je na 13. ili 14. mjestu na listi čekanja - vjerojatno neće biti održana ove godine

Žalbena rasprava u slučaju Pavla Strugara će, zbog zauzetosti Žalbenog vijeća, vjerojatno biti održana tek sljedeće godine iako su strane u postupku završile sve žalbene pripreme.

Sudac Wolfgang Schomburg/Volfgang Šomburg je na današnjoj na konferenciji o stanju u postupku izvijestio strane i optuženog da je ovaj predmet tek 13. ili 14. na listi predmeta koje Žalbeno vijeće treba saslušati.

U međuvremenu će, sredinom oktobra, biti održana posebna rasprava na kojoj će se razmotriti zdravstveno stanje optuženog, kojemu su 72 godine.

U januaru ove godine, bivši komandant 2. operativne grupe JNA zadužene za operaciju Dubrovnik, osuđen je na 8 godina zatvora zbog njegove uloge u granatiranju dubrovačkog Starog grada 6. decembra 1991. godine.